7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign

Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

10 zásad dobrého organizátora hier

 

1. Vždy maj pri sebe zásobu hier pre každú príležitosť.

Na všetky akcie, výlety, výpravy si vždy zober svoj zápisník osvedčených hier.

 

2. Vyber správnu hru pre správny čas a vhodné prostredie.

Polož si otázky: Bude našich táto hra baviť? Splní svoj výchovný, výcvikový účel? Nie je na ňu veľmi chladno alebo teplo? Vyhovuje jej toto miesto?

 

3. Vysvetli jasne a zrozumiteľne pravidlá.

Keď vysvetľuješ pravidlá hry, musia všetci počúvať (daj na to pozor), inakšie môžu prepočuť dôležité veci a potom hru pokaziť. Než začneš hovoriť, premysli si vety a logicky ich usporiadaj. Po výklade každý musí vedieť, čo a kde bude robiť. Náhodne môžeš niektorých hráčov vyzvať, aby povedali pravidlá a ich úlohu v hre. Daj priestor na otázky, aby sa hocikto mohol spýtať na to, čomu nerozumel.

 

4. Rozdeľ úlohy tak, aby každý poznal svoje povinnosti a možnosti.

Ak pridelíš nejakému hráčovi v hre menej zaujímavú rolu, nabudúce mu to musíš vynahradiť. Nemaj svojich obľúbencov, ktorým vždy zveríš zaujímavé úlohy, ostatní by k tebe stratili dôveru.

 

5. Obe súperiace strany musia mať rovnakú šancu na víťazstvo.

Rozdeľ hráčov na rovnako zdatné družstvá. Len vyrovnaný zápas je plný vzrušenia. Nevyrovnané šance oslabujú na obidvoch stranách chuť do boja.

 

6. Zaisti spravodlivé rozhodovanie u hier, ktoré vyžadujú rozhodcu.

Rozhodca nesmie žiadnej strany nadržiavať.

 

7. Ukonči hru v najlepšom.

Ak budeš hru predlžovať až do omrzenia, ostane v hráčoch s ňou spojený pocit únavy a presýtenia. Ak ukončíš hru vo chvíli, keď všetci prosíkajú „ešte, ešte“, máš nabudúce zaručený záujem, keď hru ohlásiš. Hru však ukonči, až keď si ju všetci naplno vychutnajú, až keď vycítiš, že si všetci dobre zahrali.

 

8. Po skončení hru zhodnoť.

 

9. Nedaj sa odradiť neúspechom.          

Aj najlepšia hra môže sklamať, s tým musíš počítať. Hlavne, ak skúšaš niečo nové. Nesmie ti to však pokaziť náladu. Aj na chybách sa človek učí. Len musí vedieť, v čom spravil chybu. Preto je veľmi dôležité zhodnotenie hry.

 

10. Neboj sa opakovať osvedčené hry.

V príručkách a na internete nájdeš kopu nových hier, ale zaraďovať na každú akciu len nové hry by nebolo múdre. K dobrým hrám sa treba občas vrátiť, veď často si hru vychutnáme až pri jej niekoľkonásobnom opakovaní. Je dobre vytvoriť si zoznam osvedčených hier.

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor