7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

12 KROKOV K TRVALEJ LÁSKE

 

Mať rád rozdielnosť nie je vôbec ľahké. Ten druhý je tak trochu cudzinec, ktorého reakcií sa obávam alebo ku ktorým som niekedy ľahostajný. Muž i žena musia od detstva prejsť dlhú cestu k želanému vrcholu heterosexuálnej lásky. Na tejto ceste musia absolvovať 12 „krokov“.

 

1. krok

Splynutie

 

Dieťa v náručí matky je šťastné. Tvorí s ňou jeden celok. Verí, že telo matky je jeho vlastným a že prsník, ktorý mu dáva, je jeho časťou. Prvá láska nášho života je teda láskou splynutia. Práve na toto splynutie spomínajú všetky priateľstvá a lásky na svete s nostalgiou. Stať sa dospelým znamená pochopiť, že splynutie v láske stále zostáva nesplniteľným snom.

 

2. krok

Oddelenie

 

Pekný sen dieťaťa o splynutí netrvá večne. Jedného dňa nedostane prsník, o ktorom si myslí, že je jeho. A dieťa zistí, že jeho matka sa odlišuje od neho, že je treba sa o ňu deliť so svojimi bratmi a sestrami. Avšak najmä so svojím otcom, ktorý mu ju „berie“ každý večer. Toto oddelenie je potrebné, hoci sa nikdy nezaobíde bez bolesti srdca.

Niektorí mohli tento krok zle pochopiť. Sú to tí, ktorí sú stále pripútaní ku svojej vlastnej matke a neschopní pretrhnúť „pupočnú šnúru“ alebo mladí, ktorí si o sebe myslia, že sú stále nemilovaní, odvrhnutí a strážia si ranu starého a bolestného zlomu.

 

3. krok

Láska k rodičovi druhého pohlavia

 

Okolo 4.-5. roku dieťa robí nový rozhodujúci pokrok. Objavuje rozdielnosť pohlaví. Teraz vie, že je chlapec alebo dievča a bude sa cítiť priťahovaný rodičom, ktorý je iný ako on. Rodiča rovnakého pohlavia cíti ako určitého rivala.

Dôležitá etapa: Dieťa sa uberá smerom k heterosexualite. Toto je známy Oidipov komplex. Chlapec miluje svoju matku, chce ju iba pre seba. Stáva sa žiarlivým na svojho otca a chce ho odstrániť. Objavujú sa výčitky svedomia. Pred otcom sa cíti vinný. Dievča miluje svojho otca a chce ho iba pre seba. Je žiarlivé na matku a chce ju odstrániť. Objavujú sa výčitky svedomia. Pred matkou sa cíti vinné.

Tretí krok je ťažko prekonávať. Psychológovia vedia koľko chorôb i problémov vie vyprovokovať nesprávne zvládnutie tohto obdobia. Napríklad: zoženštenosť, zbabelosť a strach u mužov, prílišnú mužnosť u žien. Medzi hlavné defekty patria: homosexualita mužská, či ženská, zlý sexuálny život, strach, utiahnutosť, stály neúspech atď.

 

4. krok

Kamaráti

 

Materská alebo základná škola vytrháva dieťa z jeho upnutia sa na vlastnú rodinu. Dieťa sa stáva spoločenským. Otvára sa iným ľuďom: kamarátom, učiteľom, vychovávateľovi, kňazovi ... Dobré zaradenie sa v škole je tiež dobrou prípravou na spoločenský život zajtrajška. Zlé zaradenie sa v škole vysvetľuje ťažkosti života v spoločnosti.

 

5. krok

Snívanie

 

Dieťa má teraz 12-14 rokov. Nastáva cesta dospievania. Začína byť priťahované opačným pohlavím. Priblíženie sa však spôsobuje obavy, a preto sa uspokojuje iba so snívaním o ňom. Je to menej nebezpečné. V tomto veku zveruje svoje imaginárne zaľúbené historky denníku.

Strach z druhého pohlavia je pre niektorých taký, že môžu zostať celý život zablokovaní v tomto štádiu svojich snov – v autoerotizme starého mládenca alebo starej dievky.

 

6. krok

Narcizmus

 

Sen nemôže trvať naveky. Je nutné rozhodnúť sa stretnúť iného. Avšak ešte skôr je nutné byť si istý sám sebou! Podobne ako herec pred vstupom na scénu, aj dospievajúci predstupuje pred zrkadlo, aby si urobil svoju tvár príťažlivou. A ako Narcis, ktorý sa zaľúbil do vlastného obrazu, je dosť možné, že kontemplácia svojej maličkosti mu bude príjemná: malý krok späť k láske k sebe samému nie je zlá vec. Ale aj tu hrozí nebezpečenstvo.

Určití brilantní ľudia opojení vlastnou krásou budú celý život hľadať obdivovateľov, ale nebudú schopní ľúbiť, iba ak samých seba.

 

7. krok

Kamarát, priateľ

 

Láska k sebe u mnohých netrvá večne, lebo človeka nerozvíja. Vzrastajúca potreba dospievajúceho milovať musí sa investovať do iného bytia. Avšak ešte vždy je strach z rozdielnosti taký, že dospievajúci začne najskôr milovať osobu rovnakého pohlavia. Priateľstvo je často narcistické v tom, že máme iba jedného priateľa. Je to ten, ktorého sme si vybrali. Je nám často podobný alebo je to ten, ktorému sa chceme podobať. Je to niekto, z koho nemáme strach. Takéto priateľstvo môže byť láskou k sebe cez lásku k druhému.

Nie je zriedkavé, že v tomto štádiu sa priateľstvo stáva viac než priateľstvom. Povedať, že ide o homosexualitu, by bolo prehnané, skôr by sme mohli hovoriť o homofílii. Väčšinou sú to ľudia, ktorí majú od detstva silne vyvinutú homosexuálnu štruktúru a ktorí zostávajú na tomto stupni vývoja.

 

8. krok

Početné priateľstvá

 

Je to pokrok v priateľstve, kde sa mladý človek stane schopným vytvoriť putá s väčším množstvom osôb. V tomto prípade sa odpútava od svojho narcistického priateľstva, ktoré sa vyznačuje tým, že miluje niekoho, kto mu je podobný a stáva sa schopným milovať bytosti od neho veľmi odlišné. Už môže tkať putá s osobami, s ktorými nemá spontánny vzťah. Potom bude schopný milovať niekoho úplne iného – iné pohlavie. Učí sa žiť v kamarátstvach, v skupinách, kde sa chlapci a dievčatá zospoločenšťujú a vzájomne sa prispôsobujú svojim potrebám. Pokiaľ skupina nie je miestom tréningu poľutovaniahodných skutkov a pokiaľ neubíja osobnosť, ak nabáda k spoločenskej činnosti a tvorivosti, je privilegovaným miestom trénovania sa v láske.

 

9. krok

Iné pohlavie vo všeobecnosti

 

Napokon chlapec objavuje, že dievčatá nie sú až také zlé, že ich spoločnosť je veľmi príjemná. Mladá dospievajúca dievčina prichádza k presvedčeniu, že chlapci sú „lepší než dievčatá“. Avšak často, najmä u chlapcov, je príťažlivosť k druhému pohlaviu všeobecná, napríklad príťažlivými sa v skutočnosti javia všetky dievčatá. Jeho nevychovaný pud ich chce všetky, ako keď dieťa chce všetky zákusky v cukrárni. Má tendenciu „preletovať“ - vybrať si hnedovlásku by znamenalo stratiť blondínky.

Veľa mladých dievčat rýchlo „naletí“ láske chlapca, ktorý je práve v tomto štádiu, keď miluje všetky dievčatá!

 

10. krok

Štádium typu

 

V predchádzajúcom stupni bol mladík priťahovaný všetkými osobami opačného pohlavia. Teraz sa jeho túžba uskromní. To je vek, keď chlapec často hovorí: „Toto dievča nie je môj typ.“ To znamená, že odteraz existuje iba určitý typ dievčat, ktoré sa mu páčia. Obraz o žene sa obohacuje. Na predchádzajúcom stupni sa zúžil na jej ženské atribúty. Teraz už musí mať také, či onaké kvality srdca a inteligencie.

Stáva sa, že mladí, ktorí sa príliš rýchlo upli na jedinú osobu, neskôr ľutujú, že nepoznali toto štádium. So sklamaním objavujú, že na svete je iba jedna jediná ruža.

 

11. krok

Prvý výber

 

Tentokrát dospievajúci nemiluje iba určité ženy alebo len určitý typ žien, ale konkrétnu, jedinečnú osobu na zemi. Žije privilegovaný vzťah vzájomnej osobnej lásky. Často vychvaľujeme prvú lásku. Je naozaj pravdou, že prináša objav, sviežosť, takú intenzitu, že niekedy môže pôsobiť dojmom, že je to láska „par excellence“. Napriek tomu je často klamlivá a nesie dve riziká:

- Často je to najľahší výber. Vyberá sa ten, ktorého sa najmenej obávame, ktorý je od nás najmenej odlišný. Avšak – je to skutočne ten, ktorý vyhovuje?

- Rodí sa na základe dôvery, ktorá odkrýva vnútorné bohatstvo druhého. Existuje tendencia veriť, že toto bytie je jediné na svete, avšak skutočný výber sa robí vtedy, keď máme viacero možností, ktoré boli zaujímavé.

Koľkí, chytení do pasce omráčenia touto prvou láskou, sa príliš rýchlo rozhodli zaangažovať sa, urobili chybný krok a to ich poznačilo na celý život.

 

12. krok

Láska trvalá

 

Po prekonaní strachu z priblíženia sa k druhému, a niekedy tiež po viacerých začínajúcich láskach, putuje mladý človek k výberu osoby, ktorá mu veľmi vyhovuje. Je schopný prijať všetky rozdiely, tešiť sa z nich a prispôsobiť sa im. Takto začína veľké dobrodružstvo lásky trvalej.

 

Človek takto od svojho počiatočného splynutia v detstve realizuje pomalý, neľahký, ale vzrušujúci vývoj. Stáva sa schopným milovať niekoho, kto nie je z jeho rodiny a nie je ani z jeho pohlavia alebo jeho vzdelania. Chápe, že prekonaná rozdielnosť je úžasným zdrojom obrátenia.

 

 

 

 

 

 

(Materiál od J. Šelingu)

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor