7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Roverská 15-ka je výzva

 

„Každý zápas, vyhratý alebo prehratý, nás posilňuje pre ten ďalší.

Pre ľudí nie je dobré prežiť ľahký život.

Ak prestanú zápasiť, slabnú a strácajú výkonnosť.

Niektorí potrebujú dosť porážok,

než sa u nich rozvinie sila a odvaha dosiahnuť víťazstvo.“ 

 

(Victorio; Mimbres Apači)

 

„Prežijete skutočne dobrý život, ak budete pomáhať jeden druhému.

Tak môžete urobiť jeden druhého šťastným...

vždy ochotní pre seba vzájomne niečo urobiť.“ 

 

(Biely Bizón; Foxovia)

 

„Tí, ktorí sú sami so sebou spokojní, majú zlý vkus.“

 

 (Balzac)

 

„K výšinám veľkosti vedie ťažká cesta.“

 

 (Seneca)

 

„Hrdina je ten, kto vydrží.“

 

(Langbehn)

 

 

čo je 15-ka?

 

15-ka je naša roverská družina. Roveri sú skauti od 15 rokov, ktorí majú záujem o náročnejší skautský/roverský program a ktorí majú byť oporou svojmu skautskému oddielu, skautingu ako takému alebo ľuďom vo svojom okolí. Roverské heslo je „služba“.

Náš názov 15-ka vznikol pred niekoľkými rokmi, keď sme sa stretávali vždy v piatok o 15:00 hod v našej klubovni. No a už sa to tak zažilo ako oficiálny názov nášho roverského života. Nasledujúci systém fungovania ponúkam ako inšpiráciu pre tých, ktorí nechcú byť „Hnidy Plazivé“ :-) Rovering má rôzne formy a toto je len jeden  z množstva spôsobov a určite nebude každému sedieť. Ale kto to skúsi, určite neoľutuje.

 

 

Zásady pre aktívnych roverov z 15-ky

 

Každý rover z 15-ky má záujem pracovať na svojom osobnom raste, aby tak mohol lepšie plniť roverské heslo „služba“. A preto sa dobrovoľne zaväzuje každý deň plniť malé ciele alebo výzvy, ktorými sa bude snažiť rozvíjať svoju osobnosť. Je to zároveň podmienkou aktívnej účasti v 15-ke. Každý z nás si vždy na 15-ke vyberie a zapíše (na nástenku) svoje osobné ciele na najbližší týždeň. Náročnosť si vyberie každý podľa vlastného uváženia a podľa toho, na čo si trúfa. Dôležitou skutočnosťou je každodenná realizácia, ktorá podporuje prekonávanie lenivosti a pomáha k vypestovaniu si dobrého zvyku - každý deň sa snažiť aspoň o kúsok zlepšiť (v rôznych oblastiach, v ktorých to potrebujeme).

 

Tu sú tie 15-kové zásady:

 

1.

Každý deň budem venovať istý čas zlepšovaniu 

svojej fyzickej kondície.

(posilovacie cvičenia, beh, bicyklovanie, ...)

 

2.

Každý deň budem venovať istý čas svojmu osobnému rastu.

(štúdium, duchovný rozmer, charakter, ...)

 

3.

V každom mesiaci sa budeme snažiť spoločne pripraviť 

a zrealizovať aktívnu „službu“.

(pomoc oddielu, iným ľuďom, prírode, ...)

 

4.

Raz do mesiaca sa budeme snažiť zrealizovať 

náročnejšiu výpravu do hôr.

 

 

Systém fungovania

 

Stretávame sa vždy v sobotu večer o 19:00 hod.

 

Kto príde neskoro, bude ho to stáť hneď 25 klikov. Kto nepríde a nedá vopred vedieť (samozrejme musí mať na to vážny dôvod), bude ho to stáť 50 klikov na najbližšej 15-ke. Ak to spraví viac krát za sebou, kliky sa sčítavajú.

 

Na akcie chodíme v dohodnutom termíne a v dohodnutý čas.

 

Kto príde neskoro (riadime sa hodinkami vedúceho akcie), bude ho to stáť 25 klikov. Kto nepríde a nedá vopred vedieť (samozrejme musí mať na to vážny dôvod), bude ho to stáť 50 klikov na najbližšej 15-ke. Ak to spraví viac krát za sebou, kliky sa sčítavajú.

 

Každý týždeň plníme denne svoje malé osobné ciele 

(viď vyššie).

 

Plnenie cieľov alebo problémy s plnením hodnotíme vždy v sobotu na 15-ke. Tu si vždy vyberieme iné ciele alebo sa rozhodneme pokračovať v tom istom aj v ďalšom týždni.

 

Za kvalitný program na sobotných stretnutiach 

zodpovedá jeden človek z 15-ky, 

ktorí si to dobrovoľne vybral.

 

Ostatní sa snažíme aspoň občas si niečo pripraviť a po dohode so šéfom programu to uviesť na sobotnom stretnutí.

 

Za celý systém fungovania zodpovedá vodca 15-ky.

 

Komu 15-ka nesedí, nemusí sa zapájať, 

je veľa iných možností.

 

Kto nechce na sebe pracovať a chce chodiť do 15-ky, 

tak má smolu.

 

Ľahko sa rozpráva, ťažšie sa realizuje. 

15-ka je výzva, ak na to máš, zapoj sa.

 

 

Ruksak

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor