7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

7 návykov úspešných ľudí  :-)

= ide o radostný a naplnený život, ktorý je prínosom pre druhých =

 x

„Najskôr si vytvárame návyky,

potom návyky utvárajú nás.“

 x

 x

OSOBNÉ VÍŤAZSTVO 

(sebakontrola):

 x

1. Buď proaktívny 

= zodpovednosť za svoj život máš ty sám...

 x

2. Začínaj s myšlienkou na koniec 

= urči si svoje životné poslanie a ciele...

 x

3. To najdôležitejšie dávaj na prvé miesto 

= urči si priority 

a  najskôr sa venuj tomu najdôležitejšiemu...

 x

SPOLOČNÉ VÍŤAZSTVO 

(vzťahy a tímová práca):

(bez zvládnutia prvých troch návykov 

ti vzťahy s druhými nebudú fungovať)

x 

4. Mysli spôsobom výhra – výhra 

= konaj tak, aby každý z toho niečo mal, 

nie len ty...

 x

5. Najskôr sa snaž pochopiť, 

potom byť pochopený 

= načúvaj druhým s plným sústredením...

 x

6. Vytváraj synergiu (1+1=3) 

= spoločne s druhými dosiahneš viac...

 x

OBNOVA SÍL 

(zladenie práce, osobného rastu a oddychu):

 x

7. Ostri pílu 

= pravidelne obnovuj svoje sily...

x

Dobré návyky ti pomôžu.

„Cieľ je sen, ktorý má plán.“

x

x

x

7 návykov NEúspešných ľudí  :-(

= ide o smutný a nenaplnený život, 

ktorý nie je prínosom pre druhých =

x

OSOBNÉ ZLYHANIE 

(neschopnosť sebakontroly):

x

1. Reaguj     

= za tvoje problémy môžu iní ľudia 

(rodičia, priatelia, učitelia...) 

a rôzne okolnosti, určite nie ty...

 = neber zodpovednosť za svoj život, 

konaj ako živočích, nerozhoduj sa...

x

2. Začínaj bez toho, aby si si premyslel, 

čo chceš dosiahnuť

= nikdy nič neplánuj, neurčuj si ciele,

 nepremýšľaj, čo bude zajtra...

= užívaj si, nerob si starosti, 

o nič sa nestaraj...

x

3. To najdôležitejšie 

dávaj na posledné miesto

= vždy sa pusť najprv do toho,

na čom najmenej záleží...

= keď sa ti nechce, 

tak to dôležité nechaj tak,

aj zajtra je deň...

 x

SPOLOČNÉ ZLYHANIE 

(zlé vzťahy a sebecká práca):

x

4. Mysli spôsobom výhra – prehra

= mysli si, že život je plný 

krutého a neľútostného súperenia...

= nedovoľ nikomu, aby bol úspešný, 

lebo ak získa to, čo chce, ty o to prídeš...

x

5. Najskôr sa snaž hovoriť 

a potom predstieraj, že načúvaš

= hovor čo najviac, 

vždy vyslov ako prvý svoj názor na danú vec...

= ak máš istotu, že ťa druhí pochopili,

 predstieraj záujem aj o ich názor...

x

6. Nespolupracuj

= druhí ľudia sú divní, pretože sú iní ako ty,

 takže nemá zmysel s nimi vychádzať...

= najlepšie nápady máš ty, 

všetko si sprav sám a podľa seba, izoluj sa...

 x

ROZBITIE SA 

(nezladenie práce, 

osobného rastu a oddychu):

x

7. Vydaj sa zo všetkých síl

= ži naplno teraz, zdokonaľovať sa v niečom

 je len strata času...

= neuč sa nič nové, nestrácaj čas premýšľaním, 

nerieš svoju slabú kondičku, nemedituj, 

drž sa čo najďalej od dobrých kníh, 

od prírody, od inšpirácie...   

x

Zlé návyky ti zničia život.

x

x

x

(Spracované podľa S.Coveyho)

x

x

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor