7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

PANE, DAJ, ABY SOM VIDEL

 

Pane, tu som, ako slepý pútnik.

Prechádzaš popri mne a ja ťa nevidím.

Moje oči sú zatvorené pred svetlom

a cítim v nich akési tvrdé šupiny,

ktoré mi bránia vidieť ťa.

Keď cítim tvoje kroky a počujem tvoj hlas,

cítim sa ako prameň, ktorý sa práve narodil,

ako vták, ktorý sa stráca počas letu,

ako vyvierajúci život, ktorý na teba kričí.

 

Hľadám ťa, želám si ťa, potrebujem ťa,

aby som mohol prejsť mnohými ulicami svojho života.

 

Pane, zaslepuje ma toľko vecí;

život so svojimi farebnými svetlami,

pôžitok svojou neodolateľnou silou,

peniaze svojimi reťazami, ktoré väznia.

 

Pane, začínam žiť

a všetci sa bijú o môj život; aj ty.

Každý deň ku mne prichádza

tento vypočítavý svet

so svojou neľútostnou propagandou.

Každý deň ku mne prichádza

tento ľahtikársky, nízky a podlý svet.

A ja sa ním nechám zviesť ako mucha,

ktorá zostane uväznená v pavúčej sieti.

 

Mám vysoké ideály a ciele,

ale so svojimi silami sa cítim na dne.

Prežívam v sebe tvrdý a nemilosrdný boj.

Mám pokračovať v tejto obrane

alebo sa bezpodmienečne vzdať?

 

Pane, otvor moje oči pre tvoj život.

Chcem ponoriť moje oči do tvojich

a vidieť v nich tvoje priateľstvo.

Chcem uzrieť tvoju tvár čistými očami.

Chcem otvárať svoje oči vo svetle tvojho evanjelia.

Chcem sa pozerať životu do očí

a nájsť v ňom zmysel.

 

Chcem, aby sa moja viera stala horiacou fakľou

na mojej ceste.

 

Chcem ťa vidieť a chcem sa naučiť,

že život, bolesť i smrť

sa bez tvojho svetla stávajú chaosom a zúfalstvom.

 

V každom človeku chcem vidieť svojho blížneho.

Chcem otvoriť svoje oči sám pred sebou

a pozrieť sa do vlastného života.

 

Chcem byť voči všetkému pozorný

a vo všetkom chcem hľadať tvoju stopu.

 

Pane, pomôž mi, aby som videl.

Hriech je hustou hmlou.

 

Pane, očisti moje srdce od všetkej špiny,

aby som mohol vidieť svojím vnútrom.

 

Dnes prichádzam k tebe ako slepý pocestný.

Chcem sa umyť, aby som videl.

Chcem ťa vidieť, aby som uveril.

 

 

Pane, daj mi odvahu,

aby som veril bez strachu.

Daj mi silu,

aby som o tebe svedčil s radosťou;

aby som mohol všetkým zakričať,

že som ťa videl, že žiješ vo mne.

 

Pane, ako slepý pocestný ťa dnes prosím,

daj, aby som videl.

 

 

 

 

 

 

 

J. Prieto

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor