7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

akú máš povahu?

Dobre, ak si nájdeš svoju povahu,
lepšie, ak zistíš, že ľudia sú zložitejší,
najlepšie, ak prídeš na to, že našťastie:
neexistujú dvaja rovnakí ľudia!

teória temperamentu

... založená na štatistickom spracovaní odpovedí (od dospelých i detí) získaných dotazníkom s pomocou mnohých lekárov. Z odpovedí sú odvodené nasledujúce tri dimenzie temperamentu:

- emocionalita (E) - nedostatok emocionality (nE): schopnosť byť rozrušený príčinami, ktorých objektívna dôležitosť je minimálna, teda, či nás dokážu vyviesť z miery alebo povzbudiť aj maličkosti.


- aktívnosť (A)- neaktívnosť (nA): aktívny či pasívny vzťah k práci, k tráveniu voľného času, k záväzkom (plní ich okamžite, odkladá plnenie) atď. Aktívny koná sám od seba, pociťuje základnú potrebu konať. Neaktívny naopak koná proti svojej vôli, koná preto, lebo sa musí prispôsobiť. Neaktívny je "prispôsobujúci sa" a aktívny je "prispôsobujúci si".


- primárna funkcia (P)- sekundárna funkcia (S): prevažujúca primárna funkcia znamená okamžitú a silnú reakciu a súčasne jej rýchle odznenie, zatiaľ čo prevládajúca sekundárna funkcia znamená počiatočnú slabú reakciu, ktorej sila postupne narastá a dlho doznieva i potom, čo už podnet prestal pôsobiť. Primárni žijú v prítomnosti, obnovujú sa s ňou, majú prelietavé dojmy, málo dôslednosti v myšlienkach, sú opojení zmenou, povrchní, nestáli vo svojich záľubách a vo svojich projektoch či predsavzatiach. Sekundárni žijú pod vplyvom minulosti, tvrdohlaví vo svojich ideách, tradicionalisti, niekedy otroci svojich predsudkov a svojich rutín. 

Kombináciou troch základných vlastností nám vyjde osem typov pováh:

 

1.

Nervoví

EnAP

emotívni

nieAktívni

primárni

2.

Sentimentálni

EnAS

emotívni

nieAktívni

sekundárni

3.

Cholerickí

EAP

emotívni

aktívni

primárni

4.

Vášniví

EAS

emotívni

aktívni

sekundárni

5.

Sangvinickí

nEAP

nieEmotívni

aktívni

primárni

6.

Flegmatickí

nEAS

nieEmotívni

aktívni

sekundárni

7.

Amorfní

nEnAP

nieEmotívni

nieAktívni

primárni

8.

Apatickí

nEnAS

nieEmotívni

nieAktívni

sekundárni

 

Máloktorý človek je však čistá povaha a tak sa budeš môcť zaradiť aj do viacerých pováh.

Ak chceš zistiť, aká si povaha, môžeš postupne sledovať a poznamenať si, koľko percent odpovedí z jednotlivých pováh na teba sedí. Takto zistíš koľko percent máš z ktorej povahy.

Každý z nás je iný a každý z nás je originál. Nech v žiadnom prípade táto typológia neslúži na to, aby sme kohokoľvek zaradili do nejakej škatuľky. Človek je príliš zložitý na to, aby sa dal vtesnať do nejakého vzorca. O nikom z ľudí nemôžeme tvrdiť, že ho výborne poznáme a tiež ani to, že sa nemôže zmeniť.

Ak sa ti bude zdať, že máš z niektorej povahy iba negatívne črty, tak to určite nebude tvoja povaha. Každá povaha, ako aj každý človek, má v sebe aj niečo pekné. Nemôžeme si zmeniť povahu, ale rozumom a vôľou sa môžeme naučiť jednotlivé zlé črty ovládnuť. 

Nech by si bol akýmkoľvek človekom, nielen Boh ťa má rád, ale aj veľa tvojich priateľov. Otvor oči a dokážeš okolo seba objaviť ľudí, pre ktorých si darom...

typológia

1. Nervový typ

2. Sentimentálny typ

3. Cholerický typ

4. Vášnivý typ

5. Sangvinický typ

6. Flegmatický typ

7. Amorfný typ

8. Apatický typ

 

 

 

(Spracoval Jozef Červeň)

cerven.blog.sme.sk

 nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor