7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

AKO „VIDÍŠ“ SVET?

x

Pokiaľ chceš veci zmeniť, musíš sa najskôr zmeniť sám. A pokiaľ to chceš urobiť efektívne, musíš ako prvý krok zmeniť svoje vnímanie.

 x

V prvom rade musíš skúmať nielen svet, ale tiež okuliare, ktorými sa na tento svet pozeráš, pretože majú vplyv na to, ako budeš svet, ktorý poznávaš, interpretovať.

 x

Je dôležité pozrieť sa na to, ako „vidíš“ svet = ako si ho uvedomuješ, ako ho vnímaš, chápeš a interpretuješ.

 x

V hlave máme viacero mentálnych máp, ktorými posudzujeme aké veci sú (realita) a aké by veci mali byť (hodnoty). Všetko, s čím sa v živote stretávame, interpretujeme pomocou týchto mentálnych máp (no málokedy sa zaoberáme tým, či sú presné...).

 x

Z týchto predpokladov vyrastajú naše postoje a správanie. To ako myslíme a konáme, má svoj zdroj v tom, ako „vidíme“ veci okolo seba.

 x

Rodina, škola, Cirkev, pracovné prostredie, priatelia, spolupracovníci, súčasné spoločenské paradigmy – to všetko nás nenápadne ovplyvňuje a podieľa sa na vytváraní nášho pohľadu na svet, našich paradigiem a mentálnych máp.

 x

(Paradigma - je celková konštelácia názorov, hodnôt atď.)

 x

Paradigmy sú zdrojom našich postojov a správania. Bez nich nemôžeme konať a zachovať si vnútornú integritu (čiže ak to, čo hovoríme a robíme, nie je aj v súlade s tým, čomu veríme). Paradigmy tiež výrazne ovplyvňujú naše vzťahy s inými ľuďmi.

 x

Svet nevidíme taký, aký je, ale taký, aký je podľa nás = taký, za aký ho vďaka podmienenosti prostredím považujeme. Keď popisujeme, čo vidíme, v skutočnosti vykresľujeme sami seba, charakterizujeme svoje vnímanie, svoje paradigmy.

 x

To znamená, že úprimný a jasne uvažujúci ľudia vidia veci odlišne, pretože každý sa na ne pozerá z hľadiska vlastných skúseností. To ale neznamená, že neexistujú fakty – avšak to, ako tieto fakty ľudia interpretujú, je dané ich predchádzajúcimi skúsenosťami.

 x

Ak si začneš uvedomovať svoje základné paradigmy, mentálne mapy, predpoklady a to, ako ťa ovplyvňujú predchádzajúce skúsenosti, tým viac ich môžeš skúmať, porovnávať s realitou, počúvať druhých a byť prístupný ich vnímaniu a predstavám, a získať tak širší obraz a omnoho objektívnejší pohľad na svet okolo seba.

 x

 

 

 

 

(Podľa S.R.Coveyho)

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor