7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Aktivitky

  x

 x

Kompóty a „prečo musím jesť toto?“

  x

Pozn.: Nikto nesmie jesť sám, každý nakŕmi len druhého, každý má svoju lyžicu (je voda v miske na oplachovanie) a môže kŕmiť druhého aj kompótmi.

  x

 Dobrú chuť :-))

  x

Tvoj najbližší a hladný blížny je: .............................

  x

1.) „Dnešná doba je veľmi individualistická. Kresťanská láska k druhému človeku vyžaduje často zrieknuť sa svojich možno aj oprávnených túžob a prispôsobiť sa potrebám a túžbam druhého. No láska je ako bumerang – čím viac dávame a milujeme druhého, tým viac sa nám to vráti – či už v podobe Božích milostí, vnútorného pocitu šťastia, alebo lásky, ktorú nám zase prejavujú druhí.“

  x

2.) „Pane daj, nech si dnes vieme odoprieť niečo z jedla, aby sme tým, čo ušetríme, pomohli svojim núdznym bratom a sestrám. Pane, naprav našu vzdorovitú vôľu a utvor v nás veľké a šľachetné srdce.“

  x

nahor

 x

Nadšené raňajky

  x

Kyslé, znudené, znechutené a demotivované ksichty? Nie. Treba žiť s nadšením a zrazu pôjde všetko lepšie a príde aj motivácia + môžeme tak samozrejme motivovať aj druhých znudených...

  x

= sú to obyčajné raňajky, ale s neobyčajným prístupom („ten čaj je úžasný!“,  „môžeš mi podať tú perfektnú salámu?“, „máš dneska neobyčajne krásny účes“, ... a pod.  :-)

  x

nahor

 x

Aktivitka „Let me show you“

  x

Správny animátor má byť prirodzený a nemá sa hrať na nejakého namysleného suchára. A k takej prirodzenosti patrí aj vedieť si robiť zo seba srandu a vedieť sa zachovať recesisticky. Tak to skúsime v tejto aktivitke. A precvičíme si aj rytmické cítenie. A možno objavíme aj skrytý potenciál u niektorých z nás...

  x

= všetci v kruhu, jeden je v strede („on“), rytmus je dobré udávať bongom (prízvučné doby sú  texte zvýraznené) pri „one more time“ ten v strede ukáže na ďalšieho z kruhu a ten hneď nastupuje do kruhu „Let me...“, meno speváka/tanečníka môžeš dať hocijaké (na dve doby)

  x

On: Let me show you Michael Jackson!

Oni: What did you say?

On: I say: Let me show you Michael Jackson!

Oni: What did you say?

On: I say: U aaa u aaa u aaa u one more time!

  x

nahor 

 x

Aktivitka „Ešeke bum“

  x

(búcha sa rukami do rytmu striedavo o nohy a o ruky = nohy „E“ ruky „šeke“ nohy „bum e...“ ruky „...šeke“ atď.) + výrazové variácie (hlas, výraz, postoj): normál, ticho, muži, ženy, pod vodou (ešeke blum...), pred latrínou :-)

  x

On: Ešeke bum ešeke bum + Oni: ešeke bum ešeke bum

On: Ešeke bum ešeke bum + Oni: ešeke bum ešeke bum

On: Ešeke bum ešeke rag ešeke rag ešeke bum

Oni: ešeke bum ešeke rag ešeke rag ešeke bum

On: Ou jé + Oni: Ou jé 

On: Ou rag + Oni: Ou rag

On: One more time...

  x

 nahor

 x

Aeropág

  x

= prejav na tému: Vyčistime Rajčanku, Dajme hodinu deťom aj v našej firme, Prestaňte chovať domáce zvieratá, ďalšie si zvoľte sami... Je 10 minút na prípravu. TéTé je porotou, ktorá si robí poznámky z troch oblastí:

1.) nadšenie rečníka, 2.) sila argumentov – či nie sú nepodstatné, či sú zvolené skutočne dobré fakty, 3.) či volí správnu reč pre skupinu ľudí, ktorú si vybral, a pod. Porota si potom sadne na rečnícky pult  a každý povie svoje (ako pri Superstar)

  x

- časté chyby prejavu: suché, bez záujmu, nejasná hlavná téma/myšlienka, bojazlivý hlas alebo postoj, slabá gestikulácia, čítanie z papiera, nedvíhanie očí k ľuďom, málo akčné, nepresvedčivé, monotónny hlas, málo dynamiky, otrepané frázy, neautentické, bez úsmevu, nepresvedčivé, ...

  x

 nahor

 x

Čnosti – rozcvička „s charakterom“

  x

Každý si vyberie dve čnosti zo zoznamu, vysvetlí „o čom to je“ ostatným a v rámci rozcvičky nás naučí cvik, ktorý  na svoju vybratú čnosť vymyslel a ktorý ju nejakým spôsobom zobrazuje a charakterizuje.

 x

Kardinálne:

  x

Miernosť

Pevnosť

Prezieravosť

Spravodlivosť

  x

Osobné:

  x

Zbožnosť

Svedomitosť

Bázlivosť

Nezištnosť

Čistota

Pravdymilovnosť

Odovzdanosť

Pokora

Skromnosť

Jednoduchosť

Poslušnosť

Optimistickosť

Radostnosť

Humor

Cieľavedomosť

Predvídavosť

Kajúcnosť

Sebaovládanie

Sebadisciplína

Striedmosť

Pohlavná sporiadanosť

Sporivosť

Trpezlivosť

Usilovnosť

Vytrvalosť

Hĺbavosť

Učenlivosť

Tvorivosť

Serióznosť

Sústredenosť

Sporiadanosť

Presnosť

Dôkladnosť

Spôsobnosť

Čistotnosť

Otužilosť

  x

Sociálne:

  x

Altruizmus

Spoločenská angažovanosť

Veľkodušnosť

Žičlivosť

Dobráckosť

Láskavosť

Milosrdnosť

Chápavosť

Vďačnosť

Pozornosť

Vľúdnosť

Jemnosť

Taktnosť

Ohľaduplnosť

Diskrétnosť

Úprimnosť

Priateľskosť

Srdečnosť

Zmierlivosť

Poctivosť

Vernosť

Obetavosť

Rytierskosť

Zmierovačnosť

Vyváženosť

Spoľahlivosť

Zdvorilosť

Kolegiálnosť

Zhovorčivosť

Dialóg

Svornosť

Tolerantnosť

  x

 nahor

 x

Túžby a anjeli

  x

Každý človek potrebuje lásku a pozornosť, niekedy môžeme byť aj závislí na pomoci druhých (úraz) a tu nastupujú na scénu ľudskí anjeli, ktorí dokážu ochotne podať chlieb, spôsobiť radosť, usmiať sa, venovať trošku svojho času druhému človeku = svojimi rukami môžeš napĺňať túžby tých druhých a viditeľne prejavovať lásku rôznymi „jazykmi lásky“ (láskavými slovami, blízkosťou a pozornosťou, darmi, skutkami lásky, dotykmi...)

  x

= nikto sa nesmie dotýkať jedla, šálok, príboru, len ten, kto slúži druhému a snaží sa plniť jeho vyjadrené túžby

  x

= a nezabúdajme aj ďakovať za prejavenú lásku :-)

  x

Anjel

  x

1.  Bolo to krásne zostalo niečo v nás

zneli nám básne a pri tom piesní pár.

Tie roky lásky v plnosti s úžasom

z veže už anjel odzvonil týmto dvom zvonením.

  x

2.  Občas sa pýtam prečo to Boh dal nám

prežiť tak krásne čas hnaný ku hviezdam.

Dnes vidím lásku v ktorej som vždy chcel rásť

bolo to krásne počuť tvoj nežný hlas nádherný.

  x

R:  Nech nás anjel mocný chráni

nech nás Boh vždy drží v dlani

nech nám voľné krídla dá.

Nech naše dni sú krásne

nech nám anjel skladá básne

nech láska príde k nám.

  x

3.  Ak som bol príliš niekedy nemožný

odpusť mi v láske nech môžme byť voľní.

V modlitbe dávam do Božích rúk aj deň

keď som ťa vločkou nazval a sníval sen sníval.

  x

4.   Leto a hviezdy a nočné ticho v nás

pamätáš dávno prešiel už tento čas.

Len vetrík tíško popri nás stále vial

bolo to krásne jak sa ten príbeh dial

pozri už svitá.

  x

 nahor

 

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor