7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© ha Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Animátor, ktorý to nepochopil

 

„Je úžasné, ak niekto niečo robí pre druhých.“

 

Animátor = človek, ktorý dáva ľudí do pohybu; oduševňovateľ

 

 

Vlastnosti dobrého animátora:

           

- má vytvorený vzťah s Bohom

= je vzorom pre ostatných, jeden krok pred ostatnými

= žije v milosti posväcujúcej

 

- je zodpovedný (vo vzťahu k sebe, k spoločenstvu a okoliu) a vedomý si poslania

= zúčastňuje sa pravidelnej animátorskej formácie:

= 1x za týždeň stretko

= 1x za mesiac duchovná obnova

= 1x za rok duchovné cvičenia

 

- je veselý, láskavý, pokorný, ochotný, vnímavý, odvážny, trpezlivý, vytrvalý, vynaliezavý, úprimný,...

= pracuje na sebe, aby bol príťažlivý

= daruje sám seba druhým (svoj čas, záujem, lásku, vieru, nádej) = zvolil si vlastný spôsob apoštolátu/služby

 

 

„Pre rast je potrebné jesť. Ale ak len jeme a nespaľujeme energiu, jedlo stráca pozitívny efekt a naberá negatívny - lebo tučnieme. A tak to je aj v živote. Človek nemôže rásť ako osoba, ak neslúži, pretože mu chýba priestor pre spaľovanie tej energie, ktorú prijal - skrátka tá energia nemá efekt a už človeku ani nechutí jesť, prestáva chápať význam jedla (ako nástroja pre plnohodnotný život) a začína ho chápať ako nástroj pre uspokojovanie "svojich potrieb", "svojich chúťok" - nie ako prostriedok k tomu, aby mohol dávať a dostávať iné, oveľa väčšie dobrá.

Ak nedokážete vidieť dôležitosť služby - tá je potom pre vás otravou a zviazaním, namiesto možnosti k rozvoju.“

(R. Cantalamessa)

 

 

Typológia divných „animátorov“

 

Pozor! Každý z nás sa niekedy nakláňa k niektorému typu „divného animátora“. Ak objavíš na sebe príznaky divno-animátorskej choroby, začni radšej hneď pokorne s nápravou...

 

1. Animátor demotivátor

- svojim prístupom, rečami a výrazom ostatných len demotivuje k neúčasti na stretnutiach alebo k znechuteniu

= nepochopil, že animácia znamená oduševňovanie...

 

2. Animátor namyslený pako

- myslí si, že zjedol všetku múdrosť sveta, že má najväčšie skúsenosti, alebo že patrí do najúžasnejšej animátorskej skupiny, a dáva to svojim nadradeným vystupovaním ostatným pocítiť

= nepochopil, že animátorstvo je služba a služba bez pokory je fraška...

 

3. Animátor šplhač kariérista

- chce byť animátorom, lebo je to dôležité pre jeho imidž pred ostatnými a ponúka sa mu tak vodcovská kariéra, ktorá umožňuje mať tiež nad druhými určitú moc

= nepochopil, že animátorstvo je o láske a o čase, ktorý venujeme druhým, a nie o sebeckej sebarealizácii...

 

4. Animátor šašo

- len sa pred druhými stále predvádza, aby ho obdivovali

= nepochopil, že animátor má nasmerovať druhých, aby obdivovali najmä vzory, myšlienky a ideály, ktoré im ponúka, a on sám má ustupovať do úzadia...

 

5. Animátor duch

- nejako ho nie je vidno, neprišiel, zabudol prísť, nestihol prísť...

= nepochopil, že animátorstvo znamená v prvom rade - byť prítomný...

 

6. Animátor hltač sebec

- naberá všetky vedomosti, chodí na animátorské stretká, duchovné obnovy a... nič; žiadny efekt pre druhých

= nepochopil, že byť animátorom znamená - byť tu pre ostatných...

 

7. Animátor ............ (môžeš kľudne doplniť svoje postrehy :-)

 

 

 

PS:

 

Ďakujem ti za to,

že sa budeš spolu s nami stávať postupne

dobrým animátorom!  :-)

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor