7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

 

Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť.   Pestalozzi

 x

ANIMÁTORSKÉ MATERIÁLY

- u Ruksaka -

x

aktualizované/doplnené v novembri 2017

x

* spracované materiály z našich animátorských a skautských stretiek, kurzov a akcií *

= osobný rast, služba, vedenie ľudí =

x

Väčšina z týchto materiálov je štylizovaná na naše stretká a akcie, ktoré sme robili pre animátorov z Detského orchestra (SOTO) alebo pre mojich skautov. Samozrejme, keď si ich trošku preštylizuješ na svoje pomery, môžu ti určite tiež poslúžiť. Dúfam, že tu nájdeš niečo zaujímavé... :-)

"Vy ste svetlom sveta... 

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, 

aby videli vaše dobré skutky 

a oslavovali vášho Otca, 

ktorý je v nebesiach." 

(Mt 5,14)

x x

x

MATERIÁLY Z ANIMÁTORSKÝCH KURZOV

xx

Los Animátoros 1: Animácia stretiek a iné súvislosti :-)

Los Animátoros 2: Preventívny systém don Bosca :-)

Dôležitosť skupín - stretiek :-)

Príprava a vedenie stretka :-)

x

SOTO brožuržax

SOTO brožurža druhá

SOTO brožurža tretia

SOTO brožurža štvrtá

SOTO brožurža piata

x

x

MINI ANIMÁTORSKÉ POZNÁMKY ANIMÁTORA

x

MAPA 1 - "Byť prítomný"

MAPA 2 - "Životné kánoe"

MAPA 3 - "Animátor s očami a ušami"

MAPA 4 - "S pohľadom do diaľky"

MAPA 5 - "Jasný cieľ animátora"

MAPA 6 - "Prejavy lásky"

MAPA 7 - "Svätý a normálny"

 x

x

TÉMY Z ANIMÁTORSKÝCH STRETIEK

x

Zodpovednosť a sloboda

Cesta túžby  :-)

Pútnik, turista, tulák

Môj Osobný príbeh

Za svoj život zodpovedáš ty!

Dumka o zodpovednosti  

Rozhodnutia v našom živote

Dumka o slobode

Proaktívny prístup k životu  :-) 

Stať sa dôveryhodným človekom

Život neistoty

Meditka o daroch a silných stránkach

Viem o svojej silnej stránke

Meditka o daroch Ducha Svätého

 x

Vlastnosti dobrého animátora

Animátor, ktorý to nepochopil

Zapálený prístup animátora

Preventívny systém

Soto-mini-manuál

Motivácia

Čo nám radí Písmo

Kreativita, tvorivosť

Ako by to robil don Bosco dnes  :-)

 

Partia, spoločenstvo, tím

Prežívať spoločenstvo  :-)

Prečo tím

Náš animátorský tím

Družinový duch

Jeden je málo  

Náš tím, to sme my! 

Každý je zodpovedný za náš tím 

Myšlienky o spoločenstve

Egoistický Otčenáš

Tímové role

Role v skupine

x

Vodcovstvo

Nájdi pre svoj tím cestu k víťazstvu

Osobnosť vodcu, ktorý sprevádza

Vodcovstvo ako služba a obeta

Ako získať u ľudí dôveru

Ako získať u ľudí rešpekt

Vodca ako vzor a komunikátor vízie

Dotkni sa srdca, buď zapálený a motivuj

Nechať sa viesť + sprevádzať druhých

Tŕnistá ružová alej

Ja som Dobrý Pastier... Nasleduj ma!  :-)

x

Láska a služba

Starostlivosť o druhých  :-)

Podnety k schopnosti milovať  :-)

Služba a dar seba samého  :-)

Aký je tvoj postoj a tvoja služba

Meditka - Povolanie apoštolov

Ukľudnenie

Úzka je cesta...

Hľadanie ticha (meditka)

Meditka - služba

Modlitba sa mladého animátora

Láska je vynaliezavá

Podobenstvo o rozsievačovi  :-)

x

Priateľstvo

Priateľstvo

Čo znamená byť priateľom

Pravidlá priateľstva

x

Duchovný život

Pozornosť :-)

V tichu a meditácii

Modlitba ako základ duchovného života

Ako je to s tvojím kresťanstvom?

Vstúpiť do príbehu

Boh prichádza

Ako kresťan musíš bojovať

Obrátenie

Úvod do duchovných cvičení animátora/vodcu

Rastieš?

Môj obraz Boha

Chcem žiť v dnešnej dobe ako kresťan

Nie vlastnou silou, ale Božou

Svetlo

Obyčajné modlitby

Návod na modlitbu a rozjímanie

Umenie - prejav Ducha

Eucharistia ako služba

Boh od teba čaká zázraky

Vykroč na cestu k Bohu

Kresťanstvo má byť radostné

O sile v slabosti :-)

Verím a neverím :-)

Žiješ vôbec ako kresťan :-)

Úspech a zlyhanie :-)

Nebuďte zaparkovanými kresťanmi  :-)

Evanjelium pre dnešný svet :-)

Ježiš Kristus :-)

Naplnená ľudskosť :-)

Nájdi si čas na Boha :-)

x

Osobný rast

Kto som? Som návyk :-)

Siedmy návyk úspešného človeka :-)

3 návyky úspešného človeka :-)

7 návykov úspešného človeka :-)

Na ceste k dospelosti :-)

Nájdi odvahu robiť ťažké veci

Byť sám sebou

Masky, ktoré nosíš

Vybuduj si zdravé sebavedomie

Ako dosiahnuť v živote úspech

Buď pripravený

Štyri priestory pre osobný rast

Vedomé rozhodnutie sa pre osobný rast

Vieš kto si?

Zmeň návyk, zmeníš seba

Život je cesta

Čo ti bráni byť slobodný a šťastný?

Pochopiť a konať

Fázy rastu

Postup v osobnom raste

Ako nedospieť k vyhasnutiu nadšenia

Ako "vidíš" svet?

Brzda

Osobný rast ako výzva

Stúpanie na vrchol

 x

Pomôcky pre osobný rast

Sette giorni 2016 :-)

Sette giorni

Sette giorni 2014

Dieci per l´orchestra

Prečo Dieci?

Osobný projekt môjho života

 x

Sebapoznávanie

Akú máš povahu?

Enneagram

Kedy sa konečne zmieriš so sebou?

Review srdca

Sebaprijatie

x

Čnosti/vlastnosti človeka

Odvaha

Pokora

Raduj sa z dobrých vecí v živote

Mlčanie

Keď sa ťa pýtajú na tvoj osobný názor :-)

x

Medziľudská komunikácia

Komunikácia ako "spojenie"

Komunikácia ako základ vzťahu :-)   

Cesta k úprimnej komunikácii

Neverbálna komunikejšn 1

Neverbálna komunikejšn 2

Komunikácia - spoločné chvíle

 Asertivita

Neschopnosť vyjadriť svoj postoj

x

Hľadanie povolania

Hľadanie povolania

Povolanie žiť pre druhých

Osobná cesta k povolaniu

Tvorca tvorí tvorcu :-)

 

Láska, partnerstvo, vzťahy

Päť jazykov lásky :-)

Vzťahy mladých :-)

Ľudské emócie a láska :-)

Ako vychovávať svoje emócie :-)

Emocionálna inteligencia :-)

Čo je láska? :-)

Život je o vzťahoch

Keď hľadáš toho pravého

Dve rady pred hľadaním životného partnera

Príprava na životné povolanie

Ako prejavovať lásku vo vzťahu

Ako a prečo sa dokázať ospravedlniť

Prejavy lásky

Trojitý princíp Božej a ľudskej lásky

Žiť znamená milovať  :-)

Milovať znamená dávať

Skutočná láska

Podnety k partnerským vzťahom  :-)

x

Muž a žena, sexualita

Srdce muža :-)

Srdce ženy :-)

Byť mužom, byť otcom :-)

Byť ženou, byť matkou :-)

Muž ako Bojovník :-)

Žena ako Kráľovná  :-)

Mužskosť a ženskosť :-)

Spritualita muža :-)

Cesta pravého muža (schéma) :-)

Ľudská sexualita :-)

Vlastnosti a rozdiely muža a ženy :-)

Čo sa páči a nepáči :-)

x

Využitie času, priority

Správne naplnenie času

Rozhodnúť sa byť šťastným človekom

Ako dosiahnuť v živote úspech

Daj to najdôležitejšie na prvé miesto

Život je cesta

Čomu dávaš v živote prednosť?

Život je dar a úloha

Život s pohľadom na cieľ

Čo chceš?

Osobná listina

Nájdi si čas

Každodenný deň

Desatoro pokoja - "Iba dnes"

 x

"Naše SOTO veci"

Hodnoty a očakávania

Soto-mini-manuál-2016 :-)

Som v SOTO

Soto-mini-manuál

Soto-tímový-manuál

  Soto-kruh maličkostí

Modlitba za nás

 x

Birmovanci

Úvod do birmovaneckej prípravy

 x

 x

HRY A AKTIVITKY

 x

Hry a aktivitky info

Kreatívny prístup k hrám a aktivitkám

 x

Hry na lúke bez pomôcok

Hry v lese behacie

Hry v klubovni

Rôzne aktivitky z akcií

 

 

x

nahor