7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Náš animátorský tím

 x

„Tímová práca sa rodí tam, 

kde už viac nerozmýšľame spôsobom „ja“, ale „my“.

   x    

(J.C. Maxwell)

 x

x

Ako to s tebou vyzerá v našom animátorskom tíme?

x

- ideš opačným smerom...?

x

- si úplne nezávislý...?

x

- vezieš sa na snahe druhých...?

x

- snažíš sa zladiť s ostatnými...?

x

- dokážeš robiť v rámci tímu ešte aj čosi naviac...?

 x

x

Úspešné zabíjanie tímu:

x

- nechodíš na spoločné stretnutia a akcie...

x

- nemáš o veci a ľudí záujem, nerozvíjaš vzťahy...

x

- ide ti len o teba a ostatné veci a ostatní ťa až tak nezaujímajú...

x

- neprispievaš aktivitou, nápadmi, názormi, postojmi...

x

- chýbajú spoločné zážitky... 

x

- chýba spoločná aktivita (niečo, čo robíme spoločne)...

x

- chýba služba pre druhých (fungujeme stále len sami pre seba)...

 x

x

„Spojiť sa je začiatok, 

zostať spolu je pokrok, 

pracovať spoločne je úspech.“ 

x

(H. Ford)

 x

x

- je potrebné rozvíjať vzájomné vzťahy medzi sebou

x

- rozvíjať sa v silné osobnosti v silnom tíme 

x

- pracovať na spoločných veciach

x

- vymyslieť, pripraviť, uviesť, zrealizovať a zhodnotiť dobré akcie pre druhých (aj pre seba)

x

- rozvíjať priateľstvo, utvárať vzťahy, užiť si zábavu, prežiť neopakovateľné zážitky

 x

 x

„Dá sa všetko. 

Často stačí len viac chuti, odvahy a vytrvalosti 

a  niekedy sa nebáť trochu riskovať. 

Môžeš zmeniť veci, alebo seba.“

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor