7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Úvod do birmovaneckej prípravy Soťáka

 x

Doteraz si bral/a vieru detsky: prijímal/a si; možno si až tak veľmi nerozmýšľal/a  o viere a jej dopade na tvoj život; možno tvoj život ovplyvňovali do značnej miery tvoji rodičia.

 x

Odteraz je čas začať preberať zodpovednosť do vlastných rúk: viera by mala byť tvojim rozhodnutím, nie len zvykom z detstva. Prijmeš vieru do svojho života? Začneš ju brať vážne?

 x

SV = BM + TS

(Svätosť = Božia milosť + Tvoja snaha)

 x

Duch Svätý je Božia milosť,

ktorou ťa Boh požehná cez ruky biskupa pri birmovaní.

 x

„Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“  (Mt 3,11)

 x

"Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: "Pokoj vám!" Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: "Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás." Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: "Prijmite Ducha Svätého." (Jn 20,19-21)

 x

Aký je tvoj vklad? Čo chceš vložiť do prípravy?

Čo bude tou tvojou snahou?

 x

 x

Birmovka je sviatosť, teda je to bod, v ktorom sa Boh dotýka človeka a človek Boha. Ak chceš pristúpiť k tejto sviatosti, pripravuj sa tým, že budeš pravidelne pristupovať k sviatostiam.

 x

Sviatosť zmierenia: Don Bosco odporúčal mladým pristupovať k sviatosti zmierenia každé 2 týždne. To je odporúčanie aj pre teba.

x

Sväté prijímanie: A k svätému prijímaniu pristupuj tak často, ako môžeš. Minimom je zúčastňovať sa každý týždeň na svätej omši okrem nedele ešte aspoň raz, najlepšie pravidelne v rovnaký deň a čas. 

x

Počas Vianoc pozorne prečítaj evanjelium podľa Matúša.

 

 

 

 

 

 

(Spracoval Rado Bros)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor