7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Nie vlastnou silou, ale Božou

x

„Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, 

ktorý nás miluje.“ 

(Rim 8,37)

 xx

Šťastný život nedosiahneš vlastnými schopnosťami. Nie: "Moje schopnosti, moje zásluhy, ja..." Lebo bez Božej milosti a požehnania by si nemal a nedokázal nič. Sám si si nedal ani život, ani rodičov, ani svoje schopnosti, ani dnešný deň, ani Soto, ani len tento papier ...

 x

Keď Boh vidí tvoju reálnu snahu, podporuje ju, usmerňuje, napráva, požehnáva, posilňuje, znásobuje efekt. Bez tvojej snahy to neurobí, pretože čaká na to, kedy sa ty skutočne rozhodneš konkrétne konať. Až potom koná. Dal ti slobodu, takže nebude robiť za teba, keď ty len hovoríš (napr.aj v modlitbe) ako veľmi chceš, ale nič preto nerobíš, lebo sa ti nechce, lebo "nemáš čas", lebo... Nepodporuje lenivosť zázrakmi typu "pečené holuby do huby." (Iné je, keď nevládzeš...).

 x

Buď proaktívny - "príjmy zodpovednosť za svoj život. Tvoje správanie sa odvíja od tvojich rozhodnutí. Tvoje reakcie (na rôzne životné situácie a na správanie alebo konanie druhých ľudí) podriaď svojim hodnotám. "

A zároveň mysli na to, že dokonca ani tvoja snaha nie je len tvoja zásluha. Všetko čo máš (okrem hriechov) máš od Boha. Takže buď pokorný a ďakuj Bohu, neprivlastňuj si, akoby si všetko, čo máš, sám dosiahol. To je široká cesta pýchy vedúca ...

x

To je postoj kresťana. Nesnaž sa konať len svojou vlastnou silou. Hovor Bohu o tom, čo robíš a prečo, o tom, či to zvládaš či nezvládaš, o tom, či sa ti chce alebo nechce, či ti to ide alebo nejde, pros ho o silu, odovzdávaj Bohu do rúk snahu aj výsledok (v lepších rukách to byť nemôže;) Tak sa môžeš stavať k plneniu Sette giorni, k svojim zodpovednostiam v orchestri, k štúdiu,  k domácim povinnostiam, k svojim vlastným chybám a slabostiam.

 x

„Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ 

(Mt 11,30)

x 

„Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, 

ktorý nás miluje." 

(Rim 8,37)

„Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv 

a pre slovo svojho svedectva;

a nemilovali svoj život až na smrť.“ 

(Zjv 12,11)

x

„Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, 

lebo ten, ktorý je vo vás,

je väčší než ten, čo je vo svete.“ 

(1 Jn 4,4)

x

Modlitba

 x

§   TY: môžeš ovplyvniť len kvantitu (koľko času jej venuješ) a pravidelnosť modlitby (ako často a ako pravidelne sa modlíš).  Do určitej miery aj svoju koncentráciu (aké miesto a polohu tela si vyberieš, či sa budeš snažiť stíšiť už vopred, či sa budeš snažiť koncentrovať…)

 x

§   BOH: má v rukách odpoveď na tvoju modlitbu - či ti dá radosť z modlitby, či ti dá prežiť modlitbu v sústredení, či ti dá pocítiť svoju prítomnosť, či ti dá odpoveď na tvoju otázku, či ťa pritiahne bližšie k sebe tak, aby si o tom vedel, alebo to urobí potajomky...

 x

 x

Aktivita

(služba, štúdium, snaha o naplnenie 

tvojich životných túžob)

 x

§   TY: môžeš ovplyvniť, ako dobre a poctivo sa pripravíš, koľko času venuješ príprave, ako sa naladíš; ako si natrénuješ, ako sa budeš správať pri realizácii, či budeš prosiť Boha o požehnanie tejto činnosti (teda či mu odovzdáš to čo robíš)...

 x

·    BOH a INÍ ĽUDIA: majú v rukách odpoveď - či tvoja služba prinesie ovocie; či tí, pre ktorých niečo pripravuješ, si z toho niečo odnesú; či stretneš niekoho, kto ti bude blízky, či škola, ktorú si vyberáš, je skutočne tá, ktorú chceš a či ti pomôže na tvojej ceste; či a kedy stretneš svojho životného partnera; či sa ti podarí uspieť v tom, po čom túžiš...

 x

Príklad: Jarná orchestrácka chata

§   - daj do prípravy maximum - pripravuj spoločný program, uvedom si svoju úlohu animátora a správaj sa podľa nej, stávaj sa animátorom (dlho predtým a aj dlho potom), popros Boha o požehnanie, odovzdaj mu celé podujatie (snahu aj výsledok)

§   - Uvedom si, že aj tá najlepšie pripravená akcia môže vypáliť úplne mimo. Výsledok ovplyvniť nevieš. Ani nepotrebuješ vedieť - veď si ho dal do rúk Bohu...

 x

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.

 

 

 

 

(Spracoval Rado Bros)

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor