7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

BYŤ SÁM SEBOU

v kontexte kresťanskej viery

 x

„Ku kresťanskej spiritualite patrí premena vlastného ja,

ku ktorej dochádza len vtedy,

ak poznáme skutočne dobre jak sami seba, tak Boha...

Nemôžeme dobre poznať Boha,

ak nepoznáme dobre sami seba,

a sami seba nemôžeme dobre poznať,

ak nepoznáme dobre Boha.“

(D.G.Benner)

 x

„Pokiaľ z kresťanskej spirituality vypustíme vlastné ja, nebude naša spiritualita zakotvená v našej vlastnej skúsenosti. V takom prípade ale nie je dobre zakotvená v realite. Ak sa sústredíme na Boha, bez toho, aby sme poznali sami seba, budeme síce vykazovať vonkajšie znaky zbožnosti, avšak bude tu vždy rozpor medzi zdaním a realitou. To je nebezpečné pre každú ľudskú dušu...“„Všetci máme sklon vytvoriť si boha, ktorý zodpovedá nášmu falošnému ja.“

 x

 „Celá moja existencia, môj pokoj a moje šťastie

závisí na jedinom:

či objavím sám seba, keď objavím Boha.

Ak nájdem Boha, nájdem sám seba,

a ak nájdem svoje pravé ja, nájdem Boha.“

(T.Merton)

x

„Je na nás, aby sme odhalili Božské v prirodzenom

a pomenovali Božiu prítomnosť v našom živote...“

 x

„Svoje pravé ja neobjavíme, ak ho budeme hľadať.

Objavíme ho, keď budeme hľadať Boha.“

 x

“Kto nájde svoj život, stratí ho,

a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

(Mt 10,39)

 x

 x

„Bohu záleží na tom, aby sme boli šťastní.“

 x

Kresťanská spiritualita nesúvisí len s Bohom,

ale i s vlastným ja.

x

Cieľom kráčania po duchovnej ceste je premena seba samého. To predpokladá, že budeš poznať seba samého a takisto aj Boha. Pretože naše ja je miestom, kde sa stretávame s Bohom.

 x

x

Kto si?

 x

V rámci stratégie, ako sa vyhnúť zraneniu, nasadil si si masku, ktorá sa stala súčasťou tvojho spoločenského ja..., a tragické je, že si sa s tým asi už aj zmieril a skutočne autentické ja sa ti zdá byť už len ilúziou... no pravda je taká, že pod rolami a maskami tvojho falošného ja sa skrýva to skutočné originálne ja - to ktoré zodpovedá tvojmu skutočnému životu, tvojim túžbam, tvojmu povolaniu...

 x

„Ak nájdeme svoje pravé ja, nájdeme Boha, a naopak,

ak nájdeme Boha, nájdeme svoje skutočné ja.“

 x

Boh ťa stvoril ako jedinečnú bytosť...

Pokiaľ nájdeš a budeš prežívať svoje skutočné ja,

naplníš svoje povolanie a určenie...

 x

 x

Potrebuješ premieňajúce poznanie Boha,

plynúce zo stretnutia s ním v hlbinách svojej bytosti...

Potrebuješ premieňajúce poznanie seba samého,

ktoré plynie z pochopenia toho, ako ťa pozná Boh...

Potrebuješ nájsť svoju identitu, naplnenie a povolanie...

 x

Aby si spoznal Boha, musíš sa s ním osobne stretnúť,

mať s ním živú osobnú skúsenosť...

(...nie ho poznať len ako abstrakciu či objektívnu danosť)

 x

„Pokorné poznávanie seba samého

je bezpečnejšou cestou k Bohu

než úsilie o najvyššiu vzdelanosť.“

(T.Kempenský)

 x

„Bože, daj, aby som poznal seba samého,

aby som mohol spoznať i teba.“

(Sv. Augustín)

x

x

Poznanie, ktoré nafukuje 

a poznanie, ktoré premieňa

 x

Tvoja PÝCHA:

Ak sa usiluješ o sebapoznanie, bez toho, aby si poznal svoju identitu vo vzťahu k Bohu, môže ťa to priviesť k domýšľavosti a namyslenosti – najmä vtedy, ak sa pre teba poznanie stane cennejším než láska...

 x

A taktiež ak si naplníš myseľ len vedomosťami a informáciami o Bohu, ktoré ťa vôbec nepremieňajú (tak ako suché informácie o láske) – teórie a myšlienky uložené v šuplíkoch v tvojej mysli väčšinou nijako nespôsobujú zmenu v tvojom živote... (tak ako „zákonníci a farizeji“ poznali Boží zákon, ale nepoznali Božie srdce... „beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci...“ Mt 23,13)

 x

Tvoja POKORA:

Ak sa usiluješ o sebapoznanie s tým, že sa snažíš nájsť svoju identitu vo vzťahu k Bohu, môže ťa to priviesť k pokornému prijatiu svojho pravého (a často aj zraneného) ja a posunie ťa to k pokore, radosti a dôvere v Božie milosrdenstvo a lásku...

 x

A realizuješ takto skutočné a pravdivé poznanie, ktoré je vždy osobné! Ide v ňom o poznanie niekoho (nie len poznanie „o niekom“). Skutočné poznanie je vždy vzťahové. Vyrastá zo vzťahu k niekomu či niečomu, koho poznáš – či už je to Boh alebo tvoje vlastné ja.

 x

 x

OBJEKTÍVNY A SUBJEKTÍVNY ŽIVOT

 x

Objektívny život (všeobecný, ale nie úplne skutočne tvoj...):

A= myslím si, že som takýto (aj keď niekedy cítim, že som úplne iný)

B= mám veľa vedomostí o Bohu

C= malo by sa to robiť, tak to robím (ale prečo vlastne?)

D= verím, že Boh existuje, tak sa k nemu modlím

E= kresťan má slúžiť druhým, tak slúžim (občas)

F= viem, že Boh odpúšťa (ale ja to až tak nepotrebujem)

G= môj názor je, že... (rozum)

H= žijem z informácií a vedomostí (mám svoj názor)

I= myslím si, že som takýto (do hĺbky veľmi nejdem, veď čo keď...)

J= som veriaci človek

K= verím v lásku

 x

Subjektívny život (tvoj skutočne osobný):

A= viem, že som takýto (nedokonalý a zranený, vzácny a jedinečný)

B= stretol som sa s Bohom (v radosti aj v utrpení)

C= rozhodol som sa robiť toto a takto (a viem prečo/pre koho)

D= mám s Bohom vzťah, modlím sa (napĺňa ma to a premieňa)

E= pochopil som, že Boh je láska, tak aj ja milujem a darujem sa

F= zakúsil som Božie milosrdenstvo (pretože som veľmi zlyhal)

G= pochopil som, že... (rozum, city, skúsenosť)

H= žijem z poznania, ktoré premieňa (hľadám múdrosť)

I= uvedomujem si, aký som (prijímam to a môžem sa meniť)

J= žijem svoju vieru

K= milujem

 x

Skutočné poznanie je založené

vždy na osobnej skúsenosti.

 x

Musíš byť otvorený prijať novú skúsenosť

a nebyť zabednený vo svojej doterajšej „mienke“ o sebe samom a o Bohu...

Otvor sa skutočnému stretnutiu (so sebou samým a s Bohom).

Maj odvahu zhodiť tú trápnu masku, za ktorú sa skrývaš.

Bez Boha to nepôjde. Odhoď svoj strach

stretnúť sa so skutočným (a tiež „zraneným“) Kristom...

 x

„Skutočné dobrodružstvo poznania

nespočíva v hľadaní nových krajín,

ale v schopnosti pozerať sa novými očami.“

(M.Proust)

 x

„Ľudia, u ktorých sa nikdy nerozvinulo

hlboké osobné poznanie Boha,

 budú obmedzení i v poznávaní seba samých.  x

Pretože nepoznali Boha, nebudú schopní poznať ani sami seba,

pretože Boh je jediným kontextom, v ktorom ich existencia dáva zmysel.

Podobne ľudia, ktorí sa boja pozorne sa pozrieť na seba samých,

sa budú báť pozorne sa pozrieť na Boha.

Takýmto ľuďom budú myšlienky o Bohu

nahradzovať priame zakúsenie Boha.

Poznanie Boha a poznanie seba samého

je teda vzájomne prepojené.

Jedno sa bez druhého ďaleko nedostane...

Ako Boha, tak seba najlepšie spoznáme v tomto vzájomnom vzťahu.“

 x

„Bežne síce hovoríme o osobnom vzťahu s Bohom,

ale väčšina z nás pozná Boha menej dobre

ako svojich náhodných známych.

Príliš často sa uspokojíme s vedomosťami o Bohu.

Náš skutočný vzťah s ním zostáva často veľmi povrchný.

Potom sa samozrejme nemôžeme diviť,

že nás naše stretnutie s ním nepriviedlo

k hlbšiemu poznaniu seba samého.“

 x

„Chápte Božie volanie k hlbšiemu stretnutiu

ako pozvanie...

aby ste opustili istotu svojej loďky

a stretli sa s Ježišom

v zraniteľnosti a chaose vašich vnútorných búrok.

Je to pozvanie,

aby ste prekonali objektívne poznanie

a dospeli k poznaniu osobnému.

Je to pozvanie

k skutočnému spoznaniu Boha.“

 

 

 

 

 

 

(Citáty sú od D.G.Bennera)

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor