7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)  Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Byť mužom, byť otcom

   x

 MUŽ = SILA

   x

Áno, urob to.

Buď prudký. Buď divoký. Buď vášnivý.

Buď silný. Buď nebezpečný.

   x

Muž nesie obraz Boha vo svojej sile,

ani nie tak vo fyzickej, ako v sile duše...

bol stvorený na to, aby to zvládol.“

   x

Buď tým, kým si.

Ži podľa svojho srdca.

Ži slobodne, vášnivo a dobrodružne.

   x

Základné túžby muža:

dobrodružstvo

boj

krásna žena

   x

   x

„Najvyššie riziko,

na ktoré sa môže ktokoľvek kedykoľvek podujať,

je milovať.“

   x

   x

Muža najlepšie vystihuje aktívna činnosť. Jeho prirodzenosťou je ukázať svoju silu v činoch, v práci. Je to jeho spôsob, akým sa prihovára svetu. Muž nesie v sebe podobu Boha - bojovníka (Boh sa prejavuje, Boh koná. Takisto aj muž.) Pasivita muža odporuje jeho skutočnej prirodzenosti.

   x

   x

Poslaním každého muža, je byť mužom.

Poslaním každého muža, že byť otcom.

   x

   x

RAST V MUŽNOSTI

   x

Otázka, ktorú si kladie každý chlapec:

MÁM NA TO?

   x

Odpoveď na túto otázku značne ovplyvní život muža.

Zranenia srdca v tejto oblasti sú veľmi ťažké.

   x

Ak si dostal na túto otázku nesprávnu odpoveď od svojho otca (alebo iných ľudí), že „nemáš na to, si neschopný, si nanič, si padavka, si slaboch...“ – môžeš byť po celý život zranený touto odpoveďou a nestaneš sa nikdy mužom. Budeš len taký ŤUŤMÁK“, neschopný nastúpiť a žiť cestu muža, neschopný byť otcom, neschopný konať a prevziať zodpovednosť... (vždy je možnosť uzdravenia, aj keď to môže byť ťažké... môže ti pomôcť viera, že „Boh ti verí“, alebo pomoc ozajstného muža, ktorý ti povie a pomôže ti pochopiť, že „máš na to!“)

   x

Úlohou otca (nie len biologického...) je

neustále dávať chalanom odpoveď tisícimi spôsobmi

a tisíc krát a s láskou:

„Áno, máš na to! Si silný! Si muž!“

   x

Ak je muž-otec neschopný, môže ťa zraniť odpoveďami, že „ty mamičkin maznáčik, idiot, neschopák, teploš, slaboch, upišťaný, urevaný, nikdy z teba nič nebude...“- ak ti to bude hovoriť tisíckrát, uveríš tomu a „zabije“ to tvoje mužské srdce...! Ak nedostaneš dobrú odpoveď na túto dôležitú otázku, ak neuveríš, že „máš na to“, budeš sa snažiť celý život zakomplexovane dokazovať, že na to máš (často nevhodným spôsobom a násilnícky) alebo sa stiahneš a staneš sa pasívnym  a nešťastným zbabelcom... A keď sa potom sám staneš otcom, nebudeš vedieť odpovedať svojmu synovi ani dcére na ich základnú otázku, lebo ty sám si nedostal odpoveď a máš zranenú dušu... a nevieš, čo je byť mužom, čo je byť otcom...

   x

Skutočný otec ponúka lásku, silu a dobrodružstvo. A práve otec udeľuje identitu (najmä sexuálnu) svojmu synovi, aj svojej dcére. Chlapcovi hovorí „áno, si muž, máš na to!“ a dievčaťu „áno, si žena, stojíš za to, si krásna!“ – toto je životne dôležitá úloha otca!!! Ak v tomto otec zlyhá, alebo nie je prítomný, často vznikajú zranenia na celý život alebo nejasnosť vo svojej vlastnej identite ako muža alebo ako ženy... Ak chýba biologický otec, túto úlohu môže nahradiť (aj keď možno nie úplne) aj iný „otec“ – skautský vodca, animátor, učiteľ, tréner, príbuzný atď. a môže zodpovedať mladému človeku jeho „otázku“. Mužskú identitu môže dať chalanovi iba muž (nie žena)!!!

  x

Muž má najväčší strach zo zlyhania.

Strach, že „na to nemám... to nezvládnem...

čo, keď má ta žena odmietne... čo keď nebudem dosť dobrý...“.

   x

   x

Ako vyliečiť zranené srdce muža?

   x

Pomôcť môže viera a dôvera v Boha, ktorý ťa stvoril ako muža, ako silného muža, čo „má na to“. Boh ti dáva poslanie, Boh potrebuje tvoje ruky, tvoju silu, tvoju odvahu... ale musíš s Ním spolupracovať, pustiť Boha do svojho srdca, aby uzdravil to zlomené a ustráchané a nevyvinuté mužské srdce. Ostať v Božej láske a začať naplno a s odvahou milovať. A musíš odpustiť svojmu otcovi, ak zlyhal a zranil tvoje mužské srdce. Začni žiť svoju mužskosť. Buď silný a aktívny! Neboj sa riskovať a neboj sa milovať. Naplno, odvážne, vášnivo.

   x

Nikdy nebudeš ani dokonalým mužom, ani dokonalým otcom. Ale ak budeš dávať veľa lásky, tvoje chyby, zlyhania a prípadne aj zranenia druhých budú menšie a ľahšie zabudnuté.

   x

 Predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým,

lebo láska zakrýva množstvo hriechov.“

(1Pt 4,8)

   x

„V konečnom dôsledku je najdôležitejšia láska. Vždy bola a vždy aj bude. Viac ako čokoľvek iné váš syn či dcéra túži vedieť, že ich milujete, že ich skutočne milujete. Že z nich máte radosť. To je naozaj ústrednou túžbou ľudského srdca.“ (J.Eldridge)

   x

Dokonca aj Boh Otec hovorí svojmu Synovi: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. (Mt 3,17)

   x

Najzákladnejšie poslanie muža-otca: postarať sa, aby tvoje deti vedeli, že ich máš rád. Musia to cítiť, že ich máš rád. Musíš im hovoriť, že „máš na to, som na teba hrdý“ alebo „si krásna, mám z teba radosť“.

   x

   x

Identita muža

   x

Správny muž je bojovník, dobyvateľ, hrdina, stvorený pre čin.

= bojuje so sebou samým (sexuálna zdržanlivosť, odvaha, charakter)

= bojuje za lepší svet, za svoju rodinu, o svoju ženu

= ťažkosti života berie ako výzvy

= je silný, rozhodný a pevný

   x

Správny muž je milujúci a ochraňujúci, stvorený pre lásku.

= bojuje preto, že miluje

= ochraňuje svoju rodinu, ženu, deti

= vie prejaviť nežnosť a láskavosť

= dokáže sa z lásky úplne obetovať

   x

Správny muž je múdry, stvorený pre pravdu.

= chápe súvislosti sveta a života

= je pevne zakotvený a stabilný

= je nositeľom hodnôt a vie druhých sprevádzať

= zanecháva vo svete stopu

   x

Správny muž je vodca, stvorený pre zodpovednosť.

= je autoritou, ktorá druhým pomáha rásť

= je zodpovedný (za seba aj za druhých) a schopný

= dokáže vždy pomôcť a dodať odvahu

= vie udať smer, vie nadchnúť

= vie držať ľudí pokope, vnáša dobrú atmosféru

= je pozitívnym vzorom a má na ľudí vplyv

   x

Správny muž je otec, stvorený pre výchovu.

= je darcom života, je otvorený pre život

= pomáha synovi, dcére, deťom rásť a rozvíjať sa

= je starostlivý a prítomný

= hovorí synovi „máš na to“ a dcére „si krásna“

= obetuje sa pre šťastie detí, rodiny (tu nachádza svoje šťastie)

   x

   x

Mužský svet

   x

= u muža vládne rozum, zrak, telesnosť (telesná sexualita)

 

= opiera sa hlavne o racionálne a merateľné skutočnosti, o výkon, kvalitu, čin

   x

= je zameraný smerom von, orientuje sa viac na veci a ciele objektívnej povahy, uprednostňuje viac logiku faktov

= dokáže sa sám vysporiadať so svojimi starosťami i radosťami (necíti veľmi potrebu v rozhovoroch zdieľať svoje city)

   x

= menej vyjadruje svoje pocity, menej potrebuje opakovane počuť, že je milovaný

   x

= muž potrebuje vidieť (obdivuje ženské telo, nahé ženské telo... ;-)

   x

= túži po žene, ktorá je odlišná a pre muža nepochopiteľná a tajomná

   x

= túži po láske ženy, po jej nežnosti, po milovaní sa s ňou

   x

= muž potrebuje niekoho, kto by uzemnil jeho búrlivosť, zjemnil jeho tvrdosť a bol jeho neviditeľnou oporou (a práve toto spĺňa dobrá žena)

   x

   x

Muž v manželstve

   x

= ako muž si „hlava rodiny“, si vodca, ktorý naplno miluje svoju ženu (miluješ ju takú, aká je, nie takú, aká by mala podľa teba byť...)

   x

= ako hlava rodiny nie si najvyššou autoritou, tou je Boh, počúvaj, čo ti hovorí vo Svätom písme („Muži, milujte manželky ako aj Kristus miluje Cirkev“ = máš dávať za ňu život, obetovať sa pre ňu, žiť pre ňu, robiť ju šťastnou!)

   x

= byť hlavou rodiny znamená že nesieš zodpovednosť (za ženu, za deti, za rodinu)

   x

= tvoja autorita muža je milovať ženu a deti (investovať do nich čas, byť oddaný a verný)

   x

= venuješ svoj život milovaniu svojej manželky (nie manželstvu a tvojmu scenáru, ako by si to chcel, aby to v manželstve vyzeralo...)

   x

= musíš sa zaujímať o svoju manželku, o svoje deti (aj keď už budú dospelé)

   x

= žena pod tvojím láskavým vedením rastie a kvitne, je šťastná

  x

= máš byť tvrdý (keď bojuješ za svoju rodinu) a nežný (k svojej

manželke a rodine)

   x

= milovať svoju ženu každý deň 24 hodín je náročné, je to výzva a zvládneš to (aspoň najlepšie ako vieš) len ako si naozaj muž – muž milujúci a zodpovedný (manželstvo nemôže to byť len tvoja túžba – budem s ňou žiť a spať...)

   x

= ako muž musíš byť svojej manželke najlepším priateľom, preber zodpovednosť za dobré priateľstvo vo vašom manželstve - priatelia spolu vydržia, priatelia si užívajú, priatelia prejdú ťažkými obdobiami, priatelia sú spriaznené duše (nie len spolubývajúci, pracujúci pre rodinu), sú k sebe otvorení a dôverní, dôverujú si, poznajú sa navzájom, milujú jeden druhého

   x

= „som celé dni v robote, prinášam peniaze, staviam dom... som dobrý manžel...“ a cíti tvoja žena, že si jej dobrým priateľom, cíti, že ju miluješ, cíti, že jej venuješ čas a pozornosť?

   x

= miluj svoju ženu, aj keď by hocičo prišlo do cesty... aj keď dostane rakovinu... aj keď bude neplodná, alebo nebudete môcť mať deti... aj keď jej širšia rodina bude divná... manželstvo nie je zoznam povinností, manželstvo je (pre muža) „miluj naplno a hlboko svoju ženu, ži pre ňu a pre svoje deti“ (ak dostanete požehnanie mať ich)

   x

= ak nevieš zobrať zodpovednosť za seba, ak si sa ešte nestal mužom, nežeň sa... ublížiš svojej žene aj svojim deťom...

   x

= manželstvo je pre mužov, nie pre chlapcov (chlapec, ktorý sa ožení sa nestane mužom...)

   x

   x

 Dokážem to? Zvládnem to?

Budem mať na to... keď nastane čas?

   x

V živote príde čas,

keď sa jednoducho musíš postaviť prekážkam

tvárou v tvár a prestať ustupovať.

   x

„Máš na to!“

   x

   x

Nebuď ťuťmák.

   x

Si muž!

 x

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor