7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Čo znamená byť priateľom?

 

Čo robí dobrého priateľa dobrým priateľom?

= je to niekto, kto vie počúvať

= je to niekto, s kým sa môžeš zasmiať

= je to niekto, komu môžeš zveriť svoje tajomstvá

= je to niekto, v koho prítomnosti môžeš byť sám sebou

= je to niekto, kto je za každých okolností verný

= je to niekto, kto ťa neohovára

= je to niekto, kto ťa dokáže potešiť, keď si smutný

= je to niekto, kto je tu vždy pre teba

= je to niekto, koho zaujímajú tvoje problémy

= je to niekto, kto prichádza, keď všetci odišli

 

Priateľstvo by v tebe malo prebúdzať tie najlepšie vlastnosti – lásku, ochotu obetovať sa, túžbu povzbudiť a vľúdnosť. Občas budeš musieť kvôli priateľstvu urobiť ťažké a zásadné rozhodnutia.

 

 

Desatoro priateľstva

 

1. Priateľovi sa predstav taký, aký si. Tvoj obraz je pekný, ak sa prijmeš v prvom rade ty sám.

2. Aj ten najhorší nepriateľ má v sebe niečo dôležité a pozitívne: skús to objaviť.

3. Nemíňaj svoje sily v súperení s priateľom: skús ich spojiť s jeho silami.

4. Ak ťa tvoj priateľ nehľadá, hľadaj ty jeho.

5. Odpustenie je najväčšou skúškou lásky. Ak odpúšťaš, alebo prijímaš odpustenie, urob tak celým svojím srdcom.

6. Ak máš chuť vyžalovať sa, smiať sa alebo plakať, pred svojim priateľom sa nehanbi.

7. Tvoj priateľ má svoje meno, nezabudni na to!

8. Si veľký, ak uznáš svoj omyl.

9. Nečakaj, že s tvojím názorom budú všetci súhlasiť.

10. Dlhá pamäť je nepriateľkou priateľstva. Ak zabudneš na sľuby, nie je to až také zlé. Dôležité je, že zabudneš na urážky.

 

 

SOM ÚPRIMNÝM PRIATEĽOM?

 

= Som schopný...

 

...povedať môjmu najlepšiemu priateľovi, že si ho cením a že ho mám rád? 

...ísť ho navštíviť počas prázdnin alebo sviatkov?

...obrániť ho, keď iní kritizujú jeho správanie a jeho slová? 

...požičať mu tie osobné veci, na ktoré som veľmi naviazaný? 

...sadnúť si, aby som sa s ním vážne porozprával?

...zveriť sa mu so svojimi citmi a pocitmi? 

...poradiť sa s niekým, keď prídu ťažkosti v našom priateľstve?

...zatelefonovať mu, alebo mu napísať, keď niekam cestujem?

...oceniť svojho priateľa pre to, čím je, a nie preto, čo má?

...opäť sa stretnúť so svojimi priateľmi zo školy, alebo z práce, 

aj po niekoľkých rokoch? 

 

Ak si odpovedal „nie“ na viac ako štyri otázky, v súčasnosti ešte nie si dobrým priateľom. 

 

Kto je priateľ

 

Váš priateľ je vaša uspokojená túžba. Je to vaše pole, na ktorom sejete s láskou a žnete s uznaním. Je to váš stôl a váš kútik pri ohnisku. Idete k nemu s vaším hladom a hľadáte ho, aby ste našli pokoj. Keď vám váš priateľ hovorí, čo si skutočne myslí, ani vy nemáte strach povedať, čo si myslíte: či je to „nie“, alebo „áno“. A keď mlčí, vaše srdce neprestáva počúvať jeho srdce, pretože v priateľstve sa všetky myšlienky, všetky túžby, všetky očakávania rodia bez slov a delíme sa o ne s nevýslovnou radosťou. Keď sa vzdialite od vášho priateľa, nezarmucujte sa, pretože to, čo na ňom najviac milujete, môže byť jasnejšie v jeho neprítomnosti tak, ako keď horolezec lepšie vidí horu, keď na ňu hľadí z údolia. A nech nie je žiaden iný cieľ v priateľstve, ako prehĺbenie ducha. Pretože láska, ktorá hľadá niečo iné ako zjavenie vlastného tajomstva, nie je láskou, ale sieťou hodenou do mora. Zachytí sa len to, čo je zbytočné. A to najlepšie z vás nech je pre vášho priateľa. Ak má spoznať odliv vášho mora, robte tak, aby spoznal aj príliv. Pretože čím je váš priateľ, ak ho hľadáte len vtedy, keď chcete „zabiť čas“? Vždy ho hľadajte, aby ste čas prežívali!

 

 

Biblické citáty o priateľstve

 

„Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.“ (Prís 17,17)

 

„Viac úprimnosti je v bitke milujúceho, ako v klamných bozkoch nenávidiaceho.“ (Prís 27,6)

 

Priateľ je ten, kto ťa jemne upozorní a je ti nápomocný bez povyšovania. (Gal)

 

Priateľ je ochotný kvôli tebe sa obetovať, a ak je treba, obetuje aj svoj život. (Jn 15,13)

 

Ježiš vyzýva ľudí, aby sa milovali navzájom, ako ich miloval on. (Jn 15,12)

 

Ježiš svojim vlastným príkladom ukázal, že priatelia preto milujú ľudí, že sú, a nie preto, že sú bohatí alebo dôležití. Ježiš sa stal priateľom vyvrheľov spoločnosti – tých, ktorých druhí nemali radi, ba opovrhovali nimi. (Mt 11,19)

 

 

Ján Pavol II. o priateľstve

 

Kristus nám povedal, že „nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto dá život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem... nazval som vás priateľmi“ (Jn 15,13-15). Ponúka im svoje priateľstvo. Dal svoj život, aby tí, ktorí chcú odpovedať na jeho volanie, boli skutočne jeho priateľmi. Ide o hlboké priateľstvo, úprimné, radostné, radikálne, akým musí byť každé skutočné priateľstvo. Je to konkrétna forma vzťahu s mladými, pretože bez priateľstva sa mládež ochudobňuje a zoslabuje. Priateľstvo sa udržuje vlastnou obetou v službe a v láske autentickým spôsobom voči priateľom. V skutočnosti bez obety niet úprimného priateľstva. 

 

 

Katechizmus o priateľstve

 

Ak zmeny, ktoré prichádzajú, vytvárajú obavy, je niečo také, čo naopak vyhľadáme z veľkou túžbou: sú to priatelia. Nemôžeme žiť sami. Hlavne v tomto veku. Môžeme byť v skupine, kde chodíme, aby sme sa zdieľali, aby sme rástli a nie iba preto, aby sme našli nejaký dôvod. V skupine, v ktorej sa priatelia nevyberajú pre to, že sú pútaní zvláštnymi spôsobmi myslenia, alebo obliekania, alebo života, ale hľadajú sa, pretože to považujú za dôležité, aby vyjadrili túžbu darovať a prijať. V skupine je možné zdieľať skúsenosti, problémy, túžbu byť užitočný, schopnosť čerpať z udalostí, ktoré sa odohrávajú.

 

Ježiš prichádza ako učiteľ nových ľudských vzťahov. Nie iba slovom, ale predovšetkým v tisíckach prejavov jemnej pozornosti a odzbrojujúcej ochoty prijať, ktorá nepozná hranice. Žije v priateľstvách precítených a hlbokých a prijíma pozvania na obed aj od urodzených farizejov. Prijíma však prednostne hriešnikov a publikánov, s radosťou s nimi jedáva. Silne novátorský je aj jeho vzťah k ženám, zvyčajne vyčleňovaným zo spoločnosti tej doby: je to postoj poznačený veľkou jasnosťou a hĺbkou.

 

 

Saleziánska spiritualita o priateľstve

 

Celé Evanjelium nám hovorí o požiadavke, ktorú Ježiš adresuje svojim priateľom. Vyzýva k odvahe venovať všetku svoju existenciu druhým ľuďom, aby sme sa stali osobami schopnými prijať volanie, ktoré prichádza z ich života. Pozvanie Ježiša je veľmi náročné. Ten druhý je často bez hlasu. Nemá ani len silu žiadať pomoc. Napriek tomu v tejto svojej situácii je stále veľkým výkričníkom pre každú osobu. Ježiš mu dáva hlas a pozýva, aby sme prijali tiché volanie toho, kto trpí a potrebuje podporu.

 

 

Modlitba

 

Pane, pomôž mi,

aby som bol pre všetkých priateľom,

ktorý čaká bez prestania,

ktorý prijíma z dobrotou,

ktorý dáva s láskou,

ktorý neúnavne počúva

a ktorý z radosťou ďakuje.

Aby som bol priateľom,

ktorého možno nájsť vždy,

keď ho niekto potrebuje.

Pomôž mi byť istou prítomnosťou,

na ktorú sa možno obrátiť,

keď po tom niekto túži.

Pomôž mi ponúknuť nezištné priateľstvo,

vyžarovať radostný pokoj,

tvoj pokoj, Pane.

Urob, aby som bol ochotný a prijímajúci

predovšetkým tých najslabších a bezbranných.

Takto, bez konania mimoriadnych skutkov,

môžem pomôcť iným,

aby ťa pocítili blízko ako Pána nežnosti.

 

 

 

Budem sa snažiť viac prijímať druhých 

cez úsmev, gestá, slová...

 

 

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor