7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

CESTA

 

Tieto rady čítaj pomaly.

Rozvážne premýšľaj o ich obsahu.

Sú to veci, ktoré ti dôverne hovorím

ako priateľ, brat alebo tvoj otec.

A tieto dôverné rozhovory počúva Boh.

Nepoviem ti nič nové.

Chcem iba oživiť tvoju pamäť,

aby v nej vznikla myšlienka,

ktorá by ťa zasiahla tak,

že zmeníš svoj život

a nastúpiš cestu modlitby a lásky,

až napokon sa staneš rozvážnou dušou.

 

 

Povaha

 

Neži naprázdno. Buď užitočný. Zanechaj za sebou stopy. Vyžaruj svetlo svojej viery a lásky. Svojím apoštolským životom stieraj bahno a špinu rozsievané nečistými rozsievačmi nenávisti. Všetky pozemské cesty rozžiar Kristovým ohňom, ktorý nosíš vo svojom srdci.

 

Kiež sú tvoje rozhovory a celé tvoje správanie také, aby každý, čo ťa vidí alebo počuje, mohol povedať: Ten čerpá zo života Ježiša Krista.

 

Vyrovnanosť. – Načo ten hnev, keď ním urážaš Boha, obťažuješ blížneho, sám si spôsobuješ nepríjemnosti a keď sa napokon aj tak musíš upokojiť?

 

To, čo si povedal s hnevom, povedz iným tónom, pokojne, a tvoje argumenty získajú na sile a – čo je najhlavnejšie – neurazíš Boha.

 

Nikdy nikoho nekarhaj, kým pociťuješ rozhorčenie nad chybou, ktorá sa stala. Počkaj deň alebo aj viac. Potom mu ju pripomeň pokojne, s čistým úmyslom. Jedným láskavým slovom získaš viac ako trojhodinovou škriepkou. Ovládaj sa.

 

Vzrastaj prekonávaním prekážok.

 

Nemrhaj svoju silu a čas, ktoré patria Bohu, na hádzanie kameňa po psoch, čo na teba po ceste štekajú. Nevšímaj si ich.

 

Vôľa. – Veľmi dôležitá črta. Nepodceňuj maličkosti, pretože stálym sebazapieraním v malých veciach, ktoré nie sú nikdy malé ani bezvýznamné, zmocnie a zmužnie s Božou pomocou tvoja vôľa. Staneš sa predovšetkým pánom sám sebe, ale aj vedúcim, veliteľom a vodcom, ktorý ostatných povzbudí a strhne príkladom, slovom, múdrosťou i silou.

 

Výhovorky. – Vždy je ich dosť, aby ťa odviedli od plnenia tvojich povinností. Aké množstvo zbytočných dôvodov! Nevymýšľaj si výhovorky, zbav sa ich a rob, čo máš robiť.

 

Buď pevný! Drž sa! Buď mužom! – A potom... buď anjelom!

 

Neboj sa pravdy, aj keby ťa mala stáť život.

 

Nevyhýbaj sa povinnosti. Vykonávaj ju svedomite, aj keď iní ju zanedbávajú.

 

Prečo ťa zraňuje ohováranie ľudí? Stalo by sa ti oveľa horšie, keby ťa Boh opustil. Zotrvaj v dobrom a nad klebetami pokrč ramenami.

 

 

Modlitba

 

Činnosť bez modlitby je bezcenná; modlitba sa stáva cennejšou, keď sa spojí s obetou.

 

Najprv modlitba, potom pokánie a až potom, až na treťom mieste, činnosť.

 

Modlitba je základ duchovnej stavby. Modlitba je všemohúca.

 

Modli sa pomaly. Mysli na to, čo hovoríš, aj na to, kto to komu hovorí. Pretože rýchle odbavenie modlitby bez času na uvažovanie vyznie ako rachot prázdnych plechoviek.

 

Nevieš, ako sa máš modliť? Vstúp do Božej prítomnosti a len čo povieš: „Pane, neviem sa modliť“, už si sa začal modliť.

 

Ježiš hovorí: „Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ Modli sa! V ktorom ľudskom podnikaní môžeš mať väčšiu záruku úspechu?

 

Nevieš, čo povedať Pánu Bohu v modlitbe. Nič ti neprichádza na um, a jednako by si sa s ním rád poradil v mnohých veciach. Pozri sa. Zapíš si cez deň pár poznámok o otázkach, o ktorých by si chcel uvažovať v Božej prítomnosti. A s týmito poznámkami sa choď modliť.

 

Vytrvaj v modlitbe. Vytrvaj, aj keď budeš mať pocit, že je tvoje úsilie daromné. Modlitba je vždy plodná.

 

Dobre si zapamätaj slová, ktoré ťa v modlitbe zaujali, a pomaly si ich cez deň častokrát opakuj.

 

Svätosť bez modlitby? Neverím  v takú svätosť!

 

Tvoj apoštolský život má takú hodnotu, akú hodnotu má tvoja modlitba.

 

Ak nie si mužom modlitby, neverím, že to myslíš úprimne, keď hovoríš, že pracuješ pre Krista.

 

Nezanedbávaj svoje duchovné čítanie. Duchovné čítanie urobilo mnohých svätými.

 

 

Svätá čistota

 

Mnohí žijú uprostred sveta ako anjeli. A ty? Prečo ty nie?

 

Ak sa pevne rozhodneš žiť čistým životom, čistota ti nebude bremenom, ale korunou víťazstva.

 

Cudnosť a skromnosť sú malými bratmi čistoty.

 

Svätí neboli nijaké nenormálne osoby, prípady na štúdie módnych lekárov. Boli to normálni ľudia, z mäsa a kostí, ako si ty. A zvíťazili.

 

Nezabúdaj, že čistota posilňuje a spevňuje charakter.

 

 

Srdce

 

Prečo sa skláňaš ku kalužiam svetskej útechy, keď si môžeš uhasiť svoj smäd vo vodách, ktoré plynú do večného života.

 

Srdce daj bokom. Najprv je povinnosť. Ale keď plníš svoju povinnosť, vlož do toho srdce – láskavosť.

 

Čo sa stalo s tým srdcom? Neznepokojuj sa: Svätí, ktorí boli práve takí obyčajní, normálni ľudia ako ty a ja, tiež pociťovali tieto prirodzené náklonnosti. A keby ich neboli pociťovali, ich nadprirodzená reakcia, pri ktorej zachovali svoje srdce – dušu a telo – Bohu namiesto toho, aby ho venovali stvoreniu, bola by málo záslužná. Preto sa domnievam, že slabosť srdca, keď už je raz známa cesta, nemusí byť prekážkou odhodlanej a skutočne zamilovanej duši.

 

Aká jasná je cesta!... Aké zreteľné sú prekážky!... A aké dobré zbrane na ich prekonanie!... A predsa koľko obchádzok a koľko zakopnutí! Však?

 

Láska... určite stojí za lásku!

 

 

Umŕtvovanie

 

Ak sa nedokážeš umŕtvovať, nikdy sa nestaneš človekom  modlitby.

 

Výstižné poznámky a vtipy, ktoré nevyšli z tvojich úst; žart, ktorý si nepovedal; prívetivý úsmev pre toho, čo ťa obťažuje; mlčanie pri nespravodlivom obvinení; láskavý rozhovor s ľuďmi, ktorí ťa otravujú a vyčerpávajú; každodenné úsilie povzniesť sa nad malichernosťami, nepríjemnosťami a bezočivosťami ľudí, ktorí s tebou žijú... to všetko, vytrvalo uskutočňované, je pravé vnútorné umŕtvovanie.

 

Nehovor: tento človek ma obťažuje. Pomysli si: tento človek ma posväcuje.

 

Nijaký ideál sa nemôže uskutočniť bez obety. Zapieraj sa. Krásne je obetovať sa!

 

Nedaj si ujsť príležitosť vzdať sa svojej vlastnej mienky. – Je to ťažké... ale aké milé je to Bohu!

 

Oči! Veľa neprávosti vniká cez ne do duše. Keď si uchránite svoj zrak, uchránite si aj svoje srdce.

 

Svet obdivuje len okázalú obetu, pretože nepozná cenu skrytej a tichej obety.

 

Všetko, čo ťa neprivádza k Bohu, je prekážkou. Vytrhni ju a odhoď ju ďaleko od seba.

 

Toto sú vzácne plody človeka, ktorý sa umŕtvuje: pochopenie a zhovievavosť pre slabosti druhých a nezmieriteľnosť s vlastnými slabosťami.

 

Ak pšeničné zrno neodumrie, zostane bez plodu. Nechceš byť takýmto zrnom, zomrieť umŕtvovaním a priniesť hojné klasy?

 

Pravdou je, že sa žiada od teba viac a ty to nechceš dať. – Pokor sa! Zostal by v tvojom tele i duchu ten dojem trpkosti, keby si bol urobil všetko, čo je v tvojich silách?

 

Hrdinská minúta. – Je to moment presného vstávania. Bez váhania. Nadprirodzená myšlienka a... hor sa! Hrdinská minúta: tu máš umŕtvovanie, ktoré posilní tvoju vôľu a nezoslabí tvoju prirodzenosť.

 

 

Predsavzatie

 

Presne a konkrétne. – Nech nie sú tvoje predsavzatia ako prskavky, ktoré na chvíľu zažiaria a vzápätí zanechávajú za sebou ako trpkú skúsenosť čierny neužitočný drôt, ktorý sa zahadzuje.

 

Dávaj si málo predsavzatí. – Tie majú byť konkrétne; spĺňaj ich s Božou pomocou.

 

Zajtra, zajtra. Niekedy je to opatrnosť, ale častejšie sú to slová porazených.

 

Daj si toto presné a pevné predsavzatie: keď ťa budú chváliť a ctiť, pripomeň si všetko, za čo by si sa mal červenať. To je tvoj podiel; chvála a sláva patrí Pánu Bohu.

 

Teraz sa správaj dobre a nespomínaj na včerajšok, ktorý pominul, a nestaraj sa o zajtrajšok, ktorý nemusí pre teba svitnúť.

 

 

Škrupule

 

Smútok a skľúčenosť. Nečudujem sa; je to oblak prachu spôsobený tvojim pádom. Ale dosť! Či azda vietor milosti neodvial tento oblak do ďaleka? A navyše tvoj smútok, keď ho nezaženieš, môže byť plášťom tvojej pýchy. – Skutočne sa považuješ za dokonalého a bez hriechu?

 

Nepremýšľaj viac o svojom páde. Okrem toho, že ťa také myšlienky ako balvan zavalia a rozdrvia, môžu sa ti ľahko stať príležitosťou ďalšieho pokušenia. – Kristus ti odpustil, zabudni na starého človeka.

 

Nestrácaj odvahu. – Videl som tvoj zápas... Dnešná tvoja porážka je dobrou prípravou na konečné víťazstvo.

 

 

Božia prítomnosť

 

Neurob nijaké rozhodnutie bez toho, že by si o veci neuvažoval pred Bohom.

 

Je veľmi potrebné, aby sme boli presvedčení, že Boh je stále pri nás. – Žijeme, akoby Pán bol ďaleko od nás, tam niekde, kde svietia hviezdy, a zabúdame, že je aj stále po našom boku.

A je tu ako milujúci Otec. – Každého z nás miluje viac, než ako môžu všetky matky sveta milovať svoje deti; pomáha nám, radí nám, požehnáva nás – a odpúšťa nám.

Musíme byť naplnení a presiaknutí myšlienkou, že Boh je náš Otec, náš skutočný Otec, ktorý je zároveň pri nás i na nebesiach.

 

Ži v Božej prítomnosti a budeš mať nadprirodzený život.

 

                        

Nadprirodzený život

 

Keď stratíš nadprirodzený zmysel života, tvoja láska bude dobročinnosťou, tvoja čistota slušnosťou, tvoje umŕtvovanie hlúposťou, tvoja sebadisciplína bičom a všetky tvoje skutky zostanú neplodné.

 

Mlčanie je ako stráž pred bránou vnútorného života.

 

Posvätenie je práca na celý život.

 

Napraviť sa. Každý deň aspoň trochu. – Je to tvoja stála úloha, keď sa skutočne chceš stať svätým.

 

Práve takýto má byť tvoj vnútorný život: začínať... a znova začínať.

 

 

Viac o vnútornom živote

 

Každý deň sa snaž nájsť niekoľko minút tej požehnanej samoty, ktorá je taká potrebná na zachovanie vnútorného života.

 

Stíš sa. – Hľadaj Boha v sebe a počúvaj Ho.

 

Povzbudzuj v sebe vznešené myšlienky, tie posvätné túžby, ktoré sa v tebe prebúdzajú... – Malá iskra môže vznietiť veľký požiar.

 

 

Vlažnosť

 

Zarmucuješ ma, že nepociťuješ nijakú bolesť nad svojimi všednými hriechmi. – Tým totiž dokazuješ, že si ešte nezačal žiť skutočným vnútorným životom.

 

 

Štúdium

 

Hodina štúdia pre moderného apoštola je hodinou modlitby.

 

Ak máš slúžiť Bohu svojou mysľou, štúdium je pre teba vážnou povinnosťou.

 

Študuj. – Študuj usilovne. – Ak máš byť soľou a svetlom, potrebuješ vedomosti a schopnosti. Alebo sa domnievaš, že lenivosťou a pohodlnosťou ich môžeš zaslúžene získať?

 

Nestačí, aby si bol vzdelaný a dobrý kresťan. – Ak neskrotíš svoju prudkú povahu, ak nedokážeš zladiť svoju horlivosť a vzdelanie s dobrým správaním, neviem si predstaviť, ako chceš byť svätým. – Aj napriek svojmu vzdelaniu, alebo práve preň, mal by si byť priviazaný k jasliam ako mulica.

 

Vlož nadprirodzenú pohnútku do svojej odbornej práce a posvätíš ju.

 

 

Utváranie ducha

 

Ak máš pohnútku byť vodca, snaž sa ním byť; posledným medzi bratmi a prvým medzi ostatnými.

 

Láska k Ježišovi Kristovi ťa často privádza k ústupkom, a to je veľmi šľachetné. Inokedy zas práve z lásky k Ježišovi Kristovi nemôžeš robiť mnohé ústupky, a to je tiež rovnako šľachetné.

 

Ak máš úradné postavenie, máš určité práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z výkonu tvojej funkcie. Vzďaľuješ sa však od svojej apoštolskej cesty, keď používaš ako dôvod alebo ospravedlnenie zanedbávania svojej profesijnej práce horlivosť vo svojej apoštolskej práci. Strácaš tak chýr odborníka, ktorý je tvojím vnadidlom ako rybára ľudí.

 

„Prostredie má veľký vplyv,“ povedal si mi. Musel som súhlasiť: nepochybne. A práve preto sa musíte formovať tak, aby ste svojím prirodzeným správaním pôsobili na svoje okolie a udávali tón spoločnosti, v ktorej žijete. - A potom, keď pochopíš tohto ducha, som si istý, že mi povieš s počudovaním prvých učeníkov nad prvými zázrakmi, ktoré konali v mene Krista: Aký veľký vplyv máme na svoje okolie!

 

Nebuď pesimista. – Neuvedomuješ si, že všetko, čo sa deje alebo môže diať, je pre dobro? – Tvoj optimizmus bude logickým dôsledkom tvojej viery.

 

Prirodzenosť. – Váš život kresťanských mužov, kresťanských žien má byť prirodzený ako soľ a svetlo a plynúť bez výstrelkov a pochabostí: majte stále nášho ducha prostoty.

 

„Nebude robiť moje prirodzené, jednoduché správanie v spohanštenom alebo pohanskom prostredí, na ktoré v živote narážam, dojem vyumelkovanosti?“ – pýtaš sa ma.

- Odpovedám ti: „Nepochybne, že sa tvoj spôsob života stretne s rozdielnymi spôsobmi života. Ale tento rozdiel, ktorý je vlastne v tom, že potvrdzuješ svoju vieru skutkami, je práve tá prirodzenosť, ktorú od teba vyžadujem.“

 

Keď vidia na tebe ako vodcovi slabosť, nečuduj sa, že ich poslušnosť upadá.

 

 

Oblasť tvojej svätosti

                                                   

Vysmej sa výsmechu. – Nedbaj na to, čo povedia ľudia. Hľaď na Boha a pociťuj ho v sebe a vo svojom okolí. – Tak nadobudneš svätú bezostyšnosť, ktorú potrebuješ (aký to paradox!), aby si žil v duchu kresťanskej jemnosti.

 

Ústupčivosť je neklamný znak, že človek nežije v pravde. – Keď ustupuje vo veciach ideálu, cti alebo viery, nemá ideál, ani česť, ani vieru.

 

Svätá neústupnosť nie je tvrdohlavosťou.

 

Buď neústupný v náuke a správaní. – Ustupuj však vo forme. – Buď ako mocný kyjak uložený vo vyčalúnenom puzdre. – Buď neústupný, ale nie tvrdošijný.

 

Keď si získame všeobecnú pochvalu za to, že aj násilím zachránime človeka pred samovraždou, nemali by sme vynaložiť rovnaké úsilie, sväté naliehanie, aby sme zachránili Život (s veľkým Ž) mnohých, čo sa tak hlúpo snažia zavraždiť svoju dušu?

 

Boh a odvaha! – Odvaha nie je neopatrnosť. – Odvaha nie je nerozvážnosť.

 

Nemal si úspech? Veľmi dobre vieš, že nemôžeš stroskotať. Nie, že si nemal úspech, ale získal si skúsenosť. A teraz pokračuj!

Tvoja čnosť nemá byť hlučná.

 

Dbaj, aby oheň tvojej lásky nebol ako plameň bludičky, prelud, slabo blikajúci, ktorý nezapáli to, čoho sa dotkne, ani nič nezohreje.

 

 

Láska k Bohu

 

Tajomstvo, ktoré dodáva najpokornejšej, ba aj tej najpokorujúcejšej veci dôležitosť, je milovať.

 

Všetko, čo robíme v mene Lásky, stáva sa veľkým a krásnym.

 

Ježiš môj, daj, aby som bol posledný vo všetkom... ale prvý v Láske.

 

Ži z Lásky a zvíťazíš, aj keď budeš porazený vo svojich vnútorných bojoch.

 

Nezabúdaj, že bolesť je skúšobným kameňom Lásky.

 

 

Kresťanská láska

                

Keď skončíš svoju prácu, pomôž svojmu bratovi z lásky ku Kristovi a rob to tak jemne a prirodzene, aby nikto, ba ani on sám, si neuvedomil, že robíš viac ako svoju povinnosť. – To je skutočne čnosť hodná Božieho dieťaťa.

 

Nikdy nemysli o nikom zle, ani vtedy nie, keby ti na to jeho reči alebo jeho správanie dávali dôvod.

 

Nekritizuj záporne; keď nemôžeš pochváliť, mlč.

 

Nikdy nehovor zle o svojom bratovi, aj keď máš na to dostatočný dôvod. – Zájdi najprv pred svätostánok a potom choď ku kňazovi, svojmu otcovi, a zver sa mu so všetkým, čo ťa trápi. – A nikomu inému.

 

Keď si sám taký slabý, prečo sa čuduješ, že aj iní majú svoje slabosti?

 

Neodsudzujme. – Každý vidí veci zo svojho hľadiska... svojou mysľou, so všetkým jej obmedzením, svojím zrakom, neraz zakaleným hnevom a zaslepeným vášňami. Navyše názor niektorých ľudí je taký subjektívny ako názor niektorých moderných maliarov, ktorí nakreslia niekoľko svojvoľných čiar a uisťujú vás, že je to náš portrét, obraz nášho správania...

Akú nízku hodnotu majú ľudské súdy! – Neodsudzujte skôr, kým si nepreveríte svoj úsudok modlitbou.

 

Prinúť sa, keď to bude potrebné, aby si vždy hneď odpustil tým, čo ti ubližujú. Pretože akokoľvek veľká by bola ich neprávosť alebo urážky, ktoré ti spôsobili, nie je to nič v porovnaní s tým, čo ti Boh odpustil.

 

Neodsudzujte, kým nevypočujete obidve strany. – Na túto normu rozvážnosti zabúdajú niekedy aj ľudia, čo si myslia, že sú čnostní.

 

Uvedomuješ si, koľko škody by si mohol spôsobiť, keby si hádzal kamene so zaviazanými očami? – Rovnako si dostatočne neuvedomuješ, koľko zla a aké môžeš spôsobiť zlomyseľnými poznámkami, ktoré ti pripadajú malicherné, lebo ťa zaslepuje bezohľadnosť a veľký hnev.

 

Kritizovať, ničiť nie je ťažké; aj najhorší robotník dokáže zabodnúť krompáč do vznešeného a pekného kameňa katedrály. Budovať – to je práca, ktorá vyžaduje majstra.

 

Konflikty so sebectvom sveta ti pomôžu viac si vážiť lásku svojich bratov.

 

Kresťanská láska nespočíva len v dávaní, ale aj v pochopení. – Preto hľadaj ospravedlnenie pre svojho blížneho, keď máš podať svoj posudok; vždy sa nejaké nájde.

 

Vieš o niekom, ktorého duša je v nebezpečenstve? – Môžeš mu účinne pomôcť aj na diaľku, keď žiješ vnútorným životom v spojení s inými. – Pomôž mu teda a neznepokojuj sa.

 

Si veľmi naivný. – Je málo ľudí, čo preukazujú kresťanskú lásku! – Mať kresťanskú lásku neznamená darovať staré šatstvo alebo drobné peniaze... – Rozprávaš mi o svojej skúsenosti a o svojom sklamaní. Môžem ti povedať len toto: poďme ty a ja, rozdávajme a rozdávajme samých seba bez akýchkoľvek výhrad. Tak ušetríme iných pred tvojou smutnou skúsenosťou.

 

 

Prostriedky

 

Slúž Bohu úprimne a buď mu verný... a nestaraj sa o nič. Lebo veľká je pravda, ak hľadáš Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, všetko ostatné – materiál, prostriedky – dostaneš navyše.

 

Zažeň zúfalstvo, ktoré vyplýva z pocitu tvojej slabosti. – Skutočnosť je taká, že po finančnej stránke si nula... po spoločenskej stránke si tiež nula... a ďalšou nulou si v čnostiach... a ďalšou v nadaní... Ale naľavo pred všetkými tými nulami je Kristus... A aké nesmierne číslo z toho vyjde!

 

Ak sa skutočne odovzdáš Bohu, nijaká ťažkosť neotrasie tvojím optimizmom.

 

Prečo nechávaš ešte rezervy vo svojom srdci? Kým sa sám úplne neodovzdáš Bohu, nemôžeš očakávať, že získaš iných. Aký si ty len úbohý nástroj.

 

Čo na tom záleží, že máš proti sebe celý svet s celou jeho mocou. Ty... napreduj! – Opakuj si slová žalmu: „Pán je moje svetlo a moja spása. Koho by som sa bál?“ Alebo žalm: „Aj keby sa proti mne postavil celý tábor, moje srdce sa nebude báť.“

 

Buď nástrojom zlatým alebo oceľovým, platinovým alebo železným, veľkým alebo malým, jemným alebo hrubým... – Všetky sú užitočné; každý z nich má svoj účel. Kto by mohol povedať, že stolárska pílka je menej užitočná ako lekárov skalpel? – Tvoja povinnosť je byť nástrojom.

 

Čo to má znamenať? – Nechápem, prečo chceš zanechať apoštolskú prácu. Azda len preto, že Boží plameň, ktorý vznecoval tvoje nadšenie, okrem svetla a tepla vydáva z času na čas aj dym spôsobený nedokonalými nástrojmi. Tvoj postoj je nepochopiteľný, vyplýva iba z tvojej skrytej pýchy; považuješ sa za dokonalého.

 

Nech ťa finančné ťažkosti nezvedú z tvojej apoštolskej činnosti. Maj väčšiu dôveru v Boha, urob všetko, na čo ti stačia ľudské sily, a zistíš, ako rýchlo peniaze nebudú už spôsobovať ťažkosti.

 

Nezanechaj svoju prácu pre nedostatok prostriedkov; začni, ako najlepšie môžeš. – A časom výkon vytvorí ústroj. Niektorí, čo boli neschopní, prejavia sa ako užitoční. Ostatní sa budú musieť podrobiť chirurgickej operácii, hoci aj bolestivej (svätí boli dobrí chirurgovia). – A potom to pôjde ďalej.

 

Viera živá a priebojná. Ako Petrova. – Ak ju máš, ako povedal náš Pán, pohneš horami, tými ľudskými neprekonateľnými prekážkami, ktoré stoja v ceste tvojej apoštolskej činnosti.

 

Priame srdce a dobrá vôľa. – S týmito dvoma hodnotami a s pohľadom upriameným na vykonávanie Božej vôle uvidíš, že sa tvoje sny o láske uskutočnia a tvoj hlad po dušiach sa nasýti.

 

„Vari to nie je tesárov syn? Vari to nie je tesár, syn Márie?... – Toto, čo hovorili o Ježišovi, možno sa dá dobre povedať aj o tebe napoly začudovaným a napoly posmešným tónom, keď sa skutočne rozhodneš plniť Božiu vôľu a byť nástrojom. Ale vari to nie je...? – Mlč. Nech tvoje skutky potvrdia tvoje poslanie.

 

 

Panna Mária

 

Presvätá Mária, Matka Božia, žila vo svojej dedine nenápadne ako každá iná žena jej krajiny. – Nauč sa od nej žiť prirodzene.

 

Mária, učiteľka skrytej a tichej obete. – Pohliadni na ňu, takmer vždy v skrytosti a v spolupráci so svojím Synom; vie, ale mlčí.

 

Máš pocit, že všetky hriechy tvojho života vystúpia proti tebe. – Nestrácaj dôveru. Naopak, volaj svoju svätú Matku Máriu s vierou a oddanosťou dieťaťa. Prinesie ti pokoj do duše.

 

Miluj našu Paniu a ona ti vyprosí hojnú milosť, aby si zvíťazil vo svojom každodennom zápase.

 

 

Viera

 

Aká krásna je naša katolícka viera! – Spĺňa všetky naše túžby, upokojuje našu myseľ a napĺňa srdce nádejou.

 

Pokorne pros Boha, aby posilnil tvoju vieru. – Potom s novým osvietením jasne rozoznáš rozdiel medzi chodníkmi tohto sveta a tvojou apoštolskou cestou.

 

Katolík – to je veľké srdce a otvorená myseľ.

 

 

Pokora

 

Pokora je jednou z ciest na dosiahnutie vnútorného pokoja. – Sám Ježiš povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom... a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“

 

Aj keď si učený, slávny, výrečný a mocný, nestojíš za nič, keď nie si pokorný. Odtni, vytrhni to príliš prebujnené ja. Boh ti pomôže. Potom budeš môcť začať pracovať pre Krista, a to na poslednom mieste v zbore jeho apoštolov.

 

Nie si pokorný, keď sa sám pokoruješ, ale vtedy, keď ťa iní pokorujú a ty to znášaš z lásky ku Kristovi.

 

Keď prijímaš potlesk za svoje úspechy, mal by ti zaznieť v ušiach aj smiech, ktorý vyvolali tvoje neúspechy.

 

Táto falošná pokora je pohodlnosť: pri takej pokore sa vzdávaš práv... ktoré sú v skutočnosti povinnosťou.

 

Nie je to nedostatok pokory vidieť pokrok svojej duše. Takto môžeš za to ďakovať Bohu. – Nezabúdaj však, že si žobrák, ktorý nosí dobrý oblek. Vypožičaný oblek.

 

Nebuď ako pozlátený veterník na vysokej budove: akokoľvek by sa ligotal a akokoľvek by bol vysoko, nie je vôbec dôležitý pre pevnosť stavby. Buď radšej ako starý kameň v základoch , ukrytý v zemi, kde ho nikto nevidí. – Vďaka tebe dom nespadne.

 

 

Chudoba

 

Odpútaj sa od pozemských vecí. Miluj a pestuj si chudobu ducha: uspokoj sa s tým, čo stačí na primeraný a striedmy život. – Ináč nebudeš nikdy apoštolom.

 

Ak si muž oddaný Bohu, pohŕdaj bohatstvom s rovnakou húževnatosťou, s akou sa ho iní vo svete snažia získať.

 

 

Diskrétnosť

 

Nebudeš nikdy ľutovať, že si mlčal, ale často budeš ľutovať, že si hovoril.

 

Mlč! Nezabúdaj, že tvoj ideál je ako práve zažatý plamienok. – Stačí jemný závan, aby ho zhasol v tvojom srdci.

 

Nerozprávaj ľahkomyseľne o dôverných podrobnostiach svojej apoštolskej práce: nevidíš, že svet je plný egoistov, neschopných porozumenia?

 

Mlč vždy, keď cítiš, že sa v tebe zväčšuje rozhorčenosť. – Aj keby si bol úplne spravodlivo nahnevaný. – Pretože v takých chvíľach napriek svojej diskrétnosti povieš viac, ako by si chcel.

 

Nevyžaduj, aby ťa chápali. Tento nedostatok pochopenia je prejavom Prozreteľnosti: aby tvoja obeť zostala skrytá.

 

 

Radosť

 

Pravá čnosť nie je smutná ani nesympatická, ale je príjemne radostná.

 

Keď všetko ide dobre, radujme sa a ďakujme Bohu, od ktorého pochádza všetko dobro. – A keď sa nám veci nedaria? – Radujme sa, ďakujme Bohu, že nám dáva účasť na sladkosti svojho kríža.

 

Ak si apoštol, nestrácaj nikdy odvahu. – Niet takej prekážky, ktorú by si nemohol prekonať. – Prečo si teda smutný?

 

Nebuď smutný. – Tvoj názor na veci mal by byť viac náš, kresťanskejší.

 

 

Iné čnosti

 

Rob všetko nesebecky, z čistej lásky, ako keby nebolo odmeny ani trestu. – Ale vo svojom srdci si udržuj žiarivú nádej na nebo.

 

Neprejavuj svoju mienku, keď sa ťa na ňu nikto nepýta, aj keby si bol presvedčený, že je najsprávnejšia.

 

Môžeš si byť istý, že si Božím mužom, keď nespravodlivosť znášaš s radosťou a mlčky.

 

 

Súženie

 

Znova... Hovorilo sa, písalo sa...; pre aj proti... s dobrou vôľou aj so slabšou vôľou...; polopravdy aj osočovanie, chválospevy...; hlúposti aj pravdy... – Blázon, úplný blázon! Keď kráčaš priamo k svojmu cieľu s hlavou a srdcom opojeným láskou k Bohu, prečo sa staráš o hukot vetra, cvrlikanie svrčkov, o bučanie, krochkanie alebo erdžanie?... Napokon... nedá sa tomu zabrániť: nesnaž sa mušľou prelievať more.

 

Dostal si sa do rečí ľudí, zakúsil si urážky, ktoré ťa zranili najmä preto, lebo si to nečakal. Tvoja prirodzená reakcia má byť: odpúšťanie, ba aj požiadanie o odpustenie. A využi túto skúsenosť na odpútanie sa od tvorstva.

 

Vynadali ti? – Nerozhnevaj sa tak, ako ti radí tvoja pýcha. – Pomysli si: koľko lásky mi preukázali! Čo všetko nepovedali!

 

Si znepokojený. – Pozeraj, keby sa čokoľvek dialo v tvojom vnútornom živote alebo vo svete okolo teba, nikdy nezabúdaj, že dôležitosť udalostí alebo ľudí je veľmi relatívna. – Buď pokojný, nechaj pôsobiť čas a potom, keď budeš môcť posúdiť ľudí a udalosti z diaľky a bez zaujatia, dosiahneš perspektívu, v ktorej uvidíš každú vec na správnom mieste a v správnych rozmeroch.

 

Telesné vyčerpanie. – Si... úplne prepracovaný. – Odpočiň si. Preruš svoju vonkajšiu činnosť. Onedlho sa vrátiš do normálneho života a ak si verný, budeš ešte horlivejší v apoštoláte.

 

 

Vnútorný boj

 

Ďalší pád... a aký je to pád!... Zúfaš si? Nie: v pokore a prostredníctvom Márie, svojej Matky, utiekaj sa k milosrdnej láske Ježiša Krista. – Zmiluj sa nado mnou, a hore srdce! – Začni znova!

 

Tvoj pád je veľmi hlboký. – V tej hĺbke začni budovať znova základy. Buď pokorný. – Bože, ty nepohrdneš srdcom skrúšeným a uponíženým.

 

Je to ťažké! – Áno viem. No smelo vpred! Nik nedostane odmenu (a ešte akú odmenu!), len ten, ktorý vynikajúco bojoval.

 

Keď si stratil ľudskú útechu, zostal ti pocit osamelosti, ako by si visel na nitke nad hlbokou čiernou priepasťou. Mal si dojem, že tvoje výkriky, tvoje volanie o pomoc nikto nepočuje. Tento pocit si si úplne zaslúžil. Buď pokorný, nehľadaj seba, nehľadaj svoje vlastné pohodlie. Miluj Kríž – nie je dostatočné ho len znášať – a Pán vypočuje tvoju modlitbu. – Tvoje zmysly sa utíšia. – Tvoje srdce sa zacelí. – Nájdeš pokoj.

 

 

Posledné veci

 

Počul si, ako ľudia žijúci len pre tento svet lamentujú, že každý deň, čo sa minie, je tak trochu umieranie. Nuž teda ja ti hovorím: raduj sa, apoštolská duša, pretože každý deň, čo sa míňa, si bližšie k Životu.

 

 

Božia vôľa

 

Toto je kľúč od brány nebeského kráľovstva: Do nebeského kráľovstva vojde iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

 

Hľa, myšlienka, ktorá prináša pokoj a ktorú Duch Svätý vnuká tým, čo hľadajú Božiu vôľu: Boh je môj pastier, nič mi nechýba. Čo by mohlo znepokojovať dušu, ktorá úprimne opakuje tieto slová?

 

Viac ráz za deň sa spýtaj sám seba: Robím v tejto chvíli to, čo by som mal?

 

Je to otázka sekundy... Skôr než niečo začneš, pomysli si: Čo žiada Boh odo mňa v tejto záležitosti? A potom to s milosťou Božou vykonaj!

 

 

Božia sláva

 

„Bezo mňa nemôžete nič urobiť,“ povedal Pán. – A povedal nám to preto, aby sme si – tak ty, ako aj ja – nepripisovali zásluhy, ktoré patria jemu.

 

Nepochybne si si dobre očistil svoj úmysel, keď si povedal: Odteraz sa zriekam všetkej ľudskej vďačnosti a odmeny.

 

 

Získavanie nových apoštolov

                       

Zatiahni na hlbinu. Odvrhni svoj pesimizmus, ktorý z teba robí zbabelca. Spustite siete na lov. Môžeš rovnako ako Peter povedať: Ježišu, v tvojom mene budem loviť ľudí.

 

Rozsievač vyšiel... Rozsievaj zrno s rozmachom, apoštolská duša. – Vietor milosti ho odveje ďalej, keď brázda, do ktorej padne, nie je ho hodná... Rozsievaj a buď si istý, že zrno zapustí korene a prinesie hojnú úrodu.

 

Dobrým príkladom sa rozsieva dobré semeno; láska k blížnemu nás všetkých zaväzuje rozsievať.

 

 

Maličkosti

 

Všetko rob z Lásky. Tak už nebudú malé veci, všetko bude veľké. Vytrvalosť v maličkostiach z Lásky je hrdinstvo.

 

Aký je len cenný malý skutok vykonaný z Lásky k Bohu!

 

Všimol si si, ako sa ľudská láska skladá z maličkostí? – Aj Božia láska sa tak skladá z maličkostí.

 

Veľké duše veľmi dbajú o maličkosti.

 

Uvedomil si si dakedy, aký vysoký súčet môže vyjsť z mnohých maličkostí?

 

Naozaj chceš byť svätý? Vykonávaj malé povinnosti každého okamihu: rob to, čo máš, sústreď sa na to, čo robíš.

 

Spĺňaj presne povinnosti, ktoré si máš plniť práve v tejto chvíli. Táto pokorná, jednotvárna, skromná práca je modlitbou, ktorá sa prejavuje  tvojich skutkoch. Táto modlitba ťa pripravuje na získanie milosti vykonať inú veľkú, ďalekosiahlu a hlbokú prácu, o ktorej snívaš.

 

 

Taktika

 

Apoštolská duša, si ako kameň, ktorý spadol do vody. Svojím príkladom a slovom urobíš prvý kruh na vode, potom ďalší... a ďalší... Zakaždým širší. Chápeš teraz veľkosť svojho poslania?

 

Ako sa mnohí ľudia snažia odísť zo svojho miesta, zo svojho prostredia. – Pováž, čo by sa stalo, keby každá kosť a každý sval v ľudskom tele chceli byť na inom mieste, než aké je im určené. Toto je vlastne dôvod nespokojnosti vo svete. – Zostaň, syn môj, na svojom mieste. Ako veľa môžeš stade vykonať na uskutočnenie Božieho kráľovstva!

 

Posilňuj svoju vôľu tak, aby Boh urobil z teba vodcu. Ak chceš, môžeš šíriť Božie slovo, ktoré je tisícnásobne požehnané a nikdy nemôže sklamať. Ak si veľkorysý... a konáš v súlade so svojou osobnou svätosťou, dosiahneš posvätenie iných: Kristovo kráľovstvo.

 

Svietiť ako hviezda... Túžba po výšinách a žiarivom lesku neba. Lepšie však je: horieť ako skrytá pochodeň a svojím žiarom zapaľovať všetko, čoho sa dotkneš. – To je tvoj apoštolát. Preto si na zemi.

 

Pokoj. – Mier. -  Intenzívny duchovný život. Bez náhlenia, bez túžby po zmenách môžeš na mieste, na ktoré ťa postavil život, pôsobiť ako mohutný zdroj duchovnej elektriny šíriacej svetlo a energiu, a pritom nestratiť nič z vlastnej sily a svetla.

 

Nemaj nepriateľov. – Maj len priateľov, a to po pravej ruke tých, čo ti urobili alebo chcú urobiť niečo dobré, a po ľavej ruke tých, čo ti uškodili alebo sa pokúsili uškodiť ti.

 

Nerozširuj sa o podrobnostiach svojho apoštolátu, iba ak by to osožilo tvojmu blížnemu.

 

Netrápte sa, že vás poznajú podľa vašich skutkov. – To je príjemná vôňa Krista. – Napokon, keď stále pracujete pre Neho, radujte sa, že sa napĺňajú slová Písma: „Aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

 

Súhlasím. Lepšie sa ti pracuje v dôvernom rozhovore, v rozhovore medzi štyrmi očami, ako pri verejnom vystúpení, na fóre pred tisícimi poslucháčmi. Predsa však, ak je to potrebné, rečni!

 

Osamotené úsilie každého jednotlivého z vás nemá veľký účinok. Keď sa však spojíte v Kristovej láske, budete sa čudovať nad výsledkom vášho účinkovania.

 

Chceš sa stať mučeníkom? – Poviem ti, čo je na to potrebné: byť apoštolom a nenazývať sa ním, byť misionárom s poslaním a nenazývať sa misionárom; byť Božím mužom, a robiť dojem svetského muža: zostať nepovšimnutý!

 

                        

Duchovné detstvo

 

Keď sa stanete deťmi, nebudete mať starosti. Deti chytro zabudnú na nepríjemné veci a vrátia sa k svojim hrám. – Preto keď sa odovzdáte Bohu, nebudete mať na starosti a odpočiniete si v náručí svojho Otca.

 

 

Život detstva

 

Práca ťa natoľko vyčerpáva, že sa nedokážeš modliť. Si vždy v prítomnosti svojho Otca. – Keď sa s ním nemôžeš rozprávať, pohliadni občas naňho ako malé dieťa... a On sa na teba usmeje.

 

 

Volanie

 

Prečo sa neodovzdáš Bohu raz navždy... skutočne... teraz!?

 

Keď vidíš svoju cestu jasne pred sebou, kráčaj po nej. Prečo neodvrhneš zbabelosť, ktorá ťa zdržuje!

 

Teraz, keď si sa oddal Bohu, pros ho o nový život, o pečať, ktorou potvrdíš pravosť svojho poslania ako Božieho muža.

 

Bože, učiň z nás bláznov s nákazlivým bláznovstvom, ktoré pritiahne mnohých k tvojmu apoštolátu.

 

 

Apoštol

 

Horlivosť je božské šialenstvo apoštola, ktoré by si mal mať. Jeho znakmi sú: hlad po stretávaní sa s Majstrom, stála starostlivosť o duše a neotrasiteľná vytrvalosť.

 

V apoštoláte sa musíš celý oddať a seba úplne pokoriť, a nie vnucovať svoju osobnú mienku.

 

Dbaj na to, aby pri styku s tebou ostatní nemali pocit, ktorý ktosi niekde vyjadril výkrikom (nie bez príčiny): Tých poctivých mám až po krk...

 

Keď túžite venovať sa Bohu tu, vo svete, skôr ako učenosť je vám potrebná duchovnosť, úzke spojenie modlitbou s Pánom Ježišom; musíte nosiť neviditeľný plášť, ktorý zakryje všetky vaše city a vaše schopnosti: modliť sa, modliť sa, modliť sa: konať pokánie, konať pokánie, konať pokánie.

 

Lásku k Bohu a horlivosť pre duše musíš v druhých vzbudzovať tak, aby aj oni zapálili oheň v mnohých ďalších, z ktorých každý by potom tiež roznietil oheň v srdciach svojich kolegov na pracovisku. Koľko duchovnej energie na to potrebuješ! – A akú veľkú zodpovednosť máš za to, keby si ochladol! A – nechcem na to pomyslieť – aký by to bol hrozný čin, keby si dával zlý príklad!

 

Stáť na čele apoštolskej práce znamená byť pripravený strpieť všetko a od všetkých s nekonečnou láskou.

 

Zbav sa pocitu samoľúbosti, ktorá oddeľuje tvoju dušu od duší, ktoré sa ti približujú. – Počúvaj ich. Rozprávaj jednoducho, lebo len tak sa tvoja apoštolská práca rozšíri a bude prinášať ovocie.

 

Pamätaj však, že kdekoľvek si, môžeš a musíš sa stať svätým, lebo preto si tam, kde si.

 

 

Apoštolát

 

Musíš byť Božím mužom, mužom vnútorného života, mužom modlitby a obety. Tvoj apoštolát musí vytrysknúť z tvojho prehojného vnútorného života.

 

Keď vykonávaš svoj apoštolát nenápadnosti a dôverných rozhovorov, nevrav mi, že nevieš, čo povedať, keď je to potrebné. – Pripomeniem ti slová žalmistu: Pán vkladá do úst svojich apoštolov slová plné účinnosti.

 

Je v ľudskej povahe nevážiť si to, čo nemá veľkú cenu. Preto som ti odporúčal apoštolát nedávania. Nikdy nezabudni vyžadovať a vziať si to, čo sa právom a rozumne žiada za určitý výkon tvojho povolania, keď je tvoje povolanie nástrojom tvojho apoštolátu.

 

 

Vytrvalosť

 

Začínať dokáže každý, vytrvať len svätý. Kiež tvoja vytrvalosť nie je len slepým následkom prvého podnetu, dielom zotrvačnosti; kiež je to uvážená vytrvalosť.

 

Povedz mu: Tu som, volal si ma!

 

Vybočil si z cesty a nevrátil si sa, lebo si sa hanbil. Bolo by logickejšie hanbiť sa za to, že sa nedokážeš polepšiť.

 

Pestuj v sebe a zachovávaj ten vznešený ideál, ktorý sa v tebe práve zrodil. – Uvažuj, koľko kvetov rozkvitá na jar a ako málo z nich prináša ovocie.

 

Nedostatok odvahy, malomyseľnosť, je nepriateľom tvojej vytrvalosti. Ak nebudeš bojovať proti tomuto nedostatku, staneš sa najprv pesimistom a potom vlažným. Buď optimista.

 

Stálosť, ktorou nič neotrasie. – Tá ti chýba. Pros o ňu Pána Ježiša a snaž sa zo všetkých síl, aby si ju dostal, pretože je najlepšou zárukou, aby si neodbočil z plodnej cesty, ktorú si si vybral.

 

Nemôžeš vystúpiť vyššie. – Nie je to čudné – po takom páde!.. Vytrvaj a vystúpiš. – Pamätaj, čo napísal istý duchovný spisovateľ: Tvoja úbohá duša je ako vták, ktorý má krídla zalepené blatom. Je potrebné nebeské slnko a osobné malé i stále úsilie, aby sa vykorenili tieto náklonnosti, predstavy, ochabnutosť: všetko blato, ktoré sa ti lepí na krídla. Zistíš, že si voľný. – Keď vytrváš, vystúpiš.

 

Ďakuj Bohu, ktorý ti pomohol, a raduj sa zo svojho víťazstva. – Aká hlboká radosť je v tvojej duši, odkedy reagovala na milosť!

 

Argumentuješ... dobre, chladne: koľko dôvodov na zanechanie tvojej práce! – A niektoré z nich sa zdajú byť presvedčivé. Vidím, nepochybne máš dôvody. – Ale nemáš pravdu.

 

Opustilo ma nadšenie, napísal si mi. – Nemáš pracovať z nadšenia, ale pre Lásku, s vedomím povinnosti, čo znamená – sebazaprenie.

 

Osamotenosť, odlúčenosť: skúšky tvojej vytrvalosti. – Svätá omša, modlitba, sviatosti, obety, spoločenstvo svätých – to sú zbrane, s ktorými zvíťazíš v skúške.

 

Neotrasiteľný: taký musíš byť. – Ak tvoju vytrvalosť narušia slabosti iných alebo tvoje vlastné, vytvára to veľmi smutný obraz o tvojom ideáli. Rozhodni sa raz navždy.

 

A čo je tajomstvo vytrvalosti? Láska. – Zamiluj sa a neopustíš Ho.

 

 

 

 

...Josemaría Escrivá...

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor