7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Cesta k úprimnej komunikácii

x

1. Túžba komunikovať

 x

= ide o pevné rozhodnutie vôle; každý ľudský úspech je výsledkom vytrvalého rozhodnutia (a tajomstvo pevnosti vôle spočíva v sile motivácie, kľúčom k úspechu je odhodlanie, vloženie sa do veci – potrebuješ sa dostatočne hlboko rozhodnúť pracovať na vzťahu tak, aby fungoval)

 x

„Som rozhodnutý pracovať na tom, vložiť do toho všetko, čo mám.

Toto rozhodnutie je bezpodmienečné, nijaké vedľajšie úmysly,

nijaké ´ak´ či ´ale´ alebo časové obmedzenia.

Budem na tom pracovať, keď to bude ľahké i keď to bude ťažké.

Pokúsim sa povedať ti, kto som,

a budem počúvať, aby som sa dozvedel, kto si ty.

Budem to robiť, keď sa mi bude chcieť, i keď sa mi nebude chcieť.

Sľubujem, že spolu s tebou vydržím,

hoci dieťa vo mne by sa radšej hralo, trucovalo, či trestalo ťa.

Sľubujem, že vydržím, i keď sa mi bude chcieť všetko zabaliť.

Spolu budeme pracovať, až kým nevybudujeme pevné linky komunikácie.

Až potom môžeme zakúsiť to osobné naplnenie,

ktoré prichádza s efektívnou komunikáciou.“

 x

= naozaj chceš komunikovať, si k tomu vnútorne odhodlaný?

= máš dobrú motiváciu pre komunikáciu?

= chceš naozaj poznať a byť poznaný?

 x

Výsledkom biednej komunikácie alebo nekomunikácie

je len bolestivá osamotenosť...

...deväť z desiatich problémov človeka pochádza z biednej komunikácie...

 x

Hlavnou prekážkou vytrvalosti v odhodlaní komunikovať je neúspech...

ten spochybní a oslabí tvoje rozhodnutie

(no cesta k úspechu je v živote zvyčajne vydláždená neúspechmi).

 x

„Jediný skutočný neúspech je ten, z ktorého sa nepoučíme...

niet väčšieho neúspechu, ako vzdať sa nádeje a viac sa nepokúšať.“

 x

Ako veľmi chceš komunikovať?

Ak to skutočne chceš a si ochotný pracovať na tom, úspech nie je ďaleko. A odmenou úspechu sú osobný rast, efektívne a dobré vzťahy a nakoniec šťastný život, ktorý všetci hľadáme.“

 x

Jediný spôsob, ako zistíš, ako veľmi chceš niečo dosiahnuť,

je pokúsiť sa o to.

Potom, keď začneš niečo pre tú vec robiť,

sa objasní aj hĺbka tvojej túžby.“

 x

Láska – to je voľba cesty lásky. A vernosť voľbe...“ 

x

x

2. Byť presvedčený o tom, že sI dar, 

ktorý má byť darovaný,

a že iní, ak sa otvoria, 

sú darom ponúkanýM tebe

 x

= si úplný originál, odlišný od každého človeka, jedinečné tajomtsvo

= poklad tvojej jedinečnosti je tvoj a ty ho môžeš darovať, alebo si ho ponechať... iba ty môžeš predo mnou odkryť svoje tajomstvo a tvoje talenty

 x

Odvážiš sa zariskovať a odkryješ predo mnou svoje tajomstvo?

Dokážeš vstúpiť do úprimného vzťahu so mnou?

 x

Chcem ťa počúvať... chcem ťa pochopiť,

chcem spoznať, aké je to byť tebou...

ďakujem za tvoju dôveru, že veríš, že tvoju úprimnosť nezneužijem,

chcem pochopiť tvoj pohľad, ako vidíš svet,

aké máš túžby, plány, starosti, radosti...“

 x

Môžeme sa neustále navzájom obohacovať

vzájomnou otvorenosťou a komunikáciou.

 x

„Keď mi hovoríš, kto si, keď predo mnou odkrývaš svoju jedinečnosť,

otváraš mi nový svet...

povedieš ma do tajomných skrýš svojich skúseností,

ktoré nie sú súčasťou môjho života.

Predstavíš mi emócie, nádeje a sny, ktoré nikdy neboli mojimi.

A to môže iba rozširovať dimenzie mojej mysle a srdca.

Budem navždy obohatený tým, čo si predo mnou odhalil.

Veľkosť môjho skúsenostného sveta bude navždy rozšírená

práve tvojou dobrotou, ktorú si mi preukázal.“

 x

Akýkoľvek ľudský príbeh, ak sa zdieľa ako skutok lásky,

rozšíri pohľad a rozohreje srdce.

 x

Ja sám o sebe som dar, ktorý ti chcem darovať ako skutok lásky v úprimnom sebaodhalení. Bude to ničím nepodmienený dar komunikácie. Moje zdieľanie seba si od teba nevyžaduje celkom nič, iba pozorné počúvanie a to, aby si moje tajomstvo vzal do nežných a vďačných rúk prijatia. Dávam ti tento dar, dávam ti úprimne seba. Je to môj najdrahší, možno môj jediný skutočný dar...

 x

 

 x

„Osoby sú Božie dary pre mňa.

Už sú zabalené, niektoré krásne, iné menej atraktívne.

S niektorými na pošte zle zaobchádzali,

iné prichádzajú ako „osobitná zásielka“.

Niektoré sú nedbalo previazané, iné veľmi pevne uzavreté.

Ale obal nie je dar, a je dôležité uvedomiť si to.

Veľmi ľahko môžeme urobiť chybu, keď posudzujeme obsah podľa obalu.

Dar sa niekedy otvorí veľmi ľahko, niekedy potrebujeme pomoc iných.

Možno je to preto, že sa boja.

Možno boli predtým zranení a nechcú byť zranení znovu.

Možno už raz boli otvorení, ale potom odhodení.

A teraz sa možno cítia skôr ako „veci“ než „ľudské bytosti“.

Ja som človek: ako každý iný, aj ja som dar.

Boh ma naplnil dobrotou, ktorá je iba moja.

A predsa, niekedy sa bojím nazrieť do vnútra svojho balenia.

Možno mám strach, že by som bol sklamaný.

Možno nedôverujem vlastnému obsahu.

Alebo je možné, že som nikdy naozaj neprijal dar, že som.

Každé stretanie a zdieľanie sa ľudí je výmenou darov.

Môj dar som ja, tvoj dar si ty.

Sme darom jeden pre druhého.“

 x

x

3. Byť odhodlaný na úprimnosť k sebe

 x

„Najdlhšia cesta človeka je cesta do svojho vnútra.“

 x

Buď verný sebe... potom ani iných nezradíš...

- ak klameš sám seba, určite nemôžeš povedať pravdu ani mne...

- ak nepoznáš svoje pocity a postoje, nemôžeš ich zdieľať so mnou...

- ak v sebe potláčaš nepríjemné pocity a skúsenosti, strácaš kontakt so sebou

= ak privítaš svoje sebapoznanie, postupne sa môžeš začať spoznávať a dokážeš byť k sebe a k druhým úprimný

 x

= pri komunikácii narazíš na prvú prekážku v sebe – často hráš nejakú hru, nasadzuješ si masku, bojíš sa druhým predstaviť taký, aký si, cenzuruješ svoje sebaodhalenie a pripustíš iba tie myšlienky, pocity a motívy, ktoré sú zlúčiteľné s tvojou hrou, s tvojim divadielkom.... bojíš sa odhalenia, nechceš si ma pripustiť blízo k telu, lebo máš strach, že prehliadnem tvoju hru... strácaš kontakt s tým, kto v skutočnosti si... kde sa začína tvoje skutočné ja?

 x

„Musíme vziať na seba zodpovednosť za všetky svoje rozhodnutia a správanie. Vieme, že sú výsledkom niečoho v nás. Zároveň musíme načúvať a pokúšať sa zistiť, čo to niečo je. Musíme sa pokúšať dozvedieť sa, kto vlastne sme, a nie sa pokúšať nahovoriť si, kým by sme mali byť.“

 x

Ak chceš vytvárať skutočné vzťahy a byť šťastný, potrebuješ odstrániť múr strachu, za ktorým sa skrýva tvoje skutočné ja, tvoja jedinečná osoba povolaná k láske. Si úžasný človek, stvorený pre veľké veci... neboj sa vyletieť z hniezda...  nájdi seba a nájdi druhých... otvor oči a otvor srdce... rozhodni sa pre vzťahy, rozhodni sa pre lásku....   ;-)

 

 

 

 

(Podľa J. Powella)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor