7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Cesta túžby

 x

„Život považujem za cestu, pripomína mi to, aby som sa nesnažil založiť tábor a nazvať ho domovom. Dovoľuje mi to, aby som život chápal ako proces, ktorý sa naplní na konci cesty. Takto si nemusím myslieť, že som zlyhal, keď ešte niečo nie je dokončené. Dúfam, že sa to dokončí, keď moja cesta príde do svojho cieľa. Túžim po dobrodružstve a to mi pripomína, že v ňom žijem. Život nie je problém, ktorý sa má riešiť. Je to dobrodružstvo, ktoré treba prežívať.“

 x

„Cesta túžby je najdôležitejšou cestou duše.“

 x

 x

Potrebuješ túžiť po stretnutí s Bohom...

ak sa ideš modliť.

 x

Potrebuješ túžiť po láske...

ak sa chystáš milovať.

 x

 „Život je cesta srdca, ktorá si vyžaduje rozum...

Stredobodom života je srdce.

Túžba je vždy tam, kde je činnosť.“

 x

Zmyslom života a cestou k radosti nie je vlastnenie,

ale odovzdanie sa v dôvere...

„Ja som svoju dušu upokojil a utíšil.

Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,

ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.“

(Ž 131,2)

 x

Pútnik kráča a v dôvere očakáva...

Manažér života si všetko organizuje podľa seba...

 x

„Túžme, pretože máme byť naplnení...

toto je náš život: cvičiť sa túžbou.“

(Sv. Augustín)

 x

 x

   Máš tri možnosti:

1. Žiť a túžiť

2. Byť mŕtvy

3. Byť závislý

 x

„Väčšina sveta žije v závislosti.

Väčšina cirkvi si vybrala mŕtvosť.

Kresťan je povolaný k životu svätej túžby.“

 x

„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“

(Ž 37,4)

„Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe...“

(Sv. Augustín)

 x

Tvoja túžba sa stáva nenásytnou,

pretože si vložil svoju túžbu po Nekonečnom

do konečných vecí...

 x

„Stali sme sa zmyselnými. Preto svätosť nie je otupenosťou. Je citlivosťou. Znamená, že sme väčšmi naladení na svoje túžby, na to, na čo sme stvorení a po čom naozaj túžime. Náš problém spočíva v tom, že sme si zvykli hľadať život niekde inde než v Bohu...“

 x

 x

PO ČOM SKUTOČNE TÚŽIŠ?

 x

Túžiš po plnohodnotnom, naplnenom, hodnotnom a šťastnom živote. Túžiš po živote, ale nevieš, kde ho hľadať... tvoja túžba je iná ako realita, ktorú žiješ... ale aby si našiel to, po čom túžiš v hĺbke svojho srdca, musíš hľadať – a sprievodcom je práve tvoja túžba po plnohodnotnom živote.

 x

„Najväčšia ľudská tragédia spočíva v tom, že prestávame hľadať. Nič nie je dôležitejšie než život hĺbky nášho srdca. Stratiť srdce znamená stratiť všetko. A ak máme na ceste životom používať srdce, jednoducho sa nesmieme, nemôžeme vzdať svojej túžby.“

 x

„Srdce má dôvody, o ktorých rozum nevie.“

(B.Pascal)

 x

Možno robíš jednu tragickú chybu. Prispôsobil si sa priemernému  všednému životu a žiješ tak, ako by si chcel povedať, že život je už raz taký... nie úplne úžasný, ale taký - plytký... Radosť z krásneho plnohodnotného života vytláčaš povrchnosťou a ľahostajnosťou. Snažíš sa nejako prežiť svoj všedný život. Potlačiť túžbu po pravom živote sa ti zdá lepšie, ako bolesť nenaplnenej túžby...

x

Ako sa tvoj život odchýlil od tvojich predstáv?

 x

Žiješ to, po čom túžiš?

 x

 x

„Túžba dodáva energiu hľadaniu života, na akom nám veľmi záleží. Ak venujeme pozornosť svojej túžbe, zachráni nás pred samovraždou duše, pred tým, aby sme svoje srdce obetovali na oltári živorenia... Všedný život nie je život, po akom naozaj túžime... Nie je to život, pre aký sme boli stvorení. Keby sme počúvali srdce... Boli sme stvorení, aby sme žili vo svete krásy a úžasu, dôvernosti a dobrodružstva života... Musíme počúvať túžbu, dbať o ňu a dovoliť jej, aby nás viedla...“

 x

Často sa upneš na falošné objekty túžby. Pomýliš si kaluž s morom... Predstieraš a snažíš sa sám seba oklamať, že si našiel  to, po čom v hĺbke srdca túžiš – a pritom je to len slabý odlesk, náplasť, divná napodobenina, jednoduchšie a rýchlo dosiahnuteľné riešenie... a ty to dobre vieš... túžiš po skutočnej láske a silnom vzťahu a zároveň neveríš, že „to príde“, tak radšej rýchlo ochutnávaš nedozreté ovocie zo stromu, o ktorý sa len tak obtrieš... Povieš si – „lepšie ako nič...“  Naozaj?

 x

Netúžiš po niečom viac? Sme predsa stvorení „na Boží obraz“ A je Boh nejaká priemerná všedná nenaplnená bytosť? Tak kde je vlastne chyba?

 x

 x

Používať a počúvať srdce na ceste životom

je tým najdôležitejším a aj najťažším poslaním...

 x

Čo urobíš so svojou túžbou?

 x

Túžba – len tak to dokážeš!

Každý čin sa rodí v túžbe.

Ak netúžiš – skutočne nekonáš.

Ak netúžiš – skutočne nežiješ

(len prežívaš a „prežúvaš“ - ako krava na lúke,

ktorá ani nezdvihne hlavu, aby sa pozrela niekde ďalej od trávy...

veď jej to stačí... ale ty nie si krava.)

 x

 x

Milovať môžeš len vtedy, ak túžiš.

 x

„Keď si vyberieš lásku, otvorí sa priestor nesmiernej krásy a radosti, ale budeš zranený. Už to vieš. Práve preto si vo svojom živote pred láskou utiekol už veľakrát...“ (G.May)

 x

Túžba je prameňom našich najšľachetnejších cieľov i najhlbších bolestí. Radosť a bolesť idú ruka v ruke... Túžba nás často privádza ku sklamaniu – niekedy je to sklamanie hlboké a zničujúce...

 x

Ak túžiš, stávaš sa zraniteľnejším sklamaním... ale ak si svoju túžbu zabil (aby si sa uchránil pred možným sklamaním) už teraz si sa vzdal života... Zabiť túžbu znamená zabiť srdce... Aké náročné je znovu prebudiť túžbu...

 x

„Drž sa snov,

lebo ak sny zomrú,

život bude vtákom so zlomeným krídlom,

ktorý už nedokáže lietať...“

(L.Hughes)

 x

„Nemáme vytvárať nijaké priateľstvá, pretože môžeme o svojich priateľov prísť? Máme odmietať niekoho milovať, pretože nás môže zraniť? Máme sa vzdať svojich snov, pretože očakávanie sa nenapĺňa? Túžiť znamená otvoriť svoje srdce možnosti bolesti... zatvoriť svoje srdce znamená úplne zomrieť... Cesta k stromu života vedie cez chorľavenie srdca pre nenapĺňajúcu sa nádej...“

 x

Bojíš sa túžby? Svoju túžbu si oklieštil na malú zvládnuteľnejšiu veľkosť. Pripustíš si ju len v malých dávkach, tak, aby si to zvládol. Ale – nefunguje to. Je to slabé... Je predsa v tebe vášnivá, pobádajúca túžba po niečom väčšom. No dilema spočíva v tom, že tvoje túžby po dlhotrvajúcich hlbších vzťahoch a skutočnej láske sa nikdy úplne nenaplnia... tvoje túžby sa málokedy naplnia tak, aby si nepocítil bolesť z neúplnosti... Život a vzťahy, ktoré žiješ sú tak vzdialené od toho, čo naozaj chceš, po čom naozaj túžiš. A ešte potrebuješ druhých ľudí, pretože všetky tvoje najhlbšie túžby potrebujú pomoc iných. Ale svet je ľahostajný k tvojim túžbam... Každý deň sa stretávaš s ľahostajnosťou zo strany priateľov, rodiny, cudzích ľudí. Túto ľahostajnosť si prijal ako súčasť života. Ale nekonečne ťa to štve! Hnev skrývaš, ale občas vybuchne a prejaví navonok tvoje sklamanie... Hnev v tebe rastie z túžob, ktoré sa v tvojom živote nenaplnili... Aké sú tvoje skutočné túžby?

 x

„Skúšame jedlo, tenis, televíziu alebo sex, prechádzame od jedného k druhému, ale nikdy nenájdeme uspokojenie. Dôvod, prečo nevieme, čo chceme, spočíva v tom, že nepoznáme svoju túžbu. Snažíme sa udržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi svojím každodenným životom a túžbou svojho srdca, pretože nám spôsobuje toľko problémov...

 x

Odvážiš sa prebudiť svoje srdce,

aby si uvedomilo svoje skutočné túžby?

 x

Odvážiš sa ožiť?

 x

Je lepšie naplno milovať a prísť o lásku,

ako nikdy nemilovať...?

 x

Je lepšie nikdy nemilovať, zakopať túžbu,

aby si sa náhodou nezranil...?

 x

„Túžba je pokladnicou srdca.“

(Sv. Augustín)

 x

„Čo chcete...?“

(Ježiš, Mt 20,32)

 x

 x

Túžba a viera

 x

Len ak túžiš - skutočne a hlboko - môžeš sa stretnúť s Bohom...

 x

O čom je v prvom rade kresťanstvo:

- túžbou po láske, po živote, po vzťahu, po Bohu

- pozvanie žiť plnohodnotný život (s návodom, ako na to)

- ponuka naplniť svoj život a svoje najhlbšie túžby keď príde čas

 x

O čom nie je v prvom rade kresťanstvo:

- náboženstvo povinností a záväzkov bez života

- náboženstvo rozumu, vedy o Bohu, poznania a informácií

- náboženstvo morálnych zásad, príkazov a zákazov

- program na reformovanie spoločnosti

- milý a zošúverený svätuškársky život, ako ideál zrelosti

 x

 x

Túžiš? Naplno túžiš po živote? Hľadáš Život?

 x

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“

(Mt 7,7)

 x

„Prišiel som, aby mali život a mali ho v hojnosti.“

(Jn 10,10)

 x

„Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život...“

(Jn 5,40)

 x

“Žiadostiví ste, a nemáte... nemôžete nič dosiahnuť...

Nič nemáte, lebo neprosíte.

Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte;

chcete to využiť na svoje náruživosti...

Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.

(Jak 4,2n)

 x

„Kde je Život, ktorý sme v živote stratili?

Kde je múdrosť, ktorú sme stratili vo vedomostiach?“

(T.S.Elliot)

 x

„Ukážeš mi cestu života.

U teba je plnosť radosti.“

(Ž 16,11)

 x

„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,

tak moja duša, Bože, túži za tebou.

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom...“

(Ž 42,2)

 x

„Za tebou prahne moja duša,

za tebou túži moje telo,

ako vyschnutá, pustá zem bez vody.“

(Ž 63,2)

 x

 x

Nosíme v sebe túžbu, ktorá je zmätená, pretože sme stratili Raj a vo svete a aj v nás samých je neustály boj... Ale sme stvorení pre radosť, pre lásku, pre šťastie! Len úplne naplnený život nemôžeme nájsť tu na zemi. Nejde to. Môžeme vykročiť na cestu, vychutnať si krásne momenty šťastia, lásky, radosti (pomedzi občasnú bolesť, trápenie, nenaplnenie túžob) a smerovať stále bližšie k Bohu, tam, kde náš život dosiahne skutočné a úplné naplnenie.

 x

„Kresťanstvo nemá čo povedať človeku, ktorý je celkom spokojný s danou situáciou. Jeho posolstvo je pre tých, ktorí sú hladní a smädní – je pre tých, ktorí túžia po takom živote, aký má byť. Prečo hovorí Ježiš o túžbe? Pretože je dôležitá pre jeho cieľ: priniesť nám život.“

 x

„Boh je spaľujúci oheň...“

(Hebr 12,29)

 x

 „Najväčším nepriateľom svätosti nie je vášeň.

Je to apatia...“

 x

„Ak výsledkom zbožnosti je chlad, necitlivosť,

potom Ježiš musel byť najotupenejší človek na svete.“

 x

Čítal si niekedy žalmy? Chválenie, zúrenie, vášeň, hnev, sklamanie, radosť... to je prejav veriaceho človeka. Nie suché, sterilné, naučené modlitby bez vášne a túžby...

 x

Neži „život vykastrovaného koňa“... (takýto kôň je fyzicky krásny a správa sa lepšie ako nevykastrovaný, ale je úplne neplodný...).

 x

Len silná túžba ťa robí plodným človekom

a skutočným kresťanom.

x 

Tvoje srdce túži a ty ideš hľadať tú osobu, po ktorej túžiš. Ona odpovedá na tvoje hľadanie, pretože sa to dotýka túžby jej srdca, ktoré tiež túži, aby po nej niekto túžil... Partnerské vzťahy založené na silnej túžbe naplno milovať... Krásne ;-)  Žena nechce byť predmetom povinnosti... Chce, aby sa po nej túžilo. A podobne aj Boh nechce byť predmetom povinnosti... čaká, že budeš po ňom túžiš... až potom sa stretnete a vytvoríte silný vzťah lásky, ktorá pretrvá...

 x

Ak sa neodvažuješ túžiť, vlastne vôbec nedôveruješ Bohu.

Chceš si zariadiť život sám, vlastnými silami a prostriedkami.

Ale tvoje možnosti sú jednoducho obmedzené.

 x

„Blahoslavení hladní a smädní...

lebo oni budú nasýtení.“

(Mt 5,6)

 x

 x

 x

(Spracované podľa J.Eldredge)

 

 

 

 

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor