7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Čo chceš?

x

  ... od druhých

...od rodičov

...od seba

...od života (dostať)

... v živote dosiahnuť

...žiť

 x

Neunikaj do abstraktného, do neurčitých tvarov. Hovor narovinu a úprimne, jasne a jednoducho... a stručne...

 x

 x

Alenka v ríši divov

x

Alenka sa objavila v neznámom svete ríše divov. Ako tak kráčala, stretla múdreho kocúra. Opýtala sa ho: "Kocúr, kadiaľ mám ísť?" Kocúr jej odpovedal otázkou: "A kam sa chceš dostať?" Po chvíľke premýšľania Alenka odpovedala: "Je mi to jedno. Neviem..." Na to jej povedal: "Tak potom je jedno kadiaľ pôjdeš."

x

Už teraz pracuješ na tom, ako bude vyzerať tvoj život. Už teraz staviaš základy pre dom, v ktorom budeš žiť svoj život a v ktorom ťa aj pochovajú (alebo v ktorom budeš žiť naveky).

 x

x

To, ako žiješ, čomu sa venuješ, ak tráviš svoj čas určuje (do určitej miery - "nie celkom", ale ani "nie vôbec"), ako budeš žiť o pár rokov, ako sa budeš správať k ostatným o pár rokov (k sebe, ku svojim kolegom v práci, k manželovi/manželke, deťom, bratom či sestrám v komunite, k ostatným ľudom...).

To čo teraz varíš budeš o pár rokov jesť.

 x

 x

Nejde len o to, čo robíš, ale ide aj o to, ako to robíš, čo je za tým, s akým srdcom a úmyslom to robíš.

 x

== Nie v zmysle „teraz chodím do školy - aj v budúcnosti budem...

 x

Ale v zmysle „teraz školu flákam - aj v budúcnosti budem svoje povinnosti flákať...“, alebo „teraz investujem do svojho vzdelania rád a dobrovoľne - aj v budúcnosti budem investovať do svojho vzdelania rád a dobrovoľne...

 x

== Nie v zmysle „teraz trávim veľa času pozeraním telky- aj v budúcnosti budem...“

 x

Ale v zmysle „teraz žijem konzumný život a neviem si aktívne nájsť zmysluplnú činnosť  realizácie a vytvárania hodnôt - aj v budúcnosti budem konzumentom a nie tvorcom...“

 x

== Nie v zmysle „teraz sa vyvyšujem nad druhých - aj v budúcnosti sa budem vyvyšovať...“

 x

Ale v zmysle „teraz sa nesnažím mať rád druhých - ani v budúcnosti sa nebudem snažiť...“

 x

== Nie v zmysle „teraz nemám okolo seba priateľov...“

 x

Ale v zmysle „teraz nie som priateľom, teraz nevychádzam zo seba k druhým, ani potom nebudem...“

 x

== Nie v zmysle „tu a teraz som nespokojný, nepáči sa mi tu, nechcem tu byť, toto robiť...“

 x

Ale v zmysle „všade budem nespokojný, lebo moja nespokojnosť nepramení z vonkajšej situácie, ale môjho prístupu...“

 x

 x

= Postoj srdca (úmysel) a konkrétny prejav postoja srdca (skutok).

 x

To je to, čo môžeš vždy ovplyvniť a zmeniť. Vonkajšie podmienky (škola, ľudia okolo, povinnosti,...) ovplyvniť nemôžeš vôbec, alebo len málo. Ale svoj postoj k nim ovplyvniť môžeš.

 x

Čo stojí za tým, ako žiješ? Čo je motívom tvojich činov a postojov?

Je to pohodlnosť? zloba? namyslenosť? vlastné zranenie? hlúposť? zvyk? pohodlie? povaha? láska? ...

 x

Vždy bude niečo škrípať, ak nebude motívom tvojich činov láska. Zdravá a pravá láska. Láska k Bohu, k druhým a k sebe. Láska.

 

 

 

 

(Spracoval Rado Bros)

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor