7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Desatoro pokoja

x

Iba dnes...

... sa budem snažiť prežiť deň bez toho,

aby som chcel naraz vyriešiť problém svojho života.

x

Iba dnes...

... si dám veľmi záležať na svojom vystupovaní,

aby som sa choval dôstojne, nebudem nikoho kritizovať

a už vôbec sa nebudem snažiť niekoho opravovať 

alebo polepšovať... iba seba samého.

 x

Iba dnes...

... budem šťastný s vedomím, že som stvorený pre šťastie...

nielen na druhom svete, ale už na tomto.

x 

Iba dnes...

... sa prispôsobím okolnostiam a nebudem chcieť,

aby sa okolnosti prispôsobovali mojim želaniam.

 x

Iba dnes...

... venujem desať minút zo svojho času dobrému čítaniu.

Ako je jedlo nevyhnutné pre život tela,

tak je dobré čítanie potrebné pre život duše.

 x

Iba dnes...

... vykonám nejaký dobrý skutok 

a nikomu o tom nebudem rozprávať.

Mám možnosť po celý deň robiť dobre.

Mohlo by ma znechutiť, keby som si myslel,

že dobro musím presadzovať po celý život.

 x

Iba dnes...

... urobím niečo, do čoho sa mi vôbec nechce.

A ak by som sa snáď cítil niečím dotknutý,

urobím všetko pre to, aby to nikto nezbadal.

 x

Iba dnes...

... si urobím presný program dňa.

Možno sa ho nebudem presne držať, ale urobím si ho.

A budem sa chrániť dvoch ziel:

unáhlenosti a nerozhodnosti.

 x

Iba dnes...

... budem pevne veriť, aj keby okolnosti ukazovali presný opak,

že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa stará tak,

ako keby okrem mňa nebolo na svete nikoho.

 x

Iba dnes...

... sa nebudem báť.

A najmä sa nebudem báť tešiť sa zo všetkého,

čo je krásne a veriť v dobro.

 x

x

x

 x

(Ján XXXIII.)

 

nahor  

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor