7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

DON BOSCO  

 7

- Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi. 

   7

- S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom.  

 7

- Buďte veselí, ale vaša veselosť nech je pravdivá ako veselosť svedomia, v ktorom niet hriechu.  

 7

- Kto vie, že je milovaný, miluje. Kto je milovaný, dosiahne najmä u mladých všetko.         

 7

- Boh bohato požehnáva tých, ktorí pracujú pre dobro detí.  

 7

- Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.  

 7

- Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko navždy.  

 7

- Kto chce účinne pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť.               

 7

- Robme tak, aby sme sa mali dobre na tomto svete i na svete druhom.           

     7 

- Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.  

 7

- Iba dobré skutky sú opravdivým bohatstvom, ktoré nám pripravuje miesto v nebi.  

 7

- Pre konanie dobra treba trošku odvahy.     

    7   

- Najlepšou radou je robiť dobre v rámci svojich schopností a potom nečakať odmenu od sveta, ale jedine od Boha.  

       7

- Urob, čo môžeš a ostatné urobí Boh. Ak pracuješ preňho, nenechá ťa v ťažkosti.            

 7

- Pretrp všetko, len nerozbi lásku.   

     7           

- Časy, v ktorých žijeme, si vyžadujú vyskúšanú skromnosť a veľkú čistotu.  

 7

- Pri napomínaní nech ti nikdy nechýba láska a trpezlivosť. Nech každý z tvojho počínania a z tvojich slov vidí, že hľadáš dobro duší.      

 7

- O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.  

 7

- Keď chceš, aby iní znášali tvoje nedostatky, ochotne znášaj nedostatky iných.   

 7

- Každý deň prežívajte tak, ako by bol posledným dňom vášho života.           

      7  

- Cesta kríža je cesta, ktorá vás privedie k Bohu.  

 7

- Ak chceš byť šťastný, musíš si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivý a veľkomyselný k nepriateľom, že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš závidieť ich šťastie a budeš robiť dobre všetkým a zle nikomu.  

 7

- Námaha je ľahká iba tomu, kto pracuje s láskou.   

     7

- Dokonalosť sa získava pomaly úsilím.    

 7

- Ak sa modlíte, z dvoch zrniek, ktoré zasejete, vyrastú štyri klasy.   

 7

- Ak chceš byť dobrý, stačí, keď budeš robiť tri veci... veselosť, štúdium, zbožnosť. Je to veľký program. Keď budeš podľa neho žiť, budeš šťastný a urobíš veľa dobrého pre svoju dušu.  

 7

- Dnes musí dobrý katolík brániť náboženstvo, ku ktorému máme šťastie patriť, dobrým príkladom a čnostným životom získavať všetky srdcia.  

 7

- Staňme sa svätými, ak chceme, aby o nás hovoril svet.     

 7

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor