7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

Ako by to robil Don Bosco dnes?

 x

„Potom vystúpil na vrch,

povolal k sebe tých, ktorých sám chcel

a oni prišli k nemu.“ 

(Mk 3,13)

  x

Ježiš si povolal apoštolov k sebe, aby boli s ním, aby ich mohol on sám formovať a viesť, a aby to, čo od neho prijali, mohli ísť rozdávať ostatným. Nebojme sa aj my nechať formovať a viesť Ježišom tak ako apoštoli, tak ako Don Bosco.

  x

Aj Don Bosco sa nechával viesť:

= Bohom skrze sny

= svojou mamou Margitou

= cez kňazov (naučil sa tešiť z viery)

  x

Vďaka tomu bol schopný viesť druhých k Bohu.

  x

= AK CHCEME VIESŤ DRUHÝCH, MUSÍME BYŤ SAMI VEDENÍ =

...nemôžeme dať to, čo sami nemáme...

  x

Pred tým, ako začneme niekoho viesť, je potrebné, aby sme objavili svoju osobnú hodnotu a ciele, aby sme s tým potom vedeli pomôcť aj druhým.

  x

Poznáme svoju odpoveď na tieto otázky???

  x

KTO SOM?

Poznám svoju hodnotu v Božích očiach?

Viem, že som nadovšetko milovaný Boží syn/dcéra?

  x

KAM IDEM?

Viem, aké sú moje ciele?

Čo chcem v budúcnosti dosiahnuť?

  x

DO ČOHO SOM POZÝVANÝ?

Počujem hlas Boha, ktorý ma volá do rôznych vecí, aktivít?

Nebojím sa na toto pozvanie odpovedať?

  x

Odpovede na tieto otázky často nedokážeme nájsť sami – nájdime si priateľov, ktorým dôverujeme a oni nám pomôžu ;-)

  x

 x

Don BoscovO animátorstvo

  x

Don Bosco sa pri vedení svojich chlapcov snažil

o dodržiavanie týchto šiestich bodov.

Skúsme sa inšpirovať aj my

  x

1. Veril, že v každom je kúsok dobra

Don Bosco sa snažil pomôcť druhým objaviť ich osobnú hodnotu

(preto, lebo si bol vedomý tej svojej).

Snažme sa aj my objavovať v druhých to krásne :-)

  x

2. Nebál sa dať niekomu zodpovednosť

Don Bosco založil svoje oratko na tom, že mu pomáhali mladí chlapci,

 z ktorých každý mal svoj diel zodpovednosti.

Dajme aj my druhým na starosti to, čo zvládnu.

  x

3. Spájal lásku s náročnosťou

Všetci Don Boscovi chlapci cítili, že ich má veľmi rád,

ale zároveň im ponúkal cestu svätosti, ktorá často nie je ľahká.

Dajme druhým pocítiť lásku,

ale ponúknime im aj veľké ideály a vzory,

aby sa mohli inšpirovať a rásť.

  x

4. Vedel urobiť prvý krok

Nebál sa osloviť skupinu chlapcov na železničnej stanici

a vďaka tomu získal Michala Magoneho.

Buďme všímaví na to, čo sa deje okolo nás

a nečakajme, kým začne niekto druhý...

Je rad na nás - spraviť prvý krok.

  x

5. Učil chalanov vzájomnému sprevádzaniu sa

Don Bosco chcel, aby sa podelili o to, čo dostali od neho.

Mal systém strážnych anjelov

– starší a skúsenejší chalani dostávali na starosti mladších a nových.

Starajme sa aj my o tých, ktorí to potrebujú

a pomáhajme si vzájomne rásť.

  x

6. Viedol chlapcov k zdroju duchovnej sily

Učil ich, aby často prichádzali k Ježišovi

vo forme prijímania, modlitby, sv. spovede

a zároveň aj on sám čerpal z tohto zdroja.

Prichádzajme často za Ježišom

a privádzajme k nemu aj druhých.

  x

 x

x

 x

 x

 x

 x

Napísal pre teba

(-: Paľo Štefanec ml. :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor