7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Ako získať u ľudí dôveru  

x

Základom vodcovstva je dôvera – je tou najdôležitejšou vecou, ľudia ti musia dôverovať (nemôžeš opakovane sklamať dôveru svojich ľudí a zároveň mať na nich stále vplyv...).

 x

Vieš robiť dobré rozhodnutia a robiť ich správnym spôsobom?

 x

Vieš si priznať chybu? (...a tak snáď získať späť dôveru ľudí, ktorí si tvoju chybu/zlyhanie všimli?)

 x

Ak ako vodca sklameš dôveru, stratíš schopnosť viesť.

 x

Snaž sa nikdy nesklamať dôveru u ľudí, ktorí ti dôverujú. Musíš zaobchádzať s dôverou ako so svojím najcennejším majetkom! No ak sa ti už podarilo sklamať dôveru druhých, pokús sa veci napraviť = ospravedlň sa každému, komu si ublížil alebo koho si zradil + ak sa to dá, naprav následky + začni pracovať na znovuzískaní dôvery (bude to chcieť čas... možno veľa času...).

 x

Ľudia ti musia veriť

a vízia, ktorú im predložíš ich musí nadchnúť.

x

x

Ako získaš dôveru u ľudí?

= neustále preukazuj svoje schopnosti, kompetentnosť a charakter

= neustále pracuj na svojom osobnom raste a ži hodnoty, ktoré vyznávaš a prezentuješ (úprimnosť života)

= rozvíjaj dobré vzťahy

= buď úprimný a autentický a nesklam dôveru

= drž sa vysokých štandardov a dávaj dobrý príklad

= dávaj ľuďom nástroje, aby mohli svoju prácu vykonávať lepšie

= pomáhaj im dosahovať ich osobné ciele

= pracuj na ich rozvoji (na rozvoji každej jednej osoby v tíme)

 x

„Vodcovstvo je účinnou kombináciou stratégie a charakteru.

Ale ak sa musíš zaobísť bez jedného z toho, vynechaj stratégiu.“  (H.N.Schwarzkopf)

 xx

Talent sám o sebe nestačí. Musí byť podložený charakterom.

 x

Charakter umožňuje ľuďom dôverovať.

A dôvera umožňuje ľudí viesť.

 x

„Dobrý charakter je jediná účinná pevnosť

proti vnútorným aj vonkajším silám,

ktoré vedú k rozkladu a pádu...“

(A. Harrigan)

 x

„Dôveru si nebudujeme tým, že o nej rozprávame.

Získavame ju dosahovaním výsledkov,

neustálou bezúhonnosťou

a tým, že preukazujeme skutočnú úctu

voči ľuďom s ktorými pracujeme.“

 x

 x

Ak máš pevný charakter, ľudia ti dôverujú a dôverujú aj tvojej schopnosti uvoľniť ich potenciál. To im dáva nielen nádej do budúcnosti, ale posilňuje to tiež ich dôveru v samých seba a v ich tím.

 

 

 

 

(Podľa J.C.Maxwella)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor