7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Aby si dozrel v pravého muža

a prinášal veľa dobrého ovocia

 x

= mužský rozum, angažovanosť, rozhodnosť, dar pre druhých =

= muž ako tvorca (iniciátor), otec, ktorý buduje a usporadúva =

= vstupovanie do sveta, k žene =

 x

  „Život muža je symbolickým putovaním po ceste –

vytyčovaním si cieľov a presahovaním seba.“

 x

V akej etape putovania sa nachádzaš?

 x

„Stať sa zrelým človekom je dnes oveľa náročnejšie, ako to bolo v minulosti... akoby sa nám stratili staré vychodené lesné chodníky a každý z nás sa „motal“ sám na vlastnú päsť v hustom a často tmavom lese života. Človek vie mnoho vecí, ale nie to, čo potrebuje pre svoj plný život.“ (ŠpA)

 x

 x

Cesta vyzrievania muža

x 

Život je cesta. Cesta pokojného bojovníka.

Ten najvyšší Pokojný bojovník

je zdrojom pre nás všetkých.

 x

„K výšinám veľkosti vedie ťažká cesta.“

(Seneca)

 x

„Nesnažte sa stať mužom úspechu,

ale radšej mužom hodnoty“

(A. Einstein)

 x

„Hodnota človeka je v tom, čo dáva,

a nie v tom, čo je schopný získať.“

(A. Einstein)

 x

„Otec musí mať pre svoje deti čas.“

(J. Augustyn)

 x

 „Keď chceš dobrú ženu, buď správnym mužom.“

(Goethe)

 x

1. etapa cesty vyzrievania muža

10-12 rokov (HRDINOVIA)

CIEĽ: rýdze srdce pripravené robiť niečo pre druhých

 x

= vidieť a bežať...

= nájdi v sebe skrytý obraz hrdinu

= identifikuješ sa s mužskými vzormi, hľadáš muža, ktorý niečo dokázal (najprv otec, potom iní muži – raz by si chcel byť ako „on“!)

= vnímaš a napodobňuješ príbehy vzorového muža - tvojho hrdinu (tento vzorový muž zostáva prítomný v tvojom vnútornom svete aj počas tvojho ďalšieho života a predstavuje v ňom určitú orientáciu a podmieňuje mnohé tvoje pocity, posudzovania, postoje, prejavy...)

 x

A) Kto bol pre teba vzorom (hrdinom), ako si napodobňoval jeho vlastnosti a činy, čo si si osvojil z jeho príkladu?

B) Kto je dnes pre teba vzorom angažovaného muža a slúži ti ako inšpirácia pre tvoj osobný rast a angažovanie sa?

 x

 x

2. etapa cesty vyzrievania muža

12-14 rokov (BOJOVNÍCI)

CIEĽ: odvaha a schopnosť mobilizovať svoje sily

zoči-voči prekážkam

 x

= povstať a bojovať...

= objav v sebe vlastné životné zdroje a nauč sa s nimi hospodáriť

= chceš vstúpiť do sveta dospelých (kde vidíš veľkých „machrov“)

= hľadáš cestu k sile, akú vidíš u svojich hrdinov (ešte nevieš, že silu musíš objaviť v hĺbkach a tajomstve vlastnej duše...)

= máš pokušenie napodobňovať druhých, ale ty už potrebuješ objaviť svoj vlastný príbeh, sen, svoje osobné hlboké túžby po živote

= potrebuješ stretnúť „múdreho starca“ (vodcu, „kouča“), ktorý ti pomôže objaviť tvoje vlastné energie (vnútorné sily) a naučí ťa s nimi narábať, aby si bol schopný ísť dopredu napriek neistotám, oslobodiť sa od stresu z neustáleho porovnávania sa a prekonať podmienenú túžbu byť úspešný v očiach druhých

= ak neuveríš, že „na to máš“, nikdy svoju silu nepoužiješ (potrebuješ nájsť zdravú sebadôveru)

 x

A) Našiel si svojho „múdreho starca“ (vodcu, „kouča“)?

B) Našiel si sebadôveru a odvahu k činnosti (tvorivosti)?

C) Na akej veci v súčasnosti pracuješ, do čoho vrážaš svoju energiu?

 x

PS: Musíš nájsť odvahu odpútať sa od svojej matky a nachádzať v sebe silu rásť. Schopnosť aktivizovať vlastné sily je nevyhnutným predpokladom vykročenia za nejakým ideálom, ale aj predpokladom sebarealizácie a plného prežitia vlastného života. Túto schopnosť vyžaduje najmä starosť o budúcu rodinu (či už vlastnú alebo tú širšiu) a intuitívne ju očakáva aj dievča (pocit istoty) u dospelého muža a skupina od svojho vodcu. Jej zárodkom je sebadôvera vzbudená v detstve. Umenie aktivizovať svoje sily však súvisí aj so schopnosťou uvoľniť sa a odpočívať. Stále napätý človek nezvláda dlhšiu záťaž (má malé energetické zásoby) a ľahko sa „láme“... Dôležitým životným zdrojom muža je sexualita. Práve na začiatku mladosti ju objavuje ako obrovskú živelnú energiu, ktorá sa ho zmocňuje a ktorú potrebuje nejakým spôsobom previesť na konanie... Sexualita predstavuje pre teba najväčšiu výzvu, s ktorou sa musíš popasovať... bez toho, aby si ju jednoducho potláčal (vedieť pokojne zvládať sexuálne impulzy). Musíš sa naučiť radostne objavovať odlišnosť pohlaví, spoločensky sa stretať s druhými, zvládať rôzne situácie, konať v nich osobne a zodpovedne, učiť sa osobne milovať, učiť sa vyrovnávať sa s vlastnými zlyhaniami a nikdy nerezignovať. Musíš sa naučiť zo sexuality urobiť motor svojho plného života. Práve v tomto zápase sa rodí buď skutočný rytier, alebo chrapúň a bojko. Dôležitou súčasťou tohto zápasu o šľachetného človeka je schopnosť odďaľovať túžbu po bezprostrednom uspokojení svojich potrieb a prekonávanie narcistickej sústredenosti na seba a ustarostenosti o seba... Bez osobnej lásky (človeka i Boha), ktorá je volaním k večnému životu, bude tvoje úsilie o zvládnutie tohto „živlu“ márne... Je pre teba veľmi dôležitým momentom naučiť sa aktivizovať svoje rozumové schopnosti pri poznávaní, aby si sa predčasne nevzdával ťažkosti niečo pochopiť alebo sa naučiť... Potrebuješ pocit úspechu... Nikdy sa nevzdávaj! A potrebuješ aj niečo vlastniť, lebo aj vlastnenie dáva pocit sily. 

 x

 x

3. etapa cesty vyzrievania muža

14-16 rokov (OBJAVITELIA)

CIEĽ: rozhľad a praktická orientácia

v základných sférach a prostrediach života

 x

= odísť, objavovať a nebyť sám...

= prejdi z detstva do dospelosti

= musíš opustiť domov istôt a pustiť sa na šíre more

= potrebuješ pocítiť núdzu, vnútornú samotu, neistotu, smrteľný strach, ocitnúť sa v konfliktoch

= potrebuješ vstúpiť do životného labyrintu a odolať pokušeniu úniku

= potrebuješ oči otvorené pre údiv a objaviť posvätno a rozmer večnosti

= musíš nájsť a prijať učiteľa – duchovného otca, ktorý odovzdáva tajnú múdrosť, orientáciu, pravidlá, potrebnú istotu (nie iba informáciu)

= cieľom cesty je putovanie životom s otvorenými očami, poznať život „z prvej ruky“, objaviť svoje vnútro a nájsť radosť z toho, že si tým, kým si, stať sa autentickým (sám sebou, pravdivým vo vnútri aj navonok)

= ak nevieš, za čo chceš položiť svoj život, ešte nie si zorientovaný...

 x

A) Ako ideš do niečoho nového, do neistoty, rizika?

B) Ako prežívaš pocit neistoty a ako ho zvládaš?

C) Kto a čo ti pomáha (pomohlo) zorientovať sa v reálnom živote?

D) Hovoríš niekomu o svojich najdôvernejších veciach (rôzne neistoty, problémy), ktoré ti odčerpávajú sily?

E) Máš pocit, že vieš, čo v živote chceš? Máš nejaké životné priority?

F) Za čo chceš „položiť svoj život“?

 x

PS: V súčasnom živote je veľa situácií, v ktorých má človek pocit neistoty (neistota je v podstate neschopnosť odpovedať na určitú situáciu). Strach nám často bráni otvoreniu sa pre neznáme. Kresťanovi dáva základnú životnú orientáciu evanjelium a osoba Ježiša Krista – tu človek nájde odvahu začleňovať sa angažovane do sveta a do spoločenstva a neuzavrieť sa pred žiadnym rozmerom ľudského života. Preto je veľmi dôležité mať čas zamýšľať sa nad vecami, vytvoriť si nadhľad, odstup, získať orientáciu (dôležité je čítanie a rozhovory so skúsenými osobami), poznať pravidlá na ktorých beží život a správanie sa ľudí (byť aspoň trošku psychológom, sociológom, teológom), pozornejšie poznávať seba (svoje hodnoty, ciele a životné priority), dávať sa lepšie poznať druhým a viac s nimi komunikovať, zvládať pokojné riešenie konfliktov, nehľadať „absolútnu istotu“, ale prijímať určitú mieru neistoty.

 x

To, či si „kvalitný materiál“ sa zistí až skúškou – reálnym zvládnutím alebo nezvládnutím náročných situácií, kde sa budeš musieť rozhodovať a vložiť sa do toho naplno. Tam sa ukáže tvoja sila (alebo slabosť) a tvoj charakter (alebo chrapúnstvo/zbabelosť).

 x

 x

4. etapa cesty vyzrievania muža

16-19 rokov (VODIČI)

CIEĽ: autonómnosť, autentickosť vo vzťahoch a zodpovednosť

 x

= putovať s vlastnou tvárou...

= buď sám sebou

= zápas o autonómnosť a slobodu je celoživotnou úlohou muža

= potrebuješ odchádzať a prichádzať, aby si bol sám sebou

= potrebuješ s vymaniť spod vplyvu a ochrany matky

= odtrhnúť sa od matky ti môže pomôcť partia (aj ona ťa však časom začne zväzovať pravidlami a požiadavkami spolupatričnosti)

= od spútania partiou ťa môže oslobodiť napr. vzťah s dievčaťom

 x

A) Ako si bojoval (alebo ešte bojuješ) s rodičmi o svoju nezávislosť (samostatnosť)?

B) Ako sa dokážeš postarať o svoje (a tebe zverené) veci?

C) Dokážeš zostať sám sebou a držať sa svojich hodnôt a názorov aj tam, kde sa očakáva, že budeš „niekým iným“? Alebo sa prispôsobuješ okolnostiam (meníš svoju „masku“)?

D) V partii sa vieš prejaviť ako ty? Máš pocit, že ťa tam druhí prijímajú?

E) Ako prejavuješ svoje city dievčatám? Vieš byť sám sebou aj vo vzťahu k dievčatám? Alebo „hráš formu“?

F) Odkiaľ čerpáš inšpiráciu do života? Si aktívny a angažovaný?

G) Čo chceš v živote skutočne robiť? Ako riešiť dilemu – sebarealizácia alebo žiť pre druhých?

H) Môžu sa ľudia na teba spoľahnúť? Si zodpovedný a dôveryhodný?

 x

PS: Byť autonómnym znamená stanoviť sám sebe pravidlá, riadiť svoje konanie. Úprimná snaha o autonómnosť znamená mať odvahu byť v určitých situáciách aj sám... Predpokladom dosahovania autonómnosti (skutočnej a nielen demonštratívnej) je kontakt so svojím vnútrom. Vďaka nemu môžeš postupne nachádzať pravdu o sebe, o druhých, o svete, o Bohu. Bez tohto kontaktu so sebou žiješ len v ilúziách a si manipulovaný. Potrebuješ si nachádzať čas pravidelne sa stretávať s Bohom, s Ježišom Kristom, v tichu. On ťa vyvedie na slobodu... Autonómnym sa stávaš podľa miery vnútornej slobody. Sloboda ti umožňuje byť zodpovedným – prejavuje sa zodpovednosťou. Ak nevieš niesť zodpovednosť za seba (čiže si ešte závislý na druhých), nemôžeš niesť zodpovednosť ani za druhých (nemôžeš byť dobrým rodičom, vodcom, partnerom). Pre autonómnosť nestačí, že vieš len situačne reagovať (teda závisle od druhých). Musíš nevyhnutne spoznať svoje hodnoty, mať svoje ciele, svoju cestu, svoj životný štýl a potrebné kompetencie -  a na tomto základe robiť životné rozhodnutia.

A keď sa zaľúbiš... ;-) Najkrajšou ľudskou skúsenosťou pre mladého muža je osobné stretnutie sa s dievčaťom. Je to prelomový moment života, chvíľa pocitu jedinečnosti vlastnej osoby a najosobnejšieho stretnutia. Je to skúsenosť „úplnosti“ človeka (muža a ženy). Toto stretnutie sa môže stať niečím posväcujúcim, čo pozdvihuje, alebo aj niečím znesväcujúcim, skúsenosťou poníženia, ktorá ubíja... Muž môže byť posvätený prítomnosťou ženy a jej posvätnosť môže chrániť. Žena môže byť znesvätená postojom a konaním muža. Čím zostane sexualita bez objavenia Boha v nej?

Keď si zaľúbený a začneš chodiť s dievčaťom... môžeš ľahko stratiť rozvahu, aj slobodu. Tú krásnu bytosť si obyčajne túžiš pripútať k sebe. V takejto situácii sa odmietaš pozerať na svoj život i život svojej partnerky v širších súvislostiach a odmietaš všetko, čo si myslíš, že by mohlo bolieť... Môže ti hroziť, že do vzťahu s dievčaťom vpadneš nezrelý a získaš skúsenosť, ktorá ti zbanalizuje vzťah i sexualitu a ktorá ti znemožní aj v budúcnosti skutočne niekoho stretnúť. Možno hľadáš u dievčaťa len nehu (ktorú ti už neprejavuje alebo nevie prejaviť matka). Možno je pre teba dievča len osobou, ktorá ti pomáha osobne sa vyrovnať s náporom sexuálnych podnetov v súčasnej kultúre. Potrebuješ dozrieť, aby si dosiahol schopnosť (kompetenciu) sebakontroly a potrebuješ zodpovednosť. Potrebuješ mať silu povedať: „Necítim sa ešte na záväzný vzťah!“ a neklamať seba ani druhého gestami a dotykmi, ktoré znamenajú pravý opak. Toto všetko z teba urobí muža, pri ktorom sa žena cíti bezpečne. Ty ako muž potrebuješ nájsť v žene rovnocennú partnerku, aby ti pomohla v nadobúdaní vnútornej aj vonkajšej slobody voči svetu dievčat a žien – aby si si ženy neidealizoval, nemystifikoval sexualitu a nezužoval svoj pohľad na ženu, a na druhej strane – aby si nepodceňoval a nevyužíval ženy, ktoré ťa neupútali (ktoré si nedokázal objaviť v ich vnútornej kráse...).

 x

 x

5. etapa cesty vyzrievania muža

19-25 rokov (PARTNERI)

CIEĽ: partnerstvo ako vzájomné dopĺňanie sa

a spolupráca vo všetkých sférach života

 x

= vstupovať do zväzkov života...

= maj odvahu stretnúť sa

= súčasťou dospelosti je odvaha budovať osobný vzťah a stať sa zodpovedným

= musíš si osvojiť postoj úcty a rešpektu k ženám, deťom, slabším (ak ho nemáš, si ešte nevyzretý človek, neschopný vstupovať do vzťahov)

= potrebuješ sa naučiť vyjadriť sympatiu dievčaťu, ktoré sa ti páči (aj bez toho, aby si od nej niečo očakával)

= potrebuješ dokázať postupne sa dávať druhej osobe poznať zo svojich rôznych stránok

= potrebuješ vedieť postupne pozorne spoznávať druhého človeka

= vo vzťahu potrebujete nadobudnúť istotu vzájomnej úcty a začať prehlbovať vzťah vzájomným zdôverovaním sa (nie jednosmerným!)

  x

PS: Zaľúbenosť je udalosť, ktorá jednoducho príde, nedá sa navodiť. Je to krásna skúsenosť, ale aj zahŕňa v sebe riziko, keďže zaľúbenosť je dosť sebecká - berie pre seba, kým pravá láska, ktorá môže časom zo zaľúbenosti vyzrieť – sa dáva.  Každý milostný vzťah smeruje k hlbokej intimite. Intimita ťa láka, ale sa jej aj bojíš, lebo sa bojíš zverejnenia svojich slabostí a ich zneužitia druhými. Máš strach z osobného stretnutia, pri ktorom ten druhý môže odhaliť tvoju pravú tvár (zbabelca, obmedzenca, slabocha, zraneného...). Potrebuješ vsadiť na dôveru a byť dôveryhodným (dôveru vzbudzuješ vtedy, ak nie si prchký, ak vieš počúvať, vieš byť diskrétny, vieš vyjadriť uznanie, naivne sa nechvastáš a nevyťahuješ, rozprávaš o sebe pravdivo...)

  x

Ako muž potrebuješ vstúpiť do sveta a stretnúť sa so ženou. Svet i žena sú pre teba skúškou nielen statočnosti ale aj celého tvojho bytia. Môžeš sa stať záchrancom sveta a milujúcim ochrancom ženy, ale aj „kazisvetom“ a nešťastím ženy... Chápeš veľkosť svojho poslania?! Mnohí chalani/muži nechcú vstúpiť do reality a unikajú do sveta počítačových hier a zábavy. Nechcú skutočne bojovať a v boji nasadzovať svoj život (radšej - dokonca aj v dospelosti - strieľajú postavičky v PC...). Chýba im priama skúsenosť plného života, ktorý je nezastaviteľný. Neodvážili sa priniesť svoj život ako obetu a preto zostávajú iba okrajom osobnosti. V žene nenachádzajú vnútornú spoločníčku (nevedia bez nej žiť, no zároveň ju ničia...) Neodvažujú sa ani uvažovať o tom, že by svoj život mohli prežiť ako slobodní alebo zasvätení, lebo vnímajú ženu ako pre muža nenahraditeľnú (len ako útočisko, a nie ako skutočnú partnerku v poslaní). Ježiš Kristus je reálny hrdina s reálnou obetou svojho života. On je skutočne cestou k tomu najplnšiemu možnému životu muža. A ty si povolaný ho nasledovať – aktualizovať jeho prítomnosť vo svete. Neboj sa!

 x

x

Kde na ceste vyzrievania sa práve teraz nachádzaš?

x 

Život muža

putovanie po ceste,

vytyčovanie si cieľov

presahovanie seba

 x

1. etapa

Pozorovatelia hrdinov, ktorý v tebe žijú

(svet vnútorných obrazov)

 x

2. etapa

Bojovníci, ktorí sa v tebe prebudili

(svet životných zdrojov)

 x

3. etapa

Objavitelia, ktorí opustili breh detstva

(svet logického myslenia, poriadku a orientácie)

 x

4. etapa

Vodiči, ktorí vstupujú do sveta dospelých

(svet pravidiel dospelých a autonómnosti)

 x

5. etapa

Partneri, ktorí sa vedia osobne stretávať

a v pracovnom kolektíve spolupracovať

(svet partnerstva, intimity a spolupráce)

x 

 x

 x

(spracované podľa ŠpA)

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor