7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Aby si dozrelA v pravú ženu

a prinášalA veľa dobrého ovocia

 x

=  ženské srdce, starostlivosť, nežnosť, dar pre druhých =

= žena ako tvorkyňa rodiny, mama, ktorá spája a zjednocuje =

= otváranie sa životu, mužovi =

 x

 „Život ženy je otváraním sa.“

 x

V akej etape otvárania sa nachádzaš?

 x

 „Stať sa zrelým človekom je dnes oveľa náročnejšie, ako to bolo v minulosti... akoby sa nám stratili staré vychodené lesné chodníky a každý z nás sa „motal“ sám na vlastnú päsť v hustom a často tmavom lese života. Človek vie mnoho vecí, ale nie to, čo potrebuje pre svoj plný život.“ (ŠpA)

 x

   x

Cesta vyzrievania ženy

 x

Milujúca žena je ako krásny kvet ruže,

nemilujúca žena je len bezlistá stonka, plná tŕňov.

 x

 „Láska je zmysel nášho života a jeho jediný cieľ.“

(B. Disraeli)

 x

„Ženy musia byť milované, ak majú zostať krásne.“

(J. Bauer)

 x

„V každej veľkej láske je obsiahnuté materstvo.“

(A. Maurois)

 x

„To láska tvorí milovanú osobu.“

(A. Maslow)

 x

   x

1. etapa cesty vyzrievania ženy

10-12 rokov (ALENKY)

CIEĽ: otvoriť sa pre vonkajší svet,

získať citlivosť na poriadky života

 x

= dotyk s krásami svojho detstva

= behom cez lúku sveta...

= správaš sa extrovertne (zameraním navonok), takmer chlapčensky (bez veľkého citového kolísania)

= potrebuješ získať kladný vzťah a citlivosť k svetu a životu (príroda, vzťahy, rodina)

= nutne potrebuješ veľa krásnych a napĺňajúcich zážitkov zo spoločného života v rodine a z krás prírody (ak sú v rodine problémy, stávaš sa uzavretou)

= ak v tomto období zažívaš prevažne bolestné až traumatické skúsenosti, je tu riziko, že sa v bolesti uzavrieš pred krásami ľudského života a všade budeš vidieť len svoju bolesť...

= nesmieš prestať veriť v krásu, aj keď ju momentálne nevidíš (ty ako žena máš nesmiernu moc svojou nevtieravou nežnosťou otvárať uzavreté bytosti...)

= potrebuješ veľa lásky a pozornosti, aby si mohla rásť

 x

A) Čo z krásy detstva je v tebe?

B) Nie si upätá na niektorú zo svojich bolestí?

C) Žije v tebe nádej na niečo krásne?

 x

 x

2. etapa cesty vyzrievania ženy

12-14 rokov (JOHANKY)

CIEĽ: otvoriť sa pre „byť ženou“,

objaviť svoje vznešené poslanie prinášať život

 x

= prijatie vlastnej pohlavnej identity a emocionality

= emócie, pocity, nálady (ich striedanie, prežívanie, prejavy)

= prejdeš ohňom...

= potrebuješ objaviť ako žena svoje vlastné tajomstvo a bohatstvo

= život je dar a osobitný spôsobom je zverený tebe ako žene (aby si ty dala na ňom účasť aj mužovi) – toto tajomstvo dávania života potrebuješ osobne prežiť a prijať najprv vo svojom srdci – ako tajomstvo obdobia panenstva, obdobia objavovania vlastnej identity ženy (matky)

= musíš prijať seba ako dar, aby si sa aj ty mohla stať darom otvoriť sa radostnému prijatiu obety seba v prospech života (ochota a radostné rozhodnutie prinášať život – otvorenosť pre materstvo)

= ak prijímaš seba a svoju ženskosť, stávaš sa schopnou odolať tlaku vonkajšieho (zmužšteného) sveta, ktorý ťa ako ženu podceňuje

= emocionalita je tvojou súčasťou – emocionálnu krásu potrebuješ vnútorne prehlbovať (aj prijať tajomstvo bolesti, ktoré patrí k životu ženy, aj objaviť tajomstvo Boha, bez ktorého by si bola prázdna...)

= mala by si sa snažiť zladiť svoje sklony k emocionálnym výkyvom (mala by si vedieť byť milá, aj keď sa necítiš práve najlepšie)

= potrebuješ sa naučiť byť príjemnou a krásnou v každej situácii bez toho, aby si sa pretvarovala

 x

A) Ako vnímaš posvätnosť seba ako ženy?

B) Ako prežívaš (alebo si prežívala) svoje panenstvo?

C) Čo pre teba znamenajú tvoje pravidelné zmeny?

D) Aký je svet tvojich emócií?

E) Ako vieš čakať?

 x

 x

3. etapa cesty vyzrievania ženy

14-16 rokov (MODELKY)

CIEĽ: otvoriť sa pre „byť videná ako žena“,

vstúpiť do rôznych prostredí ako obhajkyňa života

 x

= radosť prezentovať sa ako žena

= imidž ako cesta k novým vzťahom

= zastavíš sa pred výkladom...

= raz musíš vstúpiť do spoločenského priestoru ako žena – v sexuálnej role a spoločensky sa zaradiť

= potrebuješ prijímať vlastné emócie a ako žena bez rozpakov vstupovať do spoločnosti v ženských rolách (vnášať do medziľudských vzťahov porozumenie a solidaritu)

= veľmi potrebuješ spätnú väzbu od muža, ktorý vie pravdivo opísať, ako ťa vníma ako ženu, vie oceniť tvoju krásu a dokáže ťa vidieť v tvojej celistvosti  (nič krajšie pre muža na svete neexistuje ako krásna mladá žena...)

= iba ak si už objavila svoje bohatstvo, môžeš sa naplno a bez strachu prezentovať ako žena a zažiť nemätúcu radosť, že si videná a obdivovaná

= je dôležité, aby si sa zorientovala vo svojom vnútri (našla si spoľahlivé body – osoby, knihy, chvíle), pretože ak nespoznáš svoju hodnotu, budeš naivná a povrchná a doplatíš na to...

= môžeš zjaviť seba ako dar a máš právo vábiť muža celistvosťou svojej krásy (ku ktorej patrí aj jemnosť a skromnosť)

= potrebuješ sa však aj naučiť vymedzovať hranice, po ktoré môžu do tvojho priestoru vstupovať druhí

= mala by si prijať ochrannú ruku (a rady) od muža (otca, brata), ktorý ťa trochu uvedie do sveta mužov, ktorý nie je bez nástrah (muž vníma očami – najprv telo, tvoje ženské krivky, až po čase – ak vôbec – sa dostane k tvojmu srdcu – mužovi v prípadnom vzťahu, musíš dať priestor dozrieť od chtíča k láske)

= mala by si vyvážiť vnímanie vlastného zovňajšku a vnútra (nie len sa príliš zameriavať na vonkajšok, alebo zase svoj zovňajšok podceňovať)

= ako žena máš náročnú úlohu nájsť si schopného partnera, „vychovať si ho“, udržať vzťah a predčasne neotehotnieť (nespávať s chalanom pred manželstvom)

 x

A) Chceš byť videná a upútať mužov, alebo skôr prehliadaná?

B) Máš pocit, že si videná a obdivovaná? Teší ťa to?

C) Vieš rozvážne vymedzovať hranice svojho osobného priestoru (intimity)?

 x

 x

4. etapa cesty vyzrievania ženy

16-19 rokov (OČARUJÚCE)

CIEĽ: otvoriť sa pre vnútro a hĺbky,

poznať a vytvárať podmienky potrebné pre rozvoj života

 x

= srdce ženy ako čistá studňa

= v dialógu so srdcom...

= vytvárať podmienky na príchod a rozvoj života

= ak si zvládla predchádzajúce etapy vyzrievania ženy, ak rozvíjaš svoje ženské vnútro, srdce a osobnosť, získaš skutočné ženské kúzlo – srdce ženy (môže byť tým najkrajším, s čím sa môžeme na zemi stretnúť alebo aj tým najhroznejším...)

= tvoje srdce musí mať vždy svoje tajomstvo, neustále ho musíš obohacovať...

= ako sa staráš o svoje prostredie hovorí o tom, či si očakávajúca druhých a mysliaca na nich a či je tvoje vnútro radostné (alebo si uzavretá a fixovaná na seba a tvoje vnútro je ubité, potlačené, úzkostné, depresívne...)

= vzťah s priateľkou ti pomáha vidieť seba ako ženu, prehlbovať svoju totožnosť ženy, objavovať svoje vnútorné bohatstvo ženy, žensky spracúvať mnohé zážitky a skúsenosti, vyvažovať svoje ženské a mužské prvky

= modlitba, stretnutie s Bohom, ti pomáha stále viac sa otvárať tajomstvu, ktorým si, a tvojmu spojeniu so životom a dáva ti silu prijímať tajomstvo osobného utrpenia, ako aj tajomstvo daru

= starostlivosť o druhých ti pomáha oslobodzovať sa od lipnutia na sebe, sústreďovania sa na seba, ustarostenosti o seba a zahľadenia sa na seba (starostlivosť o druhých rozvíja tvoj súcit, nežnosť, ušľachtilosť, pozornosť, obetavosť)

= musíš sa vedieť orientovať vo svete a vytvárať si aj vlastnú predstavu o svojom živote (dnešná žena už nie je „princezná“, o ktorú sa bude niekto stále starať, a tvoj svet už nie je iba kuchyňa, v ktorej by si bola zatvorená)

 x

A) U koho si sa stretla s krásnym ženským srdcom?

B) Aké je tvoje srdce?

 x

1. oblasť srdca ženy: tvoje prostredie

Ako robíš svet krásnym? Ako skrášľuješ svoje prostredie?

2. oblasť srdca ženy: tvoj vzťah s priateľkou

Máš dôvernú priateľku, s ktorou sa rozprávaš o všetkom, čím žiješ?

3. oblasť srdca: tvoje hĺbky

Čím napĺňaš svoje vnútro? Aký obraz ženy v sebe nosíš?

4. oblasť srdca: tvoja starostlivosť o druhých

Ako si všímaš druhých? Staráš sa pravidelne o niekoho?

5. oblasť srdca: tvoje mužské črty

Aké ciele a priority si si vo svojom živote vytýčila? Čo chceš v živote robiť (a smeruješ k tomu)?

 x

PS: Ako žena sa rozvíjaním svojho srdca stávaš bytosťou, ktorá sa radostne a nežne dáva pre život druhých a samu seba nepomužšťuje. Takto sa stáva tvoj vnútorný svet skutočne kúzelným. Potrebuješ v kontakte s Bohom rásť v schopnosti robiť zo všetkého dar a robiť všetko krajším. Žena so srdcom Boha je tým najpotrebnejším darom pre tento svet. Žena, ktorá sa vie rozdávať, spája rozdrobený svet a robí z ľudí rodinu. Ako žena si schopná a povolaná vytvárať podmienky pre rozvoj života – prijímať človeka, zveľaďovať prostredie, ozdravovať pomužštený svet.

 x

x

5. etapa cesty vyzrievania ženy

19-25 rokov (VYVOLENÉ)

CIEĽ: otvoriť sa pre partnerstvo a pre materstvo,

byť partnerkou a spoločníčkou muža,

udržovať spoločenstvo života

 x

= napĺňanie túžby milovať (osobne sa stretnúť)

= prijať a udržovať spoločenstvá života (v rámci rodiny, komunity, spoločnosti, sveta)

= vstupovať do zväzkov života...

= potrebuješ sa naučiť žiť v nádeji, že raz sa stretneš s „tým pravým“ (aj keď v skutočnosti „ten pravý“ jednoducho neexistuje, máš veľa možností, kto sa môže stať tvojim možným budúcim partnerom)

= existujú pre teba dve možnosti: budeš neobjavená (nepovšimnutá) alebo budeš objavená (vyvolená)

= potrebuješ mať dostatok vhodných príležitostí stretávať sa a komunikovať so svojimi rovesníkmi (chalanmi aj dievčatami)

= potrebuješ sa otvárať voči druhým a prijímať ich ako súčasť svojho života

= nesmieš mať strach z budúcnosti (!!!) – práve sústredenie sa na seba zväčšuje tvoj strach a oberá ťa o tvoju krásu...

= rozvíjaj vlastnú harmóniu (vzťahy, vnútro, činnosti), rozvíjaj sa v trpezlivosti (je to dôležitá ženská čnosť!) a objavuj vnútorný pokoj

= neporovnávaj sa s inými dievčatami, buď sama sebou a buď na seba hrdá

= uč sa naplno milovať a otvárať sa pre lásku, ktorá je súčasne obetou (potrebuješ sa otvoriť Božej láske, aby si čerpala silu)

= staň sa darom pre druhých a pre svojho prípadného partnera (manžela)

= mala by si zostať očakávajúcou (aj keď nikto neprichádza), aktívne milujúcou (aj keď túžiš byť milovanou) a mať povedomie vlastnej hodnoty (aj keď ti to nikto nedáva najavo)...

= neskrývaj sa za prácu a službu druhým (nepriamo tým prejavuješ svoje zranenie, že muž nevie oceniť tvoju krásu a vyjadriť ti lásku...)

 x

PS: Dnešný svet nevníma ženu v jej celistvosti (prezentuje len najkrajšie ženské tváre a postavy), preto dochádza často k zneužívaniu žien spoločnosťou (mentalitou) mužov, ktorí neprijali ženu ako skutočného partnera (ale ako vzrušujúcu hračku, druhú obskakujúcu matku, módny doplnok, prvok prestíže...). Takisto aj ženy často skĺzavajú k tomu, že sa prezentujú len ako sexuálne objekty (aby si chytili muža na „lacný tovar“). Muži sú potom slepí a neschopní spoznať skutočne krásnu ženu (krásnu vo vnútri aj navonok – takúto ženu potom môže muž osobne stretnúť, spoznávať, chápať a milovať). Vo svete veľmi chýba ženské srdce. Ty ako žena sa musíš úplne otvoriť láske (inakšie budeš veľmi trpieť, alebo – na „obranu proti bolesti“ - sa „zmužštíš“). Potrebuješ sa naučiť vstupovať aj do tajomstva nenaplnenej lásky s Bohom – on je plnosť lásky, muž (aj ten pravý), nikdy nedokáže dostatočne naplniť tvoje romantické predstavy o živote... (ak budeš od muža očakávať „dokonalú lásku“, budeš stále bolestne sklamávaná...) Je dôležité nájsť seba ako objavenú Bohom a prijať to, že môžeš zostať neobjavená mužom. (Láska Boha ale nie je náhradou za neprichádzajúcu lásku muža! Nie je to náhradná útecha! (Je to falošná útecha...)

Naopak, je to základný predpoklad kráčania po ceste lásky aj s tým najúžasnejším mužom... Ty ako žena nemôžeš zostať sama! (Muž môže zostať aj sám – pustovníctvo ako cesta samoty je výrazne mužská spiritualita.) Potrebuješ byť súčasťou vzťahov plných úcty, pochopenia, ale aj ochrany a pozornosti – aby si mohla byť milujúcou a cítila sa milovanou (ak ti toto chýba, odmietaš sa vo vnútri ako žena a začneš sa správať ako muž, upútavať na seba pozornosť, robiť zo seba centrum, manipulovať mužov, aj ženy, so snahou získať nad nimi moc, alebo sa pokúšať ovládať spoločenský život okolo seba). Objav Boha vo svojom vnútri, objav svoje vnútorné bohatstvo, zbav sa pocitu vlastnej chudoby! To zachráni čaro tvojho ženského srdca a ešte viac ho rozvinie. Každá žena potrebuje toto umenie – pretože každá žena je v určitých chvíľach prehliadaná alebo sa tak len cíti... Naber odvahu milovať naplno a s úsmevom sa darovať. A láska si nájde aj teba...

 x

 x

Život ženy

otváranie sa láske a životu

 x

1. etapa

Alenky, otvorené pre krásu sveta

(otváranie sa pre svet)

 x

2. etapa

Johanky, unášané prúdmi opačných citov

(otváranie sa pre „byť ženou“

– jedinečnú skúsenosť podstatne spojenú s obetou a utrpením)

 x

3. etapa

Modelky, hľadajúce svoju vonkajšiu podobu

(otváranie sa pre „byť videná ako žena“)

 x

4. etapa

Očarujúce, zošľachťujúce svoje srdce

(otváranie sa pre nežné a darujúce sa srdce)

 x

5. etapa

Vyvolené, upokojujúce svoju túžbu po vyvolení

(otváranie sa pre partnerské stretnutie s mužom

– a potom aj pre prijatie dieťaťa)

 x

 x

x

(spracované podľa ŠpA)

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor