7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Emocionálna inteligencia

 x

Aj maličké zmeny v tvojom myslení a správaní

spôsobia OBROVSKÉ zmeny v tvojom živote!

 x

Emocionálna inteligencia (EQ) je:

„Schopnosť vnímať svoje pocity a pocity iných,

motivovať seba samého

a vyrovnávať sa s emóciami efektívne

pri iných a v sebe samom.“

(D.Goleman)

 x

EQ sa týka srdca, je to schopnosť človeka cítiť.

 x

1. Poznáš svoje emócie.

2. Zvládaš svoje emócie.

3. Motivuješ seba samého.

4. Vnímaš a chápeš emócie ostatných.

5. Zvládaš vzťahy, teda emócie ostatných.

 x

„Emocionálna inteligencia nie je protikladom inteligencie.

Nie je to triumf srdca nad hlavou

– je to ich jedinečný prienik.“

(D.Caruso)

 x

Ak si rozvinieš emocionálnu inteligenciu, môžeš sa stať oveľa produktívnejším a úspešnejším v tom, čo robíš a v tom, ako sa správaš k ostatným. Dokonca môžeš pomôcť aj iným stať sa produktívnejšími a úspešnejšími.

 x

„Emocionálna inteligencia znamená omnoho viac

než len to, že človek je k ostatným milý...

šesťdesiat percent všetkých schopností,

ktoré človek potrebuje pre úspech v živote a práci,

má emocionálny charakter.“

(J.Wharamová)

 x

 x

Ak rozvíjaš svoju emocionálnu inteligenciu tak lepšie sa poznáš, vieš, čo spúšťa tvoje emócie a čo ťa motivuje, si človek radostnejší a optimistickejší, máš väčšiu radosť zo zmeny, nemávaš priveľa emocionálnych výlevov, menej potláčaš svoju prirodzenosť, máš lepšiu disciplínu, lepšie zvládaš stres, si priateľskejší, lepšie motivuješ seba i druhých, zlepšuje sa ti intuitívne rozhodovanie, máš väčšiu sebadôveru, žiješ autentickejší život.

Emocionálna inteligencia je o rozhodnutiach. Je to schopnosť využívať svoje emócie na to, aby si vedel lepšie robiť rozhodnutia v danej chvíli a mal efektívnejšiu kontrolu nad sebou samým a nad tým, ako vplývaš na ostatných.

 x

Emocionálna inteligencia je o šťastí. Ak dokážeš svoje emócie „počúvať“, spracovávať a využívať pre svoj plnohodnotný život, si väčšinou sám so sebou šťastný. Nepotrebuješ si niečo dokazovať pred druhými, ani niečo skrývať, pretvarovať sa, nechávať sa ovplyvňovať druhými. Si sám sebou a žiješ svoj život naplno!

 x

Emocionálna inteligencia je o zdraví. Pomôže ti zbaviť sa vnútorného aj vonkajšieho stresu, budeš sa cítiť zdravšie, slobodnejšie a tvoj životný pohľad bude optimistickejší.

 x

„Premena temnoty na svetlo

a apatie na pohyb nemôže nastať bez emócií.“

(Jung)

 x

Emócie sú našimi najzákladnejšími a najmocnejšími nástrojmi, ktoré nás nútia niečo robiť. Aj keď intenzívne emocionálne rozpoloženie často sprevádza akcia, človek sa môže v takej nálade pokojne aj stiahnuť, ujsť do bezpečného vnútorného sveta, stočiť sa do klbka a zavrieť oči. V každom prípade je to niečo fyzické... Väčšina pocitov je reaktívna – tzn. niekto povie alebo urobí niečo, čo v druhom človeku vyvolá určitý pocit. Emócie väčšiny ľudí sú reaktívne preto, lebo ľudia o sebe obyčajne nerozmýšľajú osamote. Možno preto, lebo sa príliš boja toho, čo by vo svojom vnútri zažili, keby to urobili. Preto odpútavajú svoju pozornosť od seba alkoholom, drogami, sexom, televíziou alebo nespočetným množstvom iných rozptýlení. Všetko je lepšie, než sa prizrieť tomu, čo skutočne cítia...(J.Wharamová)

 x

Kedy si bol naposledy niekde dlhšie sám so sebou v tichu? Samota a ticho. Bojíš sa toho? Ak si nenachádzaš čas na ticho, potom nikdy nespoznáš, kým si... nespoznáš čo tebou hýbe... nespoznáš kam a ku komu ťa to ťahá... nespoznáš svoje životné povolanie... nespoznáš, ako chceš skutočne prežiť svoj vlastný život...

 x

 x

„Dobre vidíme len srdcom...

to podstatné je očiam neviditeľné...“

(Exupéry)

 x

 x

Múdrosťou života je nájsť rovnováhu medzi emocionálnym správaním a racionálnym myslením, pochopiť prúdenie pocitov a myšlienok a zladiť ich do harmónie.  To je inteligencia rozumu a inteligencia srdca (IQ + EQ).

 x

Emócie tvoria tvoje vnímanie. Pocity určujú to, ako vnímaš svoj život. Vlastne ty sám si určuješ „svoj osud“. Bez emócií by si stratil náhľad na to, čo je v živote dôležité, a tiež takmer všetko bohatstvo životných zážitkov. Ak sa nevyrovnáš so svojimi pocitmi teraz, neskôr ti spôsobia veľa problémov... Pocity ti veľmi pomôžu ako radcovia pri rozhodovaní... A vlastne - život je najmä o vzťahoch... a tie môžu byť krásne, alebo úplne rozbité... Veľmi záleží od tvojej emocionálnej inteligencie, či prežívaš pekné, plnohodnotné a napĺňajúce vzťahy s druhými (alebo s tvojím životným partnerom), alebo je to len trápenie... Tvoje šťastie je v tvojich rukách. (A ak svoje šťastie žiješ v Božej prítomnosti, čo môže byť krajšie? ;-)

 x

Kľúčové emócie, ktoré nami hýbu (a sú inštinktívneho charakteru) sú: strach, hnev, odpor, smútok, prekvapenie, radosť.

 x

Ktorá emócie ťa „rozbíjajú“?

- bolestný smútok z neopätovanej lásky...

- veľké sklamanie z ľudí, ktorým si dôveroval...

- dlhodobý hnev na niekoho alebo na okolnosti...

- smútok z neprijatia druhými...

- strach z premárneného života...

- strach z opustenosti...

- strach, že nebudeš šťastný, keď...

 x

Čo je príčinou ich vzniku? Čo s tým môžeš urobiť?

 x

...často neplodne a nereálne snívaš „čo by bolo keby“...

 x

...riešením je prijatie reality a žitie prítomnosti,

aj keď už budeš žiť s novou skúsenosťou (aj tou ťažkou)...

 x

...život ide ďalej...

(„plač, dokiaľ máš slzy...

...keď ti slzy dôjdu, život pôjde ďalej...“)

 x

Ktorá emocionálna neschopnosť narúša tvoje vzťahy s druhými?

Pomenuj a napíš si to, aby si s tým mohol pracovať!

- tvoje odmerané a arogantné vystupovanie...

- tvoja ľahkovážna a povrchná komunikácia s druhými...

- tvoj strach úprimne komunikovať...

x

Je naozaj ťažké naplno prežiť emócie, ktoré považujeme za ťažké (čiže nebezpečné = chceme od nich utiecť alebo sa schovať). No pokiaľ sa človek nekonfrontuje so svojimi démonmi (strachu, smútku, hnevu...) nechá sa nimi skôr či neskôr úplne ovládnuť. Pozri sa na svoje reakcie: „Som v pohode...“ a vieš, že to tak nie je. „Nechajme to tak...“ aby si sa nemusel ponoriť do svojich emócii a pochopiť ich, prijať ich, zmeniť ich. Jednoducho - bojíš sa konfrontácie so svojimi emóciami, lebo – áno – je to niekedy veľmi ťažké, a možno ešte nie si pripravený... Ale takto sa nestaneš nikdy slobodným človekom, pretože budeš úplne ovládaný svojimi emóciami a tiež strachom pozrieť sa na ne zblízka. Keď dokážeš identifikovať nepríjemné emócie, robíš niečo pre to, aby si ich zmenil.

 x

„Človek, ktorý neprešiel peklom svojich vášní,

ich nikdy neprekonal.“

(Jung)

 x

„Ľudia urobia čokoľvek, nech je to akokoľvek absurdné,

aby sa vyhli pohľadu do svojej duše.“

(Jung)

 x

x

Nevyriešené (neuzdravené) zážitky z detstva

x 

„Nemôžeme si vybudovať funkčný, šťastný život dospelého človeka

na vratkých základoch vystrašeného a osamelého dieťaťa,

ktorého základné potreby sa nikdy nenaplnili.“

(L.Capacchionová)

 x

„Niektoré udalosti v našom dospelom živote môžu spustiť pocity, pred ktorými sme sa uzavreli. Môžu to byť pocity viny, odmietnutia, obviňovania, smútku alebo úzkosti. Často ani nevieme, že tieto pocity nám spôsobili staré rany z detstva. Navrávame si, že sme jednoducho takí. Potom často opakujeme tie isté staré modely správania... Keď chceme pretrhnúť reťaze, ktorými sme zviazaní, musíme sa ponoriť do svojho vnútra, opäť v sebe objaviť zranené dieťa a pomôcť mu, aby sa zmierilo so svetom dospelého človeka... Keď nezačneme liečiť svoje zranené dieťa, bolesť, ktorá v ňom ostáva, môže skomplikovať život nás aj ostatných. Koľkí z nás opakujú stále ten istý príbeh dookola a konajú podľa toho istého modelu v sebe samom a vo vzťahoch?... Prostredníctvom poznávania svojho Ja sa môžeme naučiť lepšie kontrolovať a robiť lepšie rozhodnutia. (J. Wharamová)

 x

Ak dobre poznáš svoje emócie, chápeš vnútorné procesy spojené s emocionálnym prežívaním, máš nad svojimi emóciami aj lepšiu kontrolu (ty kontroluješ ich a nie oni teba). Sústreď sa na svoj emocionálny stav, buď si vedomý toho, čo v danej chvíli cítiš. Potom budeš schopný robiť aj efektívnejšie rozhodnutia a budeš dosahovať lepšie výsledky pre seba i pre druhých.

 x

x

Sebapoznanie

 x

„Možno to, čo vždy robíte, vám bráni v tom,

kým by ste mohli byť...

Rozvíjanie emocionálnej inteligencie

v sebe zahŕňa zmenu postojov a návykov

a osvojovanie si nových schopností a zvykov.“

(J. Wharamová)

 x

Aké sú tvoje silné stránky? Pomenuj a napíš si ich!

 x

Aké sú tvoje slabé stránky? Pomenuj a napíš si ich!

 x

Aké máš príležitosti? Pomenuj a napíš si ich!

 x

Aké vnímaš prekážky? Pomenuj a napíš si ich!

 x

Príležitostí máš v živote nesmierne veľa! A máš veľa predností (viac ako tých slabých stránok svojej osobnosti). Máš naozaj veľký osobný potenciál. Väčšinou sú to len tvoje negatívne predsudky a výhovorky, prezlečené za reálne dôvody, ktoré ti nedovolia rozmýšľať o nových príležitostiach, alebo ich prijímať. Tak isto aj mnohé prekážky, ktoré vidíš, sú často len výhovorky, väčšinou sa dajú prekonať predstavivosťou a odhodlaním a ak sú náhodou neprekonateľné (reálne ktoré?), tak ich môžeš aspoň obísť... Ak chceš prežiť svoj život ponevieraním sa od výhovorky k výhovorke, je to tvoja voľba, ale nebude to veľmi šťastný a naplnený život. Máš na viac!

 x

Aké máš osobné potreby? Pomenuj a napíš si ich!

 x

Osobné potreby (a túžby a sny) vytvárajú motiváciu, a keď nie sú naplnené, môžu ti priniesť frustráciu, konflikty a stres... hlbšie motivačné potreby zistíš len tak, ak si najprv dôsledne pomenuješ svoje silné aj slabé stránky. A sústreď sa na svoje hodnoty a zásady. V rýchlom behu života ich môžeš rýchlo stratiť z dohľadu... Keď sa sústredíš na svoje hodnoty, máš väčšiu šancu dosiahnuť to, čo považuješ za najdôležitejšie. A neboj sa úspechu (= splnených snov), máš na to. A dá sa to. Ak chceš, tak môžeš...

 

Napíš si svoj akčný plán zmeny = Sette giorni.

x

Čo potrebuješ urobiť, aby si dosiahol požadovanú zmenu?

x

Rozvíjaj svoje silné stránky, maj sa na pozore pred svojimi slabými stránkami, využívaj čo najlepšie príležitosti, snaž sa pozerať na prekážky (reálne či fiktívne – a tých je väčšina) z iného uhla pohľadu.

 x

Poznanie svojho Ja ti pomôže rozvinúť tvoje silné stránky na maximum a vyrovnať sa so svojimi slabými stránkami a zraniteľnými miestami. Ak si vyvinieš dobrú vnímavosť voči svojim pocitom, budeš vedieť robiť rozhodnutia na základe svojej intuície oveľa efektívnejšie. Ak sa budeš dobre poznať, môžeš sa stať aj dobrým vodcom. Keď vieš, čo ťa motivuje, čo v tebe vzbudzuje nadšenie a prečo sa správaš tak, ako sa správaš, vieš aj to, čo potrebujú iní.

 x

„Byť normálny je ideálny cieľ neúspešných.“

(Jung)

x

Buď autentický = sám sebou. Autentický znamená reálny, skutočný, úprimný. Ty buď ty. (Ale nezabudni na pokoru... by si neprepadol pýche! A nezabudni na ohľaduplnosť k druhým... aby si nerozbíjal vzťahy a nezraňoval druhých!) Plň si postupne svoje dlhodobé túžby a sny (ale buď aj otvorený pre zmeny plánov a dynamiku života), ži svoj život (nie „v ďalekej budúcnosti budem...“ a teraz pre to nerobíš nič, alebo „keby som...“ - to sa len stávaš „obeťou“ okolností a iných ľudí, „veď čo by povedali...“ a „vždy sa to tak robilo...“ alebo „rodičia chcú aby som šiel takou cestou...“ a „musím si vybrať takéto životné povolanie, lebo...“ Buď otvorený, hľadaj, počúvaj svoje svedomie, modli sa v tichu. Ži svoj život, svoje povolanie, napĺňaj svoje túžby, svoje sny. Buď šťastný. A rob aj druhých šťastnými ;-)

 

x

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor