7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Enneagram

 

Enneagram je nástroj uľahčujúci pochopenie veľkých právd o ľudskej povahe. Je to systém náuk o ľudskej osobnosti na základe deviatich prirodzených typov správania. Sleduje ľudské sklony – „vášne“ – ako nevedomé pohnútky, ktoré ovplyvňujú naše konanie.

 

Enneagram je bohatý, pretože berie do úvahy dynamickosť človeka, jeho vývin a rôznorodosť vonkajšieho prejavu. Je konkrétny, pretože sa dá aplikovať na každodenné zvyklosti. Je dôveryhodný, pretože jeho deväť typov je v súlade s mnohými overiteľnými dátami, pochádzajúcimi najmä z poznatkov súčasnej psychológie.

 

Hlavná myšlienka enneagramu sa opiera o zásadu, že každý z nás má nejaký hlavný, ústredný rys správania, ktorý sa podobá osi, okolo ktorej sa sústreďuje celý život osobnosti. Táto „fixácia“ sa vzťahuje k obrannému mechanizmu, ktorý sme si utvorili v detstve. Toto upnutie – najčastejšie nevedomé – sa prejavuje v našich zvykoch a obmedzuje naše nazeranie na svet.

 

Enneagram nám dáva orientačné body, aby sme sa mohli oslobodiť z tohto väzenia nášho „podmieneného ja“, ktorému hovoríme ego.

 

Na duchovnej úrovni sa jedná o znovunájdenie hlbokej podstaty bytia, ktorá žije v nás pod prejavmi našej osobnosti.

 

V konečnom dôsledku sa enneagram môže stať činiteľom zmeny v nás samých, v našom správaní (premena vášne na čnosť) a v našom pochopení správania ostatných ľudí.

 

Pre toho, kto má odvahu skutočne sa priblížiť k pravde o sebe samom a o druhých ľuďoch, je enneagram ideálnym prostriedkom.

 

Poznanie enneagramu ti môže zmeniť život.

 

 

Test k určeniu typu

 

 

 

Enneagramové typy:

 

 JEDNOTKA

 

DVOJKA

 

TROJKA

 

ŠTVORKA

 

PÄŤKA

 

ŠESTKA

 

SEDMIČKA

 

OSMIČKA

 

DEVIATKA

 

 

 

 

Enneagram - tabuľka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nahor 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor