7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)© hanadesign

Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

MEDITÁCIA - SLUŽBA

 

(v strede zapálená sviečka, všetci si sadnú do pohodlnej polohy, pohľad zamerajú na jeden bod, prípadne zavrú oči, uvoľnia si myseľ a snažia sa počúvať a nechať v sebe voľne pôsobiť slová, ktoré počujú... ten, kto číta a voľne dopĺňa text, hovorí pomaly, s väčšími prestávkami na zamyslenie)

x

Rytieri v dávnych dobách:

- česť (posvätná vec, najväčšie bohatstvo)

- vernosť (Bohu, kráľovi a svojej zemi)

- odvaha (pripravení bojovať i položiť život za kráľa, vieru alebo česť)

 x

- rytieri = čestní ľudia, ktorí slúžili ostatným – ich poslaním bola SLUŽBA

x

Rytieri dnes:

- a dostávame sa do dnešných čias, k heslu roverov = služba

- rovering = okrem zábavy, priateľstva, výprav, táborov a rôznych aktivít – je aj službou

 x

Heslo roverov - služba - zahŕňa v sebe:

1. službu sebe samému (osobný rozvoj)

2. službu skautskému hnutiu (pomoc oddielu, zboru, skautingu)

3. službu všetkým ľuďom (angažovanie sa, príklad v spoločnosti)

 x

1. služba sebe samému 

(osobný rozvoj)

 x

Človek, aby napredoval, musí neustále hľadať (kto nehľadá, ten postupne stráca...)

 x

- hľadanie múdrosti – štúdium, sledovanie a počúvanie druhých – čím viac múdrosti a vedomostí - tým viac skromnosti...

- hľadanie krásy – príroda, okolie (úžas, objavovanie nepoznaného, ...)

- hľadanie lásky – ľudia (vzťahy); k sebe samému (človek najprv musí prijať seba, aby mohol prijať ostatných)

- hľadanie pravdy – o živote (načo žijem, pre koho žijem), o ľuďoch (často nie sú takí, ako sa javia navonok, nikoho nemôžeme odsudzovať, treba hľadať v každom to dobré), o Bohu – ak neverím, vykročiť na cestu, ak verím pokračovať v ceste a objavovať krásy nekonečna...

 x

2. služba skautskému hnutiu 

(pomoc oddielu, zboru, skautingu)

 x

Chcem vrátiť ostatným v skautingu aspoň časť z toho, čo dal skauting mne? Som ochotný niečo spraviť pre ostatných, aj keď ma to stojí veľa času a síl? Chcem robiť skauting naozaj kvalitne? Robím niečo prospešné, alebo sa len veziem s ostatnými bez toho, aby som priložil ruku k dielu? Dokážem nesklamať mladých ľudí okolo mňa, ktorí mi možno dôverujú?

 x

3. služba všetkým ľuďom 

(angažovanie sa, príklad v spoločnosti)

 x

Skauting nemôžeš prežívať len v klubovni, alebo na výpravách. Skauting je životný štýl. Ak nie si skaut (aspoň v srdci) aj na verejnosti, ak sa správaš hlúpo a robíš to „čo predsa všetci robia“, potom si len hlúpa ovečka, ktorá bečí tak, ako ostatné stádo...  Alebo sa len na niečo hráš? 

Rover prináša aj do neskautského prostredia časť svojho skautského presvedčenia, možno dobrovoľnou službou, možno poctivou prácou, možno veselosťou, možno záujmom o ostatných...

 x

Dnešný svet veľmi potrebuje vidieť príklady. Potrebuje vidieť ľudí, ktorí vedia byť sami sebou a vedia si stáť za svojim slovom a za svojim, možno aj skautským, presvedčením. Okolie potrebuje súrne takých ľudí, ktorým pravé, možno rytierske cnosti, nie sú na smiech, ale ktorí dokážu obetovať svoj čas, svoju silu, svoje vedomosti, svoju odvahu, svoju lásku pre druhých... a pre ktorých je česť a vernosť najvyšším zákonom...

 x

Máš silu byť takýmto človekom? Chceš byť takýmto človekom? Chceš byť čestný voči druhým, aj voči sebe? Chceš byť roverom, ktorý je hodný svojho titulu?

 x

 x

Skús premôcť strach z toho, že na to nemáš, že to nedokážeš, že nestíhaš, že čo ak niečo, čo ak niekto, čo ak....

 x

Príbeh

 

Bol raz jeden chlapec, ktorý sa všetkého a každého bál. Bál sa tmy, áut, ľudí a zvierat a toho, čoho sa bojíš ty aj ja. Ale chcel byť smelý, a tak si jedného dňa zaumienil, že sa odnaučí báť sa.

 x

Najprv šiel k istému pilotovi. Ten naštartoval lietadlo, vzlietol vysoko do vzduchu, ďaleko ponad more. Kto také niečo dokáže, ten sa určite nebojí.

„Bojíš sa?“ opýtal sa chlapec pilota a ten prikývol.

„Bojím sa, že by mi mohol vypadnúť v hmle radar a narazil by som na vrch. Bojím sa, že by niekto mohol v lietadle ukryť bombu. Bojím sa, že by som mohol ochorieť a niekedy sa bojím, hoci sám neviem, čoho.“

„Čo robíš proti tomu?“ opýtal sa chlapec. Pilot odpovedal: „Snažím sa tak dobre lietať, ako len môžem. Som veľmi opatrný. A jednoducho lietam ďalej.“

 x

Potom šiel chlapec k automobilovému pretekárovi. Ten štartoval na tratiach, na ktorých už mnohí iní havarovali. „Bojíš sa?“ opýtal sa chlapec športovca. A ten prikývol. „Bojím sa, že ma to vynesie z dráhy, že sa mi prevráti a zapáli voz. Bojím sa, aby do mňa druhý nevrazil, lebo potom by sme obidvaja mohli byť navždy ochrnutí. Bojím sa chvíle, keď už nebudem môcť vyhrať a niekedy sa bojím, ale vlastne neviem, čoho.“

 x

„A čo robíš proti tomu?“ opýtal sa chlapec. Pretekár povedal: „Robím všetko čo najlepšie a jednoducho v tom pokračujem.“

 x

Ako k ďalšiemu šiel chlapec k toreadorovi. Ten často stál pred podráždeným býkom a musel ho zabiť, keď nechcel, aby býk zabil alebo zranil jeho. „Bojíš sa?“ opýtal sa chlapec toreadora a ten prikývol. „Bojím sa, že býk by mohol byť rýchlejší ako ja a vzal ma na rohy. Bojím sa žeby som v boji neobstál a publikum by ma vysmialo. Bojím sa chvíle, keď už nebudem môcť zápasiť a niekedy sa bojím a vlastne neviem, čoho.“

„Čo robíš proti tomu?“ opýtal sa chlapec. Toreador povedal: „Robím všetko čo najlepšie a jednoducho v tom pokračujem.“

 x

Chlapec si porovnal tie tri odpovede a zistil, že sú navlas podobné. 

A prestal sa vypytovať, robil všetko čo najlepšie a robil všetko, čo bolo treba.

 x

 x

(nasleduje chvíľa ticha, každý si zoberieod sviečky lístok a dopíše na papier vety, ktoré budú vyjadrovať jeho vzťah, jeho službu a potom sa papiere vložia do obálky alebo fľašky pri sviečke – najlepšie je to potom zapečatiť a po pár mesiacoch si spraviť review – ako kto plní svoje predsavzatia)

 x

 x

Lístky pri sviečke obsahujú tieto vety:

 x

Takýmto konkrétnym spôsobom chcem žiť svoje skautské rytierstvo, môj rovering, v okolí, v ktorom sa nachádzam, v tom kúsku sveta, kde môžem pôsobiť.

 x

1. Táto veta vyjadruje moje úprimné rozhodnutie – moja roverská SLUŽBA sebe samému bude:

  x

2. Táto veta vyjadruje moje úprimné rozhodnutie – moja roverská SLUŽBA skautingu bude:

 x

3. Táto veta vyjadruje moje úprimné rozhodnutie – moja roverská SLUŽBA okoliu bude:

 x

 x

Týmto dumka končí. Je chvíľu voľno na krátky pobyt na vzduchu.

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor