7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Eucharistia ako služba, služba ako Eucharistia

  x x

Eucharistia má dve formy. Vo Svätom Písme sú spomenuté obe, ale mnohí kresťania poznajú zväčša len jednu z nich.

             x x

"Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho 

a dával im, hovoriac:

Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. 

Toto robte na moju pamiatku."

(Lk, Mt, Mk)

  x x

"Potom nalial vody do umývadla 

a začal umývať učeníkom nohy

a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.

Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám,

aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.

Dal som vám príklad, 

aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám."

(Jn)

  x x

  x x

Slovami "toto robte na moju pamiatku" 

Ježiš ukazuje dve skutočnosti:

1.) jedenie premeneného chleba a vína

2.) "umývanie nôh" druhým ľuďom

  x x

Eucharistia má teda dva rozmery: vzťah ku Kristovi a vzťah k ľuďom

 x x

= keď sa chlieb a víno premieňa na Jeho telo a krv a ty Ho prijímaš (keď sa stretávaš s Bohom vo svojom tele, keď Boha prijímaš do svojho života; vtedy náboženským úkonom viery zviditeľňuješ to, čo robíš v bežnom živote - teda prijímanie a dávanie lásky.

 x x

= keď s láskou slúžiš druhým (keď sa dávaš z lásky nezištne druhým; svoje schopnosti, svoj čas, svoju námahu, svoju prítomnosť...). Vtedy svojim životom zjavuješ lásku v konkrétnych činoch.

  x x

 x x

"Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie Pánovej večere… Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo*, ten si je a pije odsúdenie."

(*telo = Kristovo telo = Cirkev = každý človek)                      

 (1 Kor 11)  

Sv. Pavol kritizuje oddeľovanie bežného života a duchovného života.

  x

Prijímaš sviatosť, ale druhých máš na háku...?

Tváriš sa, že vidíš Krista v eucharistii a pritom nevidíš Krista v druhom človeku?

 x

Ak nevieš rozoznať telo Pána v človeku, zbytočne sláviš eucharistiu...

 x

Prečo? Lebo:

Eucharistia = zviditeľnenie Ježišovej lásky (t.j. darovania sa druhým).

  x

Koľko času venuješ do týždňa službe mimo rodiny?

(v rodine je to predsa samozrejmosť)

V čom vidíš svoj potenciál služby (ako môžeš slúžiť)?

 x

"Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte."

(Jn 13, 17)

  x

 x

 x

 x

 (Podľa V. Kodeta)

(Spracoval Rado Bros)

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor