7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

HĽADANIE TICHA

   

Niečo ako dosť dobrá dumka, vigília, alebo rozjímanie nad sebou a zmyslom života. Začína večer za tmy. Každý dostane sviečku a s fakľami, v rade za sebou, sa v tichosti presunieme do vytipovaného lesného priestoru (nejaké odľahlé prírodné miesto – je dobré, ak sú nejaké možnosti na „roztrúsené“ sedenie (napr. kmene stromov po výrube, ...) nemal by tam byť nijaký rušivý hluk = vzdialené autá, svetlá, cudzí ľudia,...

 

Skupina ide v tichosti, príp. so zaviazanými očami (záleží podľa terénu a dĺžky trasy). Na mieste je pripravená atmosféra (pustená hudba – Gregoriánsky chorál – znie stále až po odchod posledného človeka), je krátky úvod k meditácii a rozjímaniu. Hneď potom organizátori zapichnú do zeme fakle (asi 10m od seba do trojuholníka) a ku každej dajú na zem lístky s myšlienkami (ku každej iné).

 

Potom sa každý sám v tichosti odoberie so sviečkou k nejakej fakle, kde si sviečku odpáli, zoberie si papier s pripravenými myšlienkami na rozjímanie, odoberie na nejaké miesto, kde si sadne, alebo ľahne, alebo bude stáť a medituje. Toto sa môže opakovať minimálne 1x a maximálne 3x (= 3 fakle a 3 rôzne pripravené texty). Každý medituje, ako dlho chce. Kto skončí, v tichosti odíde do chaty (alebo tábora). Po odchode posledného účastníka organizátori, ktorí by mali tiež samozrejme s ostatnými meditovať, vypnú Gregoriánsky chorál, zoberú fakle a vrátia sa za ostatnými.

 

Je nutné, aby týmto končil celý denný program a šlo sa už spať, alebo sa nechá priestor na kľudné posedenie, písanie dojmov a pod. Celá akcia prebieha v úplnej tichosti, len ticho hrá hudba – Gregoriánsky chorál. Ide o určité stíšenie sa a hľadanie svojej duše...

Lístok č.1

 

Stíš sa... pohodlne sa usaď a skús sa ponoriť do svojho vnútra... snáď nájdeš svoju dušu, ktorú často nechávaš niekde za sebou, pretože sa možno stále ponáhľaš, možno stále nemáš čas, možno stále nemáš chuť hľadať... hľadať seba, hľadať druhých, hľadať Pravdu... teraz máš čas, máš možnosť trochu porozmýšľať nad vecami, ktoré sú dôležité... využi túto možnosť... medituj... rozjímaj...

Pomôžu ti k tomu aj krátke myšlienky, od ktorých môžeš odvíjať niť svojich úvah...

 

Ako vidíš seba v prostredí, v ktorom sa nachádzaš, v tvojom meste, v skautingu, doma, medzi svojimi priateľmi?

Si spokojný sám so sebou, so svojím životom, so svojimi dobrými vlastnosťami, so svojimi nedostatkami? Chceš niečo na sebe zmeniť, alebo sa ti zdá, že nepotrebuješ na sebe pracovať, vyhovuje ti, aký si?

 

- Byť verný totiž predovšetkým znamená byť verný sebe.

(Exupéry)

- Všetko začína túžbou.

(N.Sachs)

- Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme, ale v tom, že sa chceme napraviť.

(don Bosco)

- Nikdy nie je neskoro sa vybrať po správnej ceste.

(Marian Szulowski)

- Človek musí viac bojovať sám so sebou ako so všetkým ostatným.

( František Saleský)

- Nie je nič horšie, ako kvôli dažďu, únave či chladu, alebo zo strachu pred chladom a osamelosťou nedôjsť tam, kam si človek predsavzal.

(M. Nevrlý)

- Niektorí ľudia nerobia chyby, pretože sa vôbec nepokúsili robiť   niečo, čo stojí za to.

(Goethe)

- Vykonať vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.

(Davidson)

- Ideály sú ako hviezdy; nemožno ich dosiahnuť, ale možno sa podľa nich orientovať.

(C.Schurz)

- Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť podľa nich.

(A.Adler)

- Zajtra zmením svoj život. Včera som to chcel urobiť dnes.

(Mark Twain)

 

 

Lístok č.2

 

A teraz pomaly prejdi od seba k svojim blížnym, od svojho skautského srdca k srdciam ostatných ľudí... či už sú to skauti, neskauti, priatelia, neznámi, či sú to deti, mladí, starší, starí... všetkých stretávaš pri svojom putovaní životom a všetci čakajú  na pochopenie, na priateľstvo, na lásku...

Čo tak pootvoriť svoje srdce... a podarovať kúsok zo seba tým druhým? 

 

Ako vnímaš ľudí, s ktorými sa stretávaš, ako sa k nim správaš, ako ich berieš?

Správaš sa k ľuďom priateľsky, láskavo, pozorne, alebo prechádzaš okolo nich nevšímavo, nezáleží ti na nich, veď máš veľa vlastných starostí?

Ako pôsobíš na ľudí vo svojom okolí, dávaš dobrý príklad? Uvedomuješ si, že tvoje okolie ťa vníma? Len ak budeš niečo v sebe mať, môžeš aj niečo odovzdať. A ak budeš dobrým človekom, môžeš pohnúť aj iných ku konaniu dobra. Tvoj príklad je najlepším svedectvom.

 

- Nezabudni, že v tvojej prítomnosti je niekto, kto čaká na tvoju lásku.

(Marian Szulowski)

- Aké krásne je darovať kúsok svojej lásky.

(Marian Szulowski)

- Úsmev je najhlbšou pamiatkou pre tvoje srdce.

(Marian Szulowski)

- S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom.

(don Bosco)

- Ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez slov, bez kázania, bez rozruchu, mlčky a dobrým príkladom.

(Charles de Foucauld)

- Pre konanie dobra treba trošku odvahy. 

(don Bosco)

- Človek nežije, ak nežije pre niečo.

(R.Walser)

 

 

Lístok č.3

 

A teraz pomaly prichádzaš k dôležitému bodu... je ním tvoje miesto v živote, tvoje miesto na svete.

 

Aký má vlastne život zmysel? Aký má práve tvoj život zmysel? Ty, ako jedinečná, neopakovateľná bytosť, ako úžasný originál, kam smeruješ, ktorou cestou si sa vybral? Máš na svete svoje miesto, alebo len tak blúdiš cestou necestou? Načo, pre koho žiješ? Myslíš, že máš na svete nejakú úlohu, ktorú máš splniť práve ty, ktorá je pripravená pre teba? Čo robíš preto, aby bol svet lepší?

Je život len súhrou náhod? Alebo existuje niečo, Niekto, ktorý všetko presahuje?

Ťažké otázky, ale zaujímavé budú odpovede, ak ich nájdeš... kto hľadá, nájde... a snáď nie je dôležitý výsledok, ale snaha... a úprimnosť... hlavne k sebe...

 

- Svedectvo lásky je potrebné pre tento svet.

(Marian Szulowski)

- Lásku si nekúpiš, tú len žitím dokážeš.

(Marian Szulowski)

- Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili.        

(don Bosco)

- Už to je veľké zlo, že nerobíme nič dobrého.

(František Saleský)

- Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.

(Mauriac)

- Nevie sa, na čo zomrel. Ba ani na čo žil.

 (M.Lechan)

- Dajte si čo najviac práce, aby ste skutočne žili.

(W.Saroyan)

- Zmysel života nemôže byť vynájdený, musí byť odkrytý. (V.E.Frankl)

- Iba pravá láska je to, po čom túži moje srdce, aby som našiel zmysel pre šťastný život.

(Szulowski)

 

   

 

- potrebné veci: 

sviečky, fakle, CD prehrávač na baterky + CD s chorálom  

- čas trvania: 

90-120 min, v noci, najlepšie tesne pred spaním

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor