7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)©  Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Hry a aktivitky info

 x

prístup k hrám a aktivitkám

 x

- užívaj si hru, ponor sa do hry, musíš sa vedieť „znížiť“ na detskú úroveň, zabávať sa

x

- neboj sa „strapnenia“ – buď sám sebou, ale môžeš sa aj trošku premôcť a v záujme dobrej nálady si spraviť zo seba srandu; nemusíš sa báť, že tým stratíš kredit v očiach druhých, skôr naopak, budú ťa brať ako niekoho, kto je za každú srandu a nie ako nejakého suchára

x

- vedieť sa smiať aj sám sebe je známkou pokory (čiže nemusíš sa hrať na nedotknuteľného inteligenta :-)

x

- občasná recesia tiež nie je na škodu

x

- aktivitky a hry sú na akciách aj o spoločných zážitkoch, dobrej atmosfére, vzťahoch, čiže tam nie si a „nehráš sa“ len pre seba a svoju chuť, ale si tam aj pre druhých a hráš sa s druhými, a to je dôležité

x

- animátor je vždy aktívnym účastníkom alebo aktívnym pozorovateľom programu, čiže vnímaš, sleduješ, reaguješ, motivuješ, robíš dobrú náladu atď.

 x

x

Postup pri hrách a aktivitkách

 x

1. hľadanie vhodnej hry/aktivitky:

príručky, web, svoje poznámky, vymyslenie úplne novej hry, ...

podľa veku, profilu účastníkov, miesta (von, dnu), formy (zábavná, akčná, inteligentná, psycho, fyzicky náročná, športová, ...)

vždy musíš mať pred očami cieľ, prečo chceš dať práve túto aktivitku a nie inú

 x

2. začlenenie do scenáru akcie:

kedy ju zahráme, čo bude predtým a potom

počítať s časom na prípravu trasy, miestnosti, pomôcok

rozvrhnúť hry podľa náročnosti, formy, cieľa

 x

3. príprava hry/aktivitky:

premyslieť detaily a pripraviť si potrebné materiály (ešte doma pred akciou!)

 x

4. uvedenie hry:

motivácia pred hrou je veľmi dôležitá!

scénka (srandovná, normálna imitovaná, vážna), zapálené slovné uvedenie, text do atmosféry, nejaký šok, kúsok filmu alebo video, vhodná hudba

pri uvedení hry nezabudni dobre a zrozumiteľne vysvetliť pravidlá!!! (pravidlá je niekedy vhodné aj vyvesiť niekde na stenu, aby si ich každý mohol v prípade potreby pozrieť)

 x

5. realizácia hry:

vedúci hry priebežne motivuje, povzbudzuje, rieši prípadné problémy a má hlavné slovo pri výklade pravidiel – tu by malo platiť, čo nie je zakázané, je dovolené (tzn. pri vysvetľovaní pravidiel by sme mali určiť hranice: čo sa môže a nemôže)

 x

6. ukončenie hry:

hra musí mať jasný koniec

hru je najlepšie ukončiť buď v najlepšom, keď si ju už každý užil, alebo po splnení stanoveného cieľa

ukončením hry môže byť aj vyhlásenie ďalšej hry a plynulý prechod

v prípade súťažnej hry je nutné oznámiť výsledky alebo miesto a čas vyhlásenia výsledkov (a potom to aj urobiť)

 x

7. zhodnotenie:

väčšie a náročnejšie zážitkové hry si vyžadujú následné zhodnotenie (spätnú väzbu, rewiev, reflexiu), kedy s účastníkmi prejdeme ich pocity, názory atď.

vždy po každej hre alebo akcii je potrebné (v tíme alebo sami) zhodnotiť, ako sa čo podarilo alebo nepodarilo a vyvodiť nejaké závery pre budúce hry a akcie

 x

PS: niekedy je potrebné kvôli zmene nálady, počasiu, únave alebo nepredvídaných okolnostiach zmeniť plánovanú hru (alebo aj úplne zrušiť) a vtedy nastupuje na rad buď improvizácia, alebo „plán B“ – na tento prípad je vhodné mať v zásobe niekoľko ďalších vhodných hier a aktivitiek 

 x

a začína príprava na ďalšiu dobrú akciu... :-)

 x

x

prečo hra nevyšla?

x

- nebola na ňu nálada

x

- netrafili sme sa do „profilu“ účastníkov (vek, pohlavie, typ ľudí,...)

x

- bola zaradená v nesprávnom čase  a na nesprávnom mieste

x

- nevysvetlili sme dobre pravidlá

x

- hráči nevedeli hrať = boli pasívni, polopasívny alebo štrajkujúci, a tým hru „zabili“ 

x

- hráči si hru neužívali, nevedeli ju rozvinúť

x

- hráči sa báli riskovať, alebo sa báli strapnenia, a preto boli úzkostlivo opatrní a hra nemala spád

x

- chýbala dobrá úvodná motivácia

x

- bol slabý režisér/rozhodca (neschopný alebo nemotivujúci)

 x

 x

10 zásad dobrého organizátora hier

 x

Vždy maj pri sebe zásobu hier pre každú príležitosť.

Na všetky akcie, výlety, výpravy si vždy zober svoj zápisník osvedčených hier.

 x

Vyber správnu hru pre správny čas a vhodné prostredie.

Polož si otázky: Bude našich táto hra baviť? Splní svoj výchovný, výcvikový cieľ? Nie je na ňu veľmi chladno alebo teplo? Vyhovuje jej toto miesto?

 x

Vysvetli jasne a zrozumiteľne pravidlá.

Keď vysvetľuješ pravidlá hry, musia všetci počúvať (daj na to pozor), inakšie môžu prepočuť dôležité veci a potom hru pokaziť. Než začneš hovoriť, premysli si vety a logicky ich usporiadaj. Po výklade každý musí vedieť, čo a kde bude robiť. Náhodne môžeš niektorých hráčov vyzvať, aby povedali pravidlá a ich úlohu v hre. Daj priestor na otázky, aby sa hocikto mohol spýtať na to, čomu nerozumel.

 x

Rozdeľ úlohy tak, aby každý poznal svoje povinnosti a možnosti.

Ak pridelíš nejakému hráčovi v hre menej zaujímavú rolu, nabudúce mu to musíš vynahradiť. Nemaj svojich obľúbencov, ktorým vždy zveríš zaujímavé úlohy, ostatní by k tebe stratili dôveru.

 x

Obe súperiace strany musia mať rovnakú šancu na víťazstvo.

Rozdeľ hráčov na rovnako zdatné družstvá. Len vyrovnaný zápas je plný vzrušenia. Nevyrovnané šance oslabujú na obidvoch stranách chuť do boja.

 x

Zaisti spravodlivé rozhodovanie u hier, ktoré vyžadujú rozhodcu.

Rozhodca nesmie žiadnej strany nadržiavať.

 x

Ukonči hru v najlepšom.

Ak budeš hru predlžovať až do omrzenia, ostane v hráčoch s ňou spojený pocit únavy a presýtenia. Ak ukončíš hru vo chvíli, keď všetci prosíkajú „ešte, ešte“, máš nabudúce zaručený záujem, keď hru ohlásiš. Hru však ukonči, až keď si ju všetci naplno vychutnajú, až keď vycítiš, že si všetci dobre zahrali.

 x

Po skončení hru zhodnoť.

 x

Nedaj sa odradiť neúspechom.          

Aj najlepšia hra môže sklamať, s tým musíš počítať. Hlavne, ak skúšaš niečo nové. Nesmie ti to však pokaziť náladu. Aj na chybách sa človek učí. Len musí vedieť, v čom spravil chybu. Preto je veľmi dôležité zhodnotenie hry.

 x

Neboj sa opakovať osvedčené hry.

V príručkách a na internete nájdeš kopu nových hier, ale zaraďovať na každú akciu len nové hry by nebolo múdre. K dobrým hrám sa treba občas vrátiť, veď často si hru vychutnáme až pri jej niekoľkonásobnom opakovaní. Je dobre vytvoriť si zoznam osvedčených hier.

 

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor