7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Hymnus na lásku

 

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými,

a lásky by som nemal,

bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva

a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu

a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,

a lásky by som nemal,

ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu

a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny,

a lásky by som nemal,

nič by mi to neosožilo.

 

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá;

nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,

nie je nehanebná, nie je sebecká,

nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,

neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

 

Láska nikdy nezanikne.

 

 

 

 

 

 

 

(1Kor 13)

 

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor