7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)  Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Ako prejavovať lásku vo vzťahu

  x

Bytostne túžime po láske. V srdci každého človeka je túžba po dôvernosti a po láske. Láska je primárnou ľudskou potrebou. Je najdôležitejšou zo všetkých emocionálnych potrieb. Ak je naplnená, cítime sa milovaní.

  x

Skutočná láska nespočíva v tom, že budeš mať všetko, čo chceš, ale že budeš robiť dobré veci pre toho, koho miluješ (a ktoré sú pre neho dobrom). Zároveň však platí, že ak napĺňaš túžby a potreby svojho partnera, tak on sa snaží naplniť tie tvoje.

  x

Existuje 5 spôsobov, ako prejaviť lásku – potrebujeme všetkých päť, no jeden z nich je pre nás najdôležitejší. A takisto pre partnera. Tvojou úlohou je spoznať, ktorý „jazyk lásky“ je pre tvojho partnera ten najdôležitejší a tento spôsob úprimne využiť na rozvíjanie vášho vzťahu = výzvou je spoznať, ako naplniť túžby a potreby toho druhého. Je to celoživotné dobrodružstvo.

  x

Pozor! Celý život nebudeš zamilovaný/á. Zamilovanosť je len jedným obdobím lásky – keď sa toto obdobie skončí (možno tak za dva roky, podľa intenzity vzťahu), otvoria sa ti oči a ocitneš sa nohami na zemi. A teraz začneš reálne spoznávať toho druhého.

  x

  x

Obdobie zamilovanosti = vnímaš, kým sa tvoj partner môže stať (a projektuješ do neho tvoje vlastné predstavy) a si ochotný urobiť čokoľvek pre toho druhého. Vďaka eufórií si zabudol na ten kúsok (väčší/menší) sebectva, ktorý v sebe nosíš. Ale zamilovanosť pominie a si opäť sám sebou... Zamilovanosť nie je úprimnou, teda skutočnou láskou. Je to inštinkt (nie je aktom vôle, či slobodného rozhodnutia, nie je prejavom skutočnej obety). A problémom je aj to, že keď si zamilovaný, tak netúžiš po tom, aby milovaná osoba ďalej rástla. Pre teba je už dokonalá. Tvoja láska nie je prejavom toho, že chceš, aby ten druhý rástol, ale chceš ho vlastniť...

  x

Obdobie lásky = spoznávaš, kým  tvoj partner naozaj je (tu a teraz) - vieš, kým sa môže stať (a nemusí), a otázkou je, či ho dokážeš prijať takého, aký je… (keď sa vytratí zamilovanosť, veľa párov sa rozchádza... a ide hľadať ďalšiu dávku zamilovanosti).

  x

Teraz máš možnosť začať budovať vzťah, ktorý bude stáť na úprimnej láske. Táto láska ťa dokáže emocionálne naplniť… v tejto láske je prepojený rozum s citom… je prejavom vôle a rozhodnutia… Našou najhlbšou potrebou totiž nie je byť zamilovaný, ale byť úprimne milovaný! Je dôležité užiť si obdobie zamilovanosti - má svoje čaro - ale po jeho skončení treba začať budovať stabilný vzťah, založený na úprimnej láske. Pretože len taký vzťah, ťa naozaj naplní. Pretože je rozdiel, keď ti niekto hovorí „milujem ťa” a hovorí to v stave závislosti (zamilovanosť je stav podobný závislosti), alebo keď to hovorí s tým, že pozná kto si, pozná tvoje silné a slabé stránky, a napriek tomu ťa prijíma a miluje takého, aký si.

  x

Úprimná láska je možná (ponúka väčšie naplnenie než zamilovanosť), a stojí na tvojom rozhodnutí spoznať, prijať a milovať toho druhého. Bude ťa to stáť veľa energie. A aby si vybudoval takýto vzťah, potrebuješ poznať túžby a potreby toho druhéhoa potrebuješ ich napĺňať.

  x

Láska je rozhodnutie.

  x

Láska síce nedokáže vymazať minulosť, ale dokáže premeniť budúcnosť.

  x

Ak napĺňate túžby a potreby svojho partnera, potom je veľká šanca, že na lásku začne odpovedať tiež láskou a začne hľadať spôsob, ako vám prejaviť svoju lásku.

  x

Naša túžba po láske, je najhlbšou potrebou a preto ak je naplnená, dokážeme prekonať aj vzájomné zranenia. Láska je silnejšia než smrť. Láska dokáže zázraky.

  x

Láska je vynaliezavá.

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

Nenechaj sa len tak unášať životom, ale hľadaj a spoznávaj svoje túžby a potreby, a tiež túžby a potreby svojho partnera. Stojí to za to a vďaka tomu si dokážete spolu vychutnávať život, ktorý môže byť úžasný...

  x

 x

Päť spôsobov, ako prejaviť lásku

 

1. Láskavé slová (a tón hlasu)

  x

= slová, cez ktoré oceníš svojho partnera, jeho dary a schopnosti, prejavíš mu vďaku, vyjadríš mu podporu a pohladíš jeho srdce

= ak pokojne reaguješ na hnev, snažíš sa pochopiť jeho pohľad, ak ťa partner zranil, pokojne mu ukáž svoje zranenie a prejav mu tak dôveru

= ak naopak ty zraníš toho druhého, uznaj svoju chybu, prevezmi za ňu zodpovednosťou, ospravedlň sa a popros o odpustenie (odpustenie je rozhodnutie, nie je to pocit - je prejavom milosti)

= hovor o svojich potrebách a túžbach, formuluj to ako prosbu (a pridaj kompliment) - prosba ponúka možnosti (možno urobí pre teba niečo iné), je prejavom rovnocennosti, pretože rešpektuje hranice toho druhého

  x

2. Blízkosť a pozornosť

  x

= život je otázkou priorít – tomu, čo považujeme za dôležité, venujeme svoj čas a energiu, svoju blízkosť a pozornosť

= pozornosť zameraná a sústredená na milovanú osobu (môžete sa spolu prejsť, môžete ísť spolu na večeru,...)

= blízkosť je schopnosť plne sa sústrediť na toho druhého - je dôležité venovať čas milovanej osobe - a urobiť (nájsť) si pre ňu čas - okamihy kedy vie, že všetko ostatné je nepodstatné a že si tu len pre ňu

 = pozerať do očí, pozorne počúvať, úprimne komunikovať, snažiť sa toho druhého pochopiť (snaha pozerať na svet jeho očami), tráviť spolu voľný čas - posilňuje sa tým váš vzťah a učíte sa obetovať za seba navzájom

  x

„Ale kde na to všetko nájsť čas?“ Život je otázkou priorít. Čas investovaný do ľudí (ktorých miluješ) je lepšou investíciou, než čokoľvek iné. Vzťah s partnerom (a čas venovaný deťom) sú dôležitejšie, než tvoja práca a dokážu ťa tiež oveľa viac naplniť.

 x

3. Dary

  x

= dávanie a prijímanie darov je prejavom lásky - je to symbol, ktorý môžeš uchopiť do svojich rúk (na rozdiel od myšlienok, či pocitov) a tak ti neustále môže pripomínať milovanú osobu

= aby si milovanú osobu mohol obdarovať, najprv musíš na ňu myslieť, potom rozmýšľať, čím a ako ju prekvapíš a nakoniec dar kúpiť a venovať jej ho - dar je tak zavŕšením niekoľkých láskavých prejavov, je prejavom toho, že si na ňu myslel aj vtedy, keď si nebol v jej blízkosti, že ti na nej neustále záleží, že pre teba niečo znamená a že ju máš rád

= väčšinou nezáleží na tom, či si dar kúpil, alebo vyrobil, či bol drahý, alebo lacný - treba byť kreatívny, ale to podstatné je, že si milovanú osobu obdaroval (a nielen vtedy, keď je nejaké výročie...)

= ak sa ti zdá, že peniaze sa dajú použiť vhodnejšie ako na darčeky – zase je to o prioritách a pre teba je tou najväčšou prioritou partner

= najväčším darom, ktorý môžeš dať, je tvoja blízkosť - to, že partnerovi venuješ svoj čas, svoju pozornosť… (najmä vtedy, kedy ťa potrebuje, keď prechádza krízou, je pre neho najväčším darom to, že s ním tráviš čas)

  x

4. Skutky lásky

  x

= robíš veci, ktoré potešia tvojho partnera - môžeš: uvariť jedlo, prestrieť stôl, umyť riady, povysávať, utrieť prach, vyniesť smeti, pokosiť trávnik, ostrihať kríky na záhrade, pohrabať lístie, vyvenčiť psa, vymeniť rybičkám vodu…

= stačí si spomenúť na slová, ktorými ti partner naznačoval, čo by si mohol urobiť (čo je pre neho dôležité a ako mu môžeš prejaviť lásku)

 x

5. Dotyky

  x

= fyzický kontakt je veľmi účinným spôsobom, ako prejaviť lásku milovanej osobe

= vo vzťahu môže mať takýto dotyk rôzne podoby - celé naše telo je posiate nervovými zakončeniami, ktoré túžia po nežnom dotyku - ak sa partnera dotýkaš s nehou a láskou, potom sú to príjemné a láskavé dotyky

= dotyky môžu byť prejavom plnej pozornosti (napr. pri sexuálnom styku v manželstve), ale môžu byť aj prejavom okamihu, keď napr. položíš ruku na plece svojho partnera, keď ho objímeš, pohladíš, pobozkáš, sadneš si vedľa neho a chytíš ho za ruku...

= fyzický kontakt je veľmi silným prejavom lásky – najmä v ťažkých chvíľach potrebujeme cítiť, že ten koho milujeme je s nami, že nás má rád a že stojí pri nás… to najdôležitejšie, čo môžeš urobiť v takých chvíľach, je objať partnera a držať ho v objatí

  x

  x

Láska je rozhodnutie a nie je možné si ju vynútiť. Musíš sa každý deň znovu a znovu rozhodovať, či budeš svojho partnera milovať, alebo nie. Ak sa rozhodneš, že ho budeš milovať, potom máš túžbu a silu naplniť jeho túžby a potreby… Láska je predsa o tom, že kladieme dôraz na dobro toho druhého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Podľa G. Chapmana)

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor