7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Päť jazykov lásky

x

Ktorý je tvoj primárny jazyk lásky? Dôležité sú samozrejme všetky jazyky lásky (možno ti priatelia a blízke osoby týmito jazykmi prejavujú lásku a je dobré, ak to budeš chápať). Tiež je dobré, ak tvoji priatelia a blízke osoby poznajú tvoju „reč lásky“  a budú ti prejavovať náklonnosť spôsobmi, ktoré si ako lásku vykladáš. Vždy, keď prehovoríš jazykom lásky toho druhého, po emocionálnej (citovej)  stránke u  neho/nej boduješ. Výsledkom toho, že hovoríš jazykom lásky druhého človeka, je u milovanej osoby silnejší pocit, že „tento človek mi rozumie a záleží mu na mne“. Postupne tento pocit zosilnie na pevné puto...

 x

Keď rozpoznáš niekoho jazyk lásky a hovoríš nim, veľmi to posilňuje váš vzájomný vzťah. Keď to nerobíš, môže to v priateľovi alebo blízkom človeku zanechať pocit, že ho nemáš rád/rada... (aj keď ty ho môžeš milovať, ale on/ona to tak „neprečíta“... Keď si ľudia neprejavujú lásku spôsobom, ktorý druhý človek ako lásku pociťuje, potom je ich snaha, aj keď je mienená úprimne, tak trochu márna - a to môže byť ako pre darcu, tak aj pre zamýšľaného príjemcu sklamaním...).

 x

Možno si sa nevedomky previnil/a tým, že si v minulosti s niekým, koho si miloval/a, hovoril „cudzou rečou“. Keď porozumieš myšlienke jazykov lásky, môže ti to pomôcť, aby si vedel/a, ako účinne prejavovať svoje city takým spôsobom, aby ich druhý človek prijal a vyložil si ich tak, ako si to ty zamýšľal/a.

 x

A nezabudni, že aj keby tvoj jazyk lásky nebol od druhých ľudí napĺňaný, nie si obeť, ale si Bohom milovaný muž/Bohom milovaná žena. Boh k tebe hovorí všetkými piatimi jazykmi lásky a preto môžeš druhých účinne milovať!

  x

„Nestačí milovať...

ten druhý človek musí cítiť,

že ho miluješ.“

x

x

== TEST 5 jazykov lásky ==

 

 x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor