7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Nájdi pre svoj tím cestu k víťazstvu!

x

„Vodca nájde svoj sen a potom ľudí.

Ľudia nájdu vodcu a potom sen.“ 

(Maxwell)

 x

= zisti všetko, čo sa musí urobiť, aby sa dosiahlo víťazstvo

= chop sa vízie, pristupuj k náročným úlohám pevne rozhodnutý doviesť ľudí k víťazstvu

 x

„Viesť znamená zodpovednosť.

Prehrať je neprijateľné.

Zanietenie je neuhasiteľné.

Kreativita je podstatná.

Vzdať sa je nemysliteľné.

Záväzok je nespochybniteľný.

Víťazstvo je neodvratné.“

(Maxwell)

 x

 x

Tri zložky, ktoré povzbudzujú tím k víťazstvu:

 x

= jednota vízie (bez ohľadu na talent či potenciál každého)

= rôznorodosť zručností (rôzne talenty rôznych ľudí)

= vodca, ktorý sa odovzdal víťazstvu a rozvíja potenciál ľudí v tíme (dobré vedenie = zmocnenie sa vízie, motivácia, usmernenie)

 x

Ty musíš prevziať zodpovednosť za úspech tímu, ktorý vedieš, musí sa to stať tvojou osobnou záležitosťou (obrovské zanietenie a nespochybniteľné odovzdanie sa).

 x

Na dosiahnutie víťazstva potrebuješ mať v tíme tých správnych ľudí. Ak ti tam chýbajú ľudia s potrebnými schopnosťami, je potrebné do tímu získať nových členov alebo vytrénovať tých, ktorých máš.

 x

Snaž sa zosúladiť osobné ciele členov s cieľmi celého tímu.

 x

Rozvíjaj potenciál ľudí a vytvor čo najlepší tím = tréning a osobný kontakt (vzťah).

 x

Nestačí, aby si bol ty ako vodca úspešný, musíš pomôcť aj svojim ľuďom, aby boli úspešní.

 x

 x

Pred cestou za vaším snom

 x

Skôr, než sa rozhodnete vydať s tímom na cestu za vašim snom, popremýšľajte:

 x

Minulé skúsenosti = každý minulý úspech či zlyhanie, ktoré ste zažili, je cenným zdrojom informácií a múdrosti (zlyhania = mylné predpoklady, trhliny v charaktere, chyby v úsudku, zlé pracovné metódy...)

 x

Aktuálne podmienky = aké sú vaše talenty, možnosti, zdroje, financie... aká je atmosféra a zodpovednosť v tíme, aký je spád udalostí, načasovanie... v akom stave je váš tím?

 x

Vedomosti/skúsenosti druhých = čo hovoria k tejto záležitosti, úlohe, plánom iný ľudia, ktorí už niečo podobné zažili, skúsili, spoznali?

 x

Viera v úspech cesty a pozitívny postoj = vodca musí veriť, že dokáže úspešne doviesť tím do cieľa (to neznamená minimalizovať prekážky a obchádzať výzvy, ale vyvážiť optimizmus a realizmus, intuíciu a plánovanie, vieru a fakty...)

 x

x

„Najväčšími prekážkami úspešného plánovania 

sú strach zo zmeny,

neinformovanosť, neistota ohľadne budúcnosti

a nedostatok predstavivosti.“ 

(Maxwell)

 x

„Dobrí vodcovia rýchlo zhodnotia, 

kde sa organizácia nachádza, 

naplánujú, kam treba ísť

a majú dobré nápady, ako sa tam dostať.“   

(Maxwell)

 x

„Vodcovia vždy nájdu spôsob, ako veci urobiť.“ 

(Maxwell)

 x

 x

Stratégia úspešného plánovania

 x

1. Vopred urči smer.

2. Urči si ciele.

3. Správne nastav priority.

4. Informuj kľúčových ľudí.

5. Daj im čas, kým to prijmú.

6. Začni konať.

7. Očakávaj problémy.

8. Vždy poukazuj na úspechy.

9. Každodenne kontroluj svoj plán.

 x

 x

Tajomstvo vedenia ľudí správnou cestou k cieľu spočíva v príprave = ak sa dobre pripravíš, umožníš ľuďom získať istotu a dôveru.

 x

Prijatie, podpora a úspech neurčuje veľkosť projektu ale veľkosť vodcu...

 x

x

„Na vytýčenie kurzu treba vodcu.

Vodcovia, ktorí sú dobrými navigátormi,

sú schopní doviesť ľudí prakticky kamkoľvek.“

(Maxwell)

 

 

 

 

 

 

(Podľa J. C. Maxwella)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor