7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Každý z nás je zodpovedný za náš tím

 x

Každý z nás je v tíme zodpovedný za atmosféru, kvalitu, činnosť, prácu, dobré vzťahy, komunikáciu... uvedomuješ si to? A čo robíš práve ty pre náš tím? Si aktívny a iniciatívny a nadšený pre rozvíjanie kvality nášho tímu, našej partie? Alebo pasívny, ľahostajný a neustále obkecávajúci, čo ako by mohlo byť inakšie, bez toho, aby si sa o to aj úprimne snažil? Čo robíš práve ty pre to, aby to bolo v našej partii úplne perfektné?

 x

Pristupuješ k tímovým záležitostiam proaktívne? Uvedomuješ si zodpovednosť za tvoj osobný prístup k ostatným? Hľadáš možnosti, ako veci zlepšiť, ako rozvinúť vzťahy a priateľstvo? A keď vidíš, že niečo nie je dobré, alebo, že by niečo mohlo byť lepšie alebo iné, podnikneš reálne kroky a iniciatívu, snažíš sa to zmeniť motiváciou, presvedčením ostatných, osobným príkladom, nadšením, prácou navyše, komunikáciou, nápadmi, pomocou?

 x

Silné osobnosti si kladú otázku:

Čo je najlepšie pre tých druhých?

 x

Problém „tímovej hry“ môže byť, že si chceš z účasti v tíme len niečo odniesť, ale máš problém niečo dať. Si príživník a nie tímový hráč. Si hnida plazivá a nie aktívny člen, ktorému na tíme a ľuďoch v ňom záleží. Tvojmu nafúknutému egu uniká celkový obraz nášho tímu... ako vždy má takýto postoj aj svoje dôsledky – tvoj osobný potenciál ostáva nevyužitý (nedokážeš vyjsť zo svojej „zóny pohodlia“ a tvoja činnosť ťa nenapĺňa) a tvoji „spoluhráči“ v tíme sú odkázaní na sklamanie...

 x

= je dôležité naučiť sa rovnováhe medzi získavaním a dávaním... nie len brať, ale aj dávať... a nie len dávať, ale aj vedieť prijať od druhých – kolobeh dávania a prijímania, kolobeh neustáleho rastu...darujem a viem prijať dar...

                x                             

Každý člen nášho tímu sa musí zapojiť a niečo zo seba vydať, aby sme ako tím uspeli (skutočné víťazstvá neexistujú za „zľavnenú cenu“). Nesmieš sa báť vyjsť zo svojej „fázy pohodlia“. Ani nevieš, čo všetko dokážeš, pokiaľ sa nepokúsiš dostať za hranicu toho, čo si už predtým urobil. Musíš zariskovať, pokúsiť sa získať niečo nové.

 x

Ak chceme dobrý tím, musíme vedieť, že:

= musíme byť ochotní obetovať čas zo svojho života na spoznanie ľudí, vybudovanie vzťahov s nimi a na naučenie sa spolupracovať...

= neustále potrebujeme rozvíjať svoj osobný potenciál, aby sme boli pre ostatných prínosom a nie brzdou...

= potrebujeme sa učiť nesebeckému prístupu, vedieť vyjsť zo svojho egoistického ja...

x

x

SILNÁ STRÁNKA TVOJEJ OSOBNOSTI

 x

Ktorá je tvoja silná stránka, ktorú môžeš využiť pre dobro tímu? Aké je tvoje miesto – tvoja rola v tíme, kde môžeš byť najužitočnejší? Na akú „pozíciu“ v tíme by si sa hodil?

Aký je tvoj osobný potenciál, v čom si silný a kde môžeš rásť?

 x

„Keď je správny člen tímu na správnom mieste, každý má z toho úžitok.

Keď všetci v tíme prevezmú role, ktoré maximalizujú ich silné stránky

– ich talenty, zručnosti a skúsenosti, vtedy sa dejú veľké veci.“

(Maxwell)

 x

„Túžim vidieť ľudí, ako hrajú hudbu,

ktorá rezonuje v ich duši.“

(Buchananová)

x

Ak má náš tím dosiahnuť svoj potenciál, každý z nás musí byť ochotný obetovať svoje osobné záujmy pre dobro tímu... A to nie je ľahké, ale je to nutné... = dokázať spolupracovať, rozhodnúť sa využiť silné stránky svojej osobnosti pre cieľ, ku ktorému spoločne smerujeme.

xx

Aký je náš spoločný cieľ?

Ak nevieme kam ideme, skončíme niekde inde.

Vieme, kam sa chceme ako SOTO dostať,

čo chceme zrealizovať, kde sa chceme posunúť?

 x

Aké sú naše hodnoty?

Prijal si naše spoločne dohodnuté hodnoty 

ako súčasť svojho života?

Ako výzvu k rastu tvojej osobnosti v rámci Soto-tímu?

Naozaj a úprimne?

 x

„Ak chcete byť členmi tímu, niečoho sa musíte vzdať. Môže to byť falošná rola, ktorú ste si sami pridelili, napríklad uvravený mudrlant, tajomná mlčiaca múmia, vševed, ignorant, naháňač talentovaných podriadených či chamtivec, ktorý si necháva prostriedky a informácie pre seba. Aby sme sa jasne rozumeli: vzdávate sa svojho obľúbeného kútika plného falošných privilégií, ale získavate za to autenticitu. Okrem toho, tím nepotláča individuálne výsledky, ale skôr posilňuje osobné príspevky každého.“   (Cox)

 x

x

Rôzne možnosti („role“) v našom tíme

x

...nájdi svoje silné stránky...

...využi ich pre dobro našej partie...

...stojí to za to...

x

Vodca a organizátor

...najmä od vodcu závisí úspešnosť tímu

= neustále pracuješ na svojom charaktere a osobnom raste

= máš vplyv a vieš rozvíjať vzťahy

= dokážeš priviesť druhých k spolupráci a inšpirovať

= máš víziu a vidíš dopredu

= vieš robiť rozhodnutia a prebrať zodpovednosť

 x

Nažhavovač a oduševňovateľ

...je v tíme nevyhnutne potrebný

= neustále pracuješ na svojom charaktere a osobnom raste

= dokážeš rozhýbať veci dopredu (povzbudiť, nakopnúť) 

= si nadšený a zapálený pre vec a dokážeš druhých oduševniť 

= roznecuješ dobrú atmosféru v tíme a máš vplyv

= robíš všetko pre to, aby si vytlačil tím na vyššiu úroveň

= máš talent, intuíciu a predstavivosť, si tvorivý, iniciatívny, štedrý

 x

Zodpovedný a dôsledný tímový hráč

...je dôležitý pre stabilitu a kvalitu tímu

= neustále pracuješ na svojom charaktere a osobnom raste

= dá sa na teba spoľahnúť a dá sa s tebou vždy počítať

= úlohy si plníš kvalitne a zodpovedne, si vytrvalý a inteligentný

= dokážeš jasne analyzovať situáciu, varovať pred chybami

= záleží ti na úspechu tímu

 x

Stmeľovač tímu

...je dôležitý pre vzťahy a dobrú atmosféru

= neustále pracuješ na svojom charaktere a osobnom raste

= si empatický, komunikatívny, prijímajúci

= všímaš si potreby aj problémy ostatných

= vieš druhých povzbudiť alebo utešiť, podporuješ tím „zvnútra“

= staráš sa o dobré vzťahy v tíme

 x

Ak si našiel svoje osobitné dary v niektorej z tímových rolí (alebo aj vo viacerých), preber iniciatívu a začni pozitívne vplývať na tím – bude to mať veľký efekt (aj pre tím, aj pre teba – budeš naplno  rozvíjať svoj osobný potenciál) = buď proaktívny („bude to, keď to spravím... keď sa do toho vložím... a idem na to!“)

x

x

„Dnes som tu :-)“

 x

Začíname aktivitku, ktorá bude prebiehať na najbližších soto-stretkách a akciách. Pôjde o to, že na začiatku stretka/akcie si každý, komu na našom tíme (na našej partii) úprimne záleží, zavesí vždy na začiatku drevený krúžok so svojim menom a logom na špeciálnu nástenku s názvom „Dnes som tu :-)“ a týmto sa otvorene rozhodne, že chce byť zodpovedný za svoj vklad do tímu a atmosféry stretka/akcie, a využije tu svoje silné stránky a dary pre dobro tímu a ostatných a tým bude rozvíjať zároveň aj svoj osobný potenciál. Takto sa aktívni členovia soto-tímu, ktorým na atmosfére a úspešnosti našej partie naozaj záleží, rozhodnú pre tím, pre dobrý tím! A pasívni alebo „proti“ členovia, ktorým na tíme nezáleží (na atmosfére, vzťahoch, programe...), môžu pouvažovať, či im stojíme za to, aby s nami utvárali vzťahy a prispeli k dobrej atmosfére a kvalite stretiek a akcií, alebo chcú niečo iné a niekde inde... Každý má právo sa slobodne rozhodnúť, či sa naplno zapojí, alebo ostane znudene prešľapovať na mieste, alebo pôjde hľadať niekde inde niečo iné. Dnes som tu. A ty? ;-) 

x

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor