7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)  Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

Keď hľadáš toho pravého

 

Voľba životného partnera je na pravú lásku a šťastný život jedným z troch najdôležitejších životných rozhodnutí:

1. Rozhodnutie pre vzťah k Bohu (prijímam ho alebo ho odmietam)

2. Rozhodnutie pre povolanie – zamestnanie (čo budem v živote robiť)

3. Rozhodnutie pre manželstvo (s kým?) alebo pre slobodný stav

 x

Pre šťastnú lásku potrebuješ mať vopred pripravené čisté srdce, dobrý charakter, zrelosť, trpezlivosť... (nie sebectvo). Je vhodné, ak sa na pravú lásku pripravuješ rozvíjaním svojho duchovného života. Boh je hlavným zdrojom pre tvoju lásku.

 x

Láska je vo všeobecnosti predovšetkým vzťah, postoj, v ktorom je úcta, zodpovednosť, dobroprajnosť voči tomu druhému.

 x

Láska v partnerskom vzťahu obsahuje niekoľko zložiek a pri výbere svojho životného partnera (pred i počas známosti) zodpovedne zvažuj spomenuté zložky lásky (a nezabudni si pri rozhodovaní zložiť „ružové okuliare“:-)

 x

Agapé (Božia láska)

- nesebecká, obetujúca sa láska odzrkadľujúca Božiu lásku

= aké sú trvalé hodnoty partnera (viera), životné smerovanie, ...

 x

Storgé (príbuzenská láska)

- prirodzený vzťah medzi rodičmi a deťmi, súrodencami, manželmi

= aké je stanovisko rodičov, príbuzných, duchovného vodcu...

 x

Fília (priateľská láska)

- priateľský vzťah spriaznených duší

= biologické a genetické skutočnosti (vek, telesná a duševná zrelosť, heterosexualita + zdravotný stav, sklony, závislosti), rozdiely (povahové, kultúrne, spoločenské, náboženské), rodinné odlišnosti (vo výchove, v prístupe k životu, k peniazom, v návykoch, v morálnych zásadách), predstavy, predsavzatia, spoločné záujmy, spoločná reč, mienka priateľov...

 x

Eros (citová láska)

- citové vzplanutie medzi mužom a ženou, základ sexuálnej túžby

= vzájomná sympatia, zamilovanie sa...

 x

Sex (telesná láska)

= zdravá sexuálna príťažlivosť, zdržanlivosť, očistená minulosť...

x

x

Zavádzajúce prvky, ktoré ťa môžu pomýliť:

 x

- osobná tvrdohlavosť, nečisté a otupené svedomie

(„moja vec, ako žijem...“)

- tlak verejne mienky

(„aby si neostala starou dievkou, starým mládencom...“)

- zranenia z detstva

(zlé rodinné vzťahy, chýbajúci rodič, sexuálne problémy...)

- morálna ľahostajnosť, spôsoby z ulice

(„ja ´to´mám už za sebou, ty ešte nie? Panenstvo je prežitok...“)

 x

Hlbší cit a zaľúbenie ešte nie je celá láska. A pre partnerstvo nestačí. Do kompletnej lásky partnerov však zamilovanie (eros) patrí. Niektorí si pod láskou predstavujú iba telesný prejav (sex), no to by bolo len veľmi málo. Sex je dobrý a krásny, ak sú jeho podkladom prvé štyri zložky lásky a ak má miesto v manželstve.

 x

Najčastejšie sa vzťah začína prirodzene, na základe sympatie, spoločných záujmov, priateľstvom a zamilovaním.

 x

 x

Vývinové obdobia partnerského vzťahu

 x

Kamarátstvo

x

Je druh a spôsob dobrého a srdečného vzťahu bez smerovania do manželstva. Je východiskovým bodom pre vstup do známosti (i cieľom návratu po prípadnom rozchode).

 x

Čisté srdce mladého dospievajúceho dievčaťa je ako púčik – chalani, netreba ho nasilu otvárať, môžete mu ublížiť alebo jej náklonnosť zastaviť = platí sa počkať, kým sa rozvinie... pozor na opakované dôvernejšie rozhovory, upriamené pohľady, osobné lichôtky, časté výrazné úsmevy, vyhľadávanie jej prítomnosti... a potom nič. Sú to klamné nádeje a môžete nimi ublížiť...

 x

Dievčatá, radšej tlmte domýšľavosť z očakávania, a ani vy nedávajte zavádzajúcu nádej.

 x

Každá známosť je originálny román so zápletkami, túžbami, očakávaním, napätím, bolesťou aj sklamaním, ale je v ňom mnoho krásy, ak do nej vstupuješ zodpovedne (no počítaj s tým, že niekedy ťa môže mýliť aj hlbší cit – ani ten sa ešte nemusí stať láskou). 

x

Známosť len pre známosť (bez uvažovania o manželstve) je flirt  = „vzťah“ len pre zábavu, lebo máš teraz na to chuť, nechceš byť sám/sama, páči sa ti takto zabíjať čas a užívať si slabý odvar lásky...

Ty máš naviac = nestrácaj takouto úbohou formou svoju hodnotu.

 x

Priateľstvo

 x

Je prechodnou fázou k vážnej známosti a zároveň aj jej súčasťou. Je to hlbší cit, ktorý môže prejsť do fázy „chodenia“.

 x

Hlboké priateľstvo medzi mužom a ženou (ak nie je ani na jednej strane nejaký záväzok; a niekedy aj keď je...) končí skoro vždy láskou (alebo prinajmenšom zamilovaním). Preto, ak neplánuješ vážny vzťah alebo sa nemôžeš ešte (alebo už) viazať, je potrebné zvážiť hĺbku a intenzitu priateľských samostatných stretnutí v dvojici. Pretože zrazu preskočí iskra a ... ;-)

 x

Chodenie

x

Je už viac než priateľstvo a začína sa rozhodnutím dvoch mladých ľudí pre vážnu známosť. Je to krásne obdobie zamilovanosti, kedy sa dvaja ľudia bližšie spoznávajú a zisťujú, či sa k sebe hodia, alebo sa majú rozísť = musíš počítať aj s možnosťou rozčarovania, bolesti i skúšky vo vzťahu – sklamanie môže prísť niekedy aj preto, aby si neskôr spoznal/a niekoho (pre teba) lepšieho a skúška je na preverenie vzťahu.

 x

Pri „chodení“ sa veľa rozprávajte (aj o svojich túžbach a plánoch), venujte sa spoločnej činnosti (spoznávate sa tak), a buďte aj ticho (zistíte, či vám je aj v tichu dobre, či sa viete rešpektovať, či si rozumiete aj bez slov...).

 x

Snúbenectvo

 xx

Je potvrdením poznania, že ako dvojica patríte k sebe a že sa tešíte na spoločný život = môže sa začať oficiálne alebo neoficiálne – potvrdené „áno“ iba vo dvojici (s prstienkami alebo aj bez nich) alebo rodinná slávnosť, alebo úplne praktická príprava na svadbu.

 x

Ak si chcete zachovať čistý vzťah až do svadby, je práve v tejto fáze potrebné dávať veľký pozor, pretože túžba po spoločnom úplnom odovzdaní sa v sexuálnom akte je veľmi silná (a veľké predsavzatia, keď ste sami dvaja napr. v prázdnom byte alebo na chate, nemusia stačiť na prekonanie silnej túžby).

 x

Manželstvo

 x

Má byť cieľom vyvíjajúceho sa partnerského vzťahu muža a ženy. Manželský partner je na celý život. Manželstvo má svoju krásu a zmysel, ak doň vstúpi muž a žena s bázňou v srdci a s úmyslom urobiť toho druhého šťastným (nie iba seba). Uzatvára sa pred Bohom i ľuďmi manželským sľubom. Manželstvo je sviatosťou lásky. Základným postojom v manželstve je vernosť (tej sa musíš naučiť už pred manželstvom = patríš srdcom, mysľou i telom svojmu životnému partnerovi, aj keď nie si práve pri ňom, aj keď ho/ju ešte nepoznáš...). V manželstve každý ostáva sám sebou (zachováva si svoju vlastnú identitu a svoje mužské a ženské srdce) a zároveň sa dvaja ľudia stávajú „jedným telom“ (jeden pre druhého = 1x1=1). Manželstvo si vyžaduje vzájomnú službu v láske. V manželstve majú miesto všetky druhy lásky.

 x

„Potom Pán, Boh, povedal: Nie je dobre byť človeku samému.

Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.

(Gn 2,18)

 x

Boh ich požehnal...

(Gn 1,28)

 x

...budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké...

každý jeden nech miluje svoju manželku...

a manželka nech si ctí muža.

(Ef 5,31-33)

 x

„Žena bola stvorená z Adamovho rebra;

nie z jeho hlavy, aby nad ním vládla,

ani z jeho nôh, aby ho pošliapala,

ale z jeho boku, aby mu bola rovná,

aby bola pod ochranou jeho ruky,

aby bola blízko jeho srdca,

aby bola milovaná.“

(M. Henry)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostredie, v ktorom sa rád/rada zdržiavaš, ti ľahko ponúkne i partnera, no nemusí to byť ten pravý (zváž preto, kde a s kým tráviš voľný čas). Je to trošku aj o hľadaní toho pravého. Hľadanie – to nie je hneď istota. Jedného dňa sa určite stretnete. No ten pravý nebude absolútne ideálny, ale bude tým človekom, s ktorým budeš môcť tvoriť jednu bytosť v stále väčšej súhre. Budeš jediný pre ňu a ty budeš jediná pre neho na celý život. A to je sila!   ;-)

 

 

 

 

 


(Podľa K. Roháčkovej)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor