7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Komunikácia ako základ vzťahu

x

Ľudskou, vzťahovou komunikáciou, svojím zdieľaním sa, poznávame a sme poznaní. Keď komunikujeme, o niečo sa delíme – podelíš sa so mnou o dar seba samého a ja sa podelím o dar seba s tebou. Dar seba cez dávanie sa v sebaodhalení je základným a skutočným darom lásky.

 x

Ľudská komunikácia je životodarnou miazgou a srdcom každého vzťahu. Naše životy sa odvíjajú tak dobre, aké dobré sú naše vzťahy – sme takí šťastní, aké šťastné sú naše vzťahy. Kvalita nášho života sa zakladá na našich vzťahoch.

 x

Musíme sa naučiť komunikovať, ak sa potrebujeme skutočne spoznať. (Často oveľa viac fantazírujeme, ako komunikujeme. Kde sa komunikácia končí, fantázia alebo predstavivosť začína svoju činnosť.)

 x

Jasná a presná slovná komunikácia – nie masky a predstieranie postojov – ušetrí bolesť z nedorozumení a vyúsťuje do hlbokých a trvácich vzťahov. A vzťahy sú prameňom nášho rastu ako osôb. Hlboké a trvalé vzťahy sú pre nás nevyhnutné, aby sme boli všetkým, čím môžeme byť – a k tomu je nevyhnutná účinná komunikácia (a komunikácia je vecou stáleho cviku – postupne budeme schopní vyjadrovať sa presnejšie a náš vzťah k iným bude slobodnejší a sebaistejší, len vtedy, ak sa komunikácia stane inštinktívnou a návykom). Dobrá komunikácia je možná len vtedy, ak sa dvaja ľudia na nej rozhodnú pracovať.

 x

Komunikácia je základnou podstatou nášho šťastia. Keď ľudia začnú komunikovať efektívne, nastane úplná zmena, ktorá napokon ovplyvní všetky oblasti života. Jediným dôkazom je skúsenosť.

 x

V našich ľudských vzťahoch sú nitky komunikácie často vybudované biedne a počas kríz a v búrkach sa rýchlo trhajú. Výsledkom je osamotenosť... Komunikácia je začiatkom všetkých skutočných zmien, jediná brána k novému a šťastnému životu.

 x

Keď sa vzdáme svojich rolí a hier, začneme byť autentickí a pravdiví (sami k sebe aj k iným), ak veríme pravdám a prijímame postoje, ktoré podporujú úprimnú komunikáciu, dostaneme sa do zdravého kontaktu s realitou – a budeme oveľa účinnejšie zaobchádzať sami so sebou takými, akí skutočne sme, a s inými takými, akí skutočne sú. Výsledok tohto všetkého je osobná zrelosť. Pretože úprimná, otvorená komunikácia je jediná cesta, ktorá nás povedie do skutočného sveta. Inou možnosťou je prijať život ako divadlo a nezmyselné predstieranie...

 x

 x

Otázka komunikácie môže byť najdôležitejšou otázkou, akou si sa kedy zaoberal...

  x

 x

(Podľa J. Powella)

 x

 x

 x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

 x

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor