7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)  Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

  x

Žena ako kráľovná...

 x

... si krásna, dôstojná, samostatná, slobodná

  x

... si sama sebou, ty sa rozhoduješ, čo urobíš, ako si usporiadaš život (nenecháš sa ovládať druhými)

... kráčaš vzpriamene, si vyrovnaná sama so sebou, prijala si sa taká, aká si

  x

... staráš sa o svoju krásu, nebojíš sa ukázať, veríš si

... vieš, že krása vyžaruje predovšetkým z vnútornej sebaúcty – a to ti dodáva pôvab a krásu

... sama sa rozhoduješ, ako vyjadríš svoju krásu (neporovnávaš sa, nenecháš sa zotročiť súčasným trendom a očakávaniami druhých)

... nekrášliš sa preto, aby ťa obdivovali, ale preto, že sa z krásy tešíš, užívaš si to a vieš sa o svoju radosť podeliť s druhými (šíriš okolo seba radosť a krásu a tým robíš životy druhých krajšími)

  x

... dokážeš viesť a formovať „kráľovstvo“, ktoré vedieš (svoju rodinu, svoj byt, svoje stretko, svoje vzťahy), zariadiš si ho tak, aby si sa v ňom cítila dobre, strážiš ho a ochraňuješ pred vonkajším i vnútorným nepriateľom (pred závisťou, strachom)

... vieš si určiť hranice svojho domu, svojho vnútra (a nebojíš sa, že potom nebudeš obľúbená alebo budeš osamelá)

... dokážeš ovládať aj pocity viny a nenecháš sa nimi ovládať (nemeníš svoje hranice)

DON-1043.TIF... nezasahuješ do „kráľovstva“ iných, necháš druhého človeka byť tým, čím je, takého, aký je

  x

... tešíš sa, že si kráľovnou a s úsmevom vieš vytvárať vzťahy

... máš odvahu a silu konať

... vieš sa zasadiť za správnu vec, nebojácne sa zastávaš dobra a vieš kvôli tomu aj riskovať

  x

...  vážiš si ľudí, žiješ jednoduchým životom, prijímaš v sebe to jednoduché a priemerné, nepotrebuješ sa nad nikoho vyvyšovať

... čerpáš silu a dôveru z dôvery k Bohu (keď máš strach, keď sa cítiš bezmocná a opustená, obrátiš sa na Boha, modlíš sa a dôveruješ)

... tvoj život je šťastný (nečakáš, že ti šťastie prinesie len niekto iný)

 x

 x

Kráľovná v žene stelesňuje túžbu po skutočnej veľkosti. Vedie nás k dôstojnosti, sebaúcte a zodpovednosti za vlastný život. Kráľovná si je vedomá svojej dôstojnosti a nedá si ju od nikoho vziať. Uvedomuje si svoju hodnotu a vie, že táto nepochádza od iných, ale z úcty k sebe. Váži si seba, ale aj dôstojnosť druhých ľudí. Preberá zodpovednosť za seba, za svoje schopnosti, za svoje rozhodnutia a skúsenosti. Verí si. Vnútorné kráľovstvo jej dodáva silu a rozvahu. Ponižovania a posmešky nemôžu kráľovnej v nás ublížiť. Nestráca tým svoju vnútornú hodnotu, pretože vie, že jej najvnútornejšia hodnota je nedotknuteľná. Toto vedomie jej pomáha nevšímať si urážky druhých. Uvedomuje si ich, ale nedovolí, aby sa jej dotkli. Vie, že kto kráľovstvo v sebe stratil, bude sa usilovať druhých oň obrať alebo im ho bude závidieť. Kráľovná rozhoduje, kto má problém a podľa toho sa rozhodne, ako naň zareaguje. Sama si určuje pravidlá a nenechá sa ovplyvňovať problémami druhých.“

 (Linda Jaroschová)

  x

  x

„Kráľovná pre mňa znamená

dokonalú vnútornú harmóniu.“

  x

„Viem, kto som, bez toho,

aby som to neustále musela dokazovať,

vážim si sama seba.“

  x

„ Chcem mať vnútornú istotu, nebáť sa,

byť atraktívna, byť silná

a tešiť sa, že ma druhí vidia,

chcem mať charizmu.“

  x

„Cítim sa krásna, 

prežívam vnútornú veľkosť.“

  x

  x

Žena, ktorá nepochopí, v čom spočíva „byť kráľovnou“ sa môže stať tyrankou (svoju depresiu si vybíja na druhých...), hašterivou ženou (nespokojná sama zo sebou a preto nespokojná so všetkými ostatnými...), alebo šéfkou (všetko chce ovládať a kontrolovať, neznesie kritiku, obmedzuje druhých...).  Ale to snáď nie je tvoj prípad... ;-)

  x

Krása

ako túžba a sebavyjadrenie

= sebavedomie, ohrozenie =

  x

Rodina, Priatelia, Muž     

ako túžba, ako potreba

= opora, ochrana, istota =

  x

Viera

ako vzťah k Bohu, k sebe, k druhým

= odvaha, odhodlanie, empatia =

 

(Podľa A. Gruna, L. Jaroschovej)  

x

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor