7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Kreativita, tvorivosť

  x

„Robte obyčajné veci neobyčajným spôsobom.“

(A. Luciani)

  x

  x

Kreativita, to je:

= schopnosť tvoriť a nachádzať niečo nové

= schopnosť vidieť veci v nových vzťahoch a novým pohľadom

= schopnosť nachádzať nové, neošúchané riešenia

= skutočnosti života spoznávať originálnym spôsobom

= nové poznatky zmysluplne využívať neobvyklým spôsobom

= vidieť nové skutočnosti tam, kde zdanlivo nie sú

= odchyľovať sa od navyknutých schém myslenia a stereotypu

  x

Každý človek má istý stupeň tvorivosti a tvorivosť sa dá do značnej miery aj rozvíjať. Je veľa možností na využitie tvorivosti, napr. vo sfére umeleckej, výchovnej, organizačnej... vlastne v každodennom živote, vo vzťahoch, v práci, v službe...

  x

Kreativita dáva životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia, a je tak aj zdrojom pozitívneho sebahodnotenia.

  x

  x

Test kreativity:

  x

= schopnosť rýchlo vyprodukovať množstvo nápadov

= schopnosť meniť uhly pohľadu alebo smer riešenia

= nápaditosť ako nové, svieže, vtipné riešenia, neobyčajné, svojské

= schopnosť niečo zmeniť, obmeniť, pretvoriť, vytvoriť

= citlivosť na problémy, schopnosť vidieť medzery a nedostatky

= schopnosť domyslieť niečo do konca, rozpracovať detaily

  x

  x

Objav svoju kreatívnu stránku!

A neboj sa zlyhania.

Strach nám často radí pridŕžať sa stereotypu,

ktorý môže byť nudný, suchý a ubíjajúci.

  x

 x

Si tvorivá osobnosť?

(tu sú niektoré charakteristiky)

  x

= máš zdravú sebadôveru a vnímaš seba ako tvorivého  

= máš snahu po sebarealizácii a dokážeš byť nezávislý

= máš nezávislý úsudok a si sám sebou

= dokážeš samostatne konať a uplatňovať vlastné pravidlá

= si proaktívny, aktívny a dokážeš ovplyvniť veci

= máš vnútornú motiváciu k hľadaniu a činnosti

= máš široké záujmy a si zvedavý

= vyhľadávaš zaujímavé situácie a dokážeš riskovať

= máš intuíciu, využívaš fantáziu a si originálny

= si otvorený novým skúsenostiam

= máš tendenciu hrať sa s nápadmi

= nemáš rád stereotyp, si otvorený zmenám a si tak trochu idealista

= dokážeš sa hrať (aj s myšlienkami, nápadmi)

= dokážeš čakať, kým nápad „dozrie“

= máš vysoký stupeň výdaja energie

= máš zmysel pre humor

= dokážeš reagovať na výzvy  

  x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

„Je iluzórne veriť, že človek môže rozdeliť svoj život tak, 

aby bol tvorivý v oblasti lásky 

a netvorivý vo všetkých ostatných oblastiach.

Tvorivá sila nepripúšťa takú deľbu práce.

Schopnosť milovať vyžaduje stav napätia, 

bdelosti, zvýšenej vitality, 

ktorý môže byť len dôsledkom tvorivej a aktívnej orientácie

v mnohých iných oblastiach života.

Ak nie je človek tvorivý v iných oblastiach,

nie je tvorivý v láske.“

  x

 

 

 

 

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor