7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Chcem žiť v dnešnej dobe ako kresťan

x

Desať Božích prikázaní

 x

= ekológia vnútorného života... ekológia sŕdc, vzťahov, skutkov, slov

= návod na udržiavanie čistých vzťahov vnútorného aj vonkajšieho života

= desať múdrych rád, ako nezamorovať svoje ľudské vnútro, vzťah k druhým ľuďom a Bohu

 x

Kam sa však obráti človek, ktorému sa pokazil, polámal vnútorný svet? Ktorý nie je schopný plynulej životnej cesty? Ktorému chýba zmysel života? Ktorý stratil nádej?

 x

= výrobky sa často kazia aj preto, že sa nedodržiavajú návody na obsluhu (urobili sme hriech proti múdremu návodu)

= hriech, aké nemoderné slovo... súčasnému človeku je na smiech, asi preto, že mu nerozumie... „existuje dnes ešte vôbec hriech...?“ - aj keď niektorí sa snažia hriech popierať, hriechu sa dopustí každý, kto koná proti návodu konštruktéra – môžeš mať svoj rozum a nerešpektovať Boha – ale vždy to bude na tvoju škodu

 x

„Ako človek som najmúdrejšia bytosť vesmíru a nechať sa zväzovať náboženskými pravidlami je hlúpe!“... Prečo zastavuješ auto pred dopravnou značkou STOP? Prečo sa necháš obmedzovať v slobodnej jazde a tvojmu autu rozkazuje kus natretého plechu? Nepripadá ti hlúpe nechať sa zväzovať dopravnými pravidlami? Ako môžu štyri farebné písmená ovládať človeka, bytosť v prírode najmúdrejšiu?...

= desať prikázaní je desať dopravných značiek pre život

= dodržiavanie pravidiel sa môže javiť ako obmedzujúce, ale je vždy zmysluplné

= Boh dal desatoro pre náš úžitok

= v živote platí múdra zásada: „nesmiem robiť všetko, čo viem robiť a na čo mám príležitosť.“

 x

„Ja sa spovedať nemusím. Nikoho som nezabil a nikomu som nič neukradol.“ – takéto vyjadrenie je znamením krátkozrakosti, nevedomosti a predovšetkým pýchy...

 x

x

1. prikázanie 

= Budeš veriť v jedného Boha

x

= kľúčovým slovom je slovo „v jedného“ (takmer každý „v niečo verí“)

= mnohí ľudia sa zriekli kresťanskej viery a nahradili ju materializmom a pôžitkárstvom – to sú veľmi rozšírené „náboženstvá“ súčasnosti - Bohom sa stáva hmota alebo vlastná slasť a pôžitok – a títo dvaja bohovia určujú ľudské správanie...

= duchovne podvyživení ľudia súčasnosti majú duchovný hlad „stroskotanca na púšti“ – keď sa z posledných síl doplazí k prvému smetnému košu, kde ľudia, čo žijú kúsok ďalej vyhadzujú odpadky, zje zapáchajúci kus splesniveného chleba... – pre jeho život sú to zachraňujúce dary – keby sa doplazil o pár metrov ďalej, k prvému ľudskému obydliu, najedol a napil by sa dosýta z kvalitných darov pohostinného človeka... = toto je typická situácia pre duchovne vyhladnutého súčasníka

= duchovne hladný človek hltá úbohé hodnoty lacných náboženských siekt, rôzne špiritistické seansy, riadi sa horoskopmi, veštbami atď.  = a srdce duchovne vyhladnutého človeka nadšene jasá...

= veľmi rozšíreným náboženstvom je alkoholizmus, alebo sex, alebo majetky a peniaze...

 x

Ešte jeden dôležitý význam prvého prikázania – každý človek má v sebe pomyselný stĺp, ktorý má na svojom vrchole jedno jediné miesto – miesto pre zmysel a cieľ svojho života = každý z nás ho obsadzuje tým, pre čo žijeme... (jedni tam majú sami seba – egoisti, sebci, sú sami sebe bohmi a chcú, aby im slúžili aj iní... druhí tam majú sex, kariéru, moc, drogu – a týmto bohom slúžia... alebo tam je Ježiš Kristus...

 x

Čo je položené na vrchole tvojho pomyselného stĺpa?

 x

 x

2. prikázanie 

= Nevezmeš meno Božie nadarmo

x

= brať meno Boha, Ježiša, mená svätých zbytočne, vedie k pohŕdaniu tými, čo za nimi stoja...

= Božím meno je však aj Láska, Pravda, Spravodlivosť... – brať aj tieto mená zbytočne znamená pohŕdať obsahom lásky, pravdy a spravodlivosti

= naučme sa vážiť mená aj slová – a tým aj hodnoty a ľudí, ktorých predstavujú

 x

Nepohŕdaš vo svojom živote Božou hodnotou, ľudskou hodnotou, hodnotou lásky alebo pravdy...?

x

x

3. prikázanie 

= Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil

x

= v ľudskom prostredí existuje celý rad biorytmov (spánok a bdenie, menštruácia u žien, rytmus srdca) – choroba sa prejaví narušením tohto cyklu

= nedeľa je dôležitým dňom v biorytme práce a odpočinku = 6+1 = šesť dní pracovať a jeden deň odpočívať

= tretie prikázanie oslobodzuje človeka od duchovnej vyprahnutosti – v tento deň odpočíva, ale aj prijíma dary, ktoré nemá čas prijať v každodennom živote (oslavujeme Boha v deň, ktorý mu patrí + prijímame dary z Božích zdrojov) a zvyšok nedele venuj sebe, odpočívaj, alebo venuj viac času deťom, priateľom...

= „musím chodiť do kostola?“ - čím viac darov prijmeš pri slávení Eucharistie, tým lepšie duchovne žiješ... tvoj dojem, že si na duchovnej ceste ešte neznamená, že aj niekam dôjdeš ... ak nečerpáš, ochudobňuješ seba i tých, s ktorými žiješ a pracuješ

 x

Ako tráviš nedeľu? Venuješ čas Bohu, duchovnému čerpaniu z bohatých zdrojov (Eucharistia, modlitba, spoločenstvo), oddychu, deťom, priateľom, rodine...?

 x

 

 x

4. prikázanie 

= Cti svojho otca i svoju matku

x

= súčasná rodina je v kríze...

= na krásnom obsahu domova musia pracovať nielen obaja rodičia, ale spolu s nimi aj deti

= doma sa učíme, ako budovať svoj vlastný nový domov a svoju novú rodinu

= ctiť neznamená slepo poslúchať... (najmä nie, ak je to  rozpore s mojim svedomím)

= ctiť znamená pamätať, vážiť si, nepohŕdať

= ctiť znamená vedieť o rodičoch, navštevovať ich, pomáhať im

= ctiť znamená vážiť si spoločenstvo u nás doma – spoločný stôl, miesto spoločného stretávania sa

= ctime rodičov, domov a stôl – sú to mocnosti, ktoré sú schopné vytvárať náš vnútorný svet

 x

Ako si vážiš rodičov? Stretávaš sa s nimi, rozprávaš sa s nimi, pomáhaš im? Nezamuroval si niekedy prostredie domova svojou ľahostajnosťou alebo zlobou?

x

x

5. prikázanie 

= Nezabiješ

x

= v tomto prikázaní nejde len o vraždu (napríklad potrat)... ide o viac – o ochranu života, úctu ku všetkému živému, k prírode a dokonca i k sebe samému

= môžeš zabíjať aj bez toho, aby si vraždil... – užívaš drogy, ktoré škodia tvojmu telu, môžeš zabíjať vzťahy, rozbíjať dôveru...

 x

Snažíš sa o rozvíjanie a ochranu života a vzťahov? Nezabíjaš a nerozbíjaš vzťahy, dôveru, čas...?

 x

x

6. prikázanie 

= Nezosmilníš

x

= človek sa stáva otrokom sexuality, ak ju nevyužíva v súlade s Božím plánom

= cudnosť sa stáva prežitok, človek, ktorý pestuje sebaovládanie, romantický a čistý vzťah je považovaný za zaostalého, hrdinkou je dievča striedajúce partnerov...

= v manželstve má byť cieľom muža žena a cieľom ženy  muž, všetko ostatné je len prostriedkom k ich vzájomnej láske

= problémom v partnerskom vzťahu býva zámena hodnôt, zámena prostriedkov a cieľov (ja chcem sex a ty mi ho môžeš dať, ty chceš peniaze a ja ti ich môžem zabezpečiť - dohodneme sa...)

 x

Nehľadá tvoje srdce vo vzťahoch skôr seba ako toho druhého? Akú úlohu zohráva pohlavný pud vo vzťahu k opačnému pohlaviu?

 x

x

7. prikázanie 

= Nepokradneš

x

= kradnutie sa netýka len materiálnej oblasti

= neschopný rodič môže okradnúť svoje dieťa o radosť alebo o dobrú budúcnosť, o dôveru, dobrú povesť...

x 

x

8. prikázanie 

= Nepreriekneš krivého svedectva 

proti svojmu blížnemu

x

= podávaš zámerne a úmyselne falošné informácie, čiže klameš?

= pre kresťana je blížnym každý človek bez rozdielu

= klamať môžeš buď svojou rečou alebo správaním, svojim postojom - nepoctivé svadobné obrady v chráme, birmovka bez viery,... človek, ktorý nemá vieru, by mal mať aspoň česť a charakter...

 x

Je to, čo rozprávaš pravdivé? Neklameš druhých okolo seba svojim falošným postojom a správaním?

 x

x

9. prikázanie 

= Nepožiadaš manželku svojho blížneho

x

= medzi najčastejšie príčiny rozvodu patrí nevera

= manželstvo druhých ľudí musí byť pre každého nedotknuteľné

 x

Aký je tvoj vzťah k manželstvu druhých ľudí?

 x

x

10. prikázanie 

= Nepožiadaš majetku svojho blížneho

x

= zhrnutie v jednom slove – závisť (veľmi rozšírená choroba súčasnosti)

= kto závidí, nemá rád – kto priveľmi závidí, môže až nenávidieť

 x

Nenarušila závisť tvoje vzťahy k druhým ľuďom?

 x

 x

x

PS: Každý hriech pramení z pýchy...!

 x

Áno, pýcha. Ľudská nadutosť a domýšľavosť, ktorá nechce rešpektovať nič a nikoho. Pýcha, ktorá v človeku kričí: „... tak toto rešpektovať nebudem... ani jedno z desiatich prikázaní! Ja, človek 21. storočia... dajte mi pokoj s Bohom, s Ježišom, s úctou k životu, prirodzeným sexom, poctivosťou...“

 x

= hriech je neprirodzené konanie proti prirodzenému poriadku, dobrovoľné a úmyselné porušenie Božích zákonov... a hranice Božích zákonov nemôžeme posúvať...

 x

= moderný človek, ktorý vo svojej pýche prestal rešpektovať prirodzený poriadok vecí a má záľubu v neprirodzenosti, určuje sám sebe, čo je dobré a čo zlé („dobré je to, čo chcem a čo mi robí dobre, zlé je to, čo ma obmedzuje“  „Kde nie je Boh, všetko je dovolené...“)

 x

Kde nie je Boh, kde neplatia večné zákony prirodzených vzťahov k ľuďom, pudom, k hodnotám duchovným, duševným a materiálnym, tam skôr či neskôr prichádzajú krízy. Krízy jednotlivcov, rodín i celých národov...“

 

 

 

 

 

 

(Podľa M. Kašparů)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor