7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

LÁSKA

 7

- Žiť znamená milovať. (M. Quist)

 

- Milovať znamená nájsť svoje bohatstvo mimo seba. (Alain)

 

- Zmysel života sa naplní tam, kde je láska. (D.Bonhoeffer)

 

- Kto miluje, ten chce darovať seba samého. (Ján Pavol II.)

 

- Pravá láska začína tam, kde sa už nečaká odmena. (Exupéry)

 

- Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva. (Exupéry)

 

- Ak budeš pod zámienkou, že ti ide o podstatné, pohŕdať vonkajšími prejavmi lásky, bude tvoja láska iba prázdnym slovom. (Exupéry)

 

- Kto skutočne miluje, vždy nájde drobnosti, ktoré ho podnietia, aby miloval ešte viac.  (J. Escrivá)

 

- Láska, podobne ako život, nie je pohodlný a pokojný stav, ale veľké a nádherné dobrodružstvo. (Fayol)

 

- Čo je to milovať? Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: pre dobro milovaného. (Charles de Foucauld)

 

- Láska nerobí človeka slepým, ale vidiacim - vnímavým pre hodnoty. (V.E.Frankl)

 

- Milovať znamená uzavrieť záväzok a nedostať záruku, dávať sa celý v nádeji, že naša láska vytvorí lásku v milovanom človeku. (E.Fromm)

 

- Láska sa nezakladá na pocite, že milujeme, ale na vôli chcieť milovať. Ak chceme milovať, tak milujeme. Ak chceme nadovšetko milovať, potom milujeme nadovšetko. (Charles de Foucauld)

 

- Láska, ktorá sa bojí zriekania ešte nie je pravá. (A.Dermek)

 

- Tá láska, ktorá nebolela, nikdy nebola láskou.   (Marian Szulowski)

 

- Až keď milujem, je život krásny, až keď milujem, viem, že žijem. (T.Körner)

 

- Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho. (Exupéry)

 

- Mlčanie je reč lásky. (R.Schneider)

 

- Úmysel milovať ešte sám o sebe láskou nie je. Rozhodujú skutky. (M.S.Peck)

 

- Hlavnou formou, ktorou sa láska prejavuje je pozornosť. Najobvyklejším a najdôležitejším spôsobom, ktorým prejavujeme svoju pozornosť, je vypočutie. (M.S.Peck)

 

- Láska všetko zabúda, všetko odpúšťa bez výhrad.  (Charles de Foucauld)

 

- Láska, ktorá nevie odpúšťať, nie je pravá. (L.Simajchl)

 

- Kto miluje, hovorí ty, nie ja. (K.Spiecker)

 

- Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého. (sv.Terezka)

 

- K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou. (sv.Augustín)

 

- Láska priťahuje lásku. (sv.Terezka)

 

-  Milovať znamená nechať toho druhého pochopiť, že je krásny a hodnotný.  (Jean Vanier)

 

- Aké krásne je darovať kúsok svojej lásky.  (Marian Szulowski)

 

- Milovať znamená zabudnúť na seba a priblížiť sa k druhým.  (M. Quist)

 

- Milovať znamená mať v srdci miesto pre každého.  (Marian Szulowski)

 

-  Keď čakáš od niekoho lásku, buď trpezlivý a pokorný, lebo vtedy dostaneš to, čo je viac ako tvoja sebecká túžba.  (Marian Szulowski)

 

- Život dostáva zmysel jedine láskou. Čím viac sme schopní milovať a dávať sa, tým väčší zmysel má náš život. (H.Hesse)

 

- Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha.  (sv.Augustín)

 

-  Svedectvo lásky je potrebné pre tento svet.  (Marian Szulowski)

 

-  Láska chce byť vyjadrená.  (Charles de Foucauld)

 

-  Dbaj na to, aby tvoj život bol svedectvom lásky.  (Marian Szulowski)

 

 

 

 nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor