7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 x

Láska je vynaliezavá

  x

Každý svätec bol v očiach mnohých ľudí svojej doby blázon. Každý svätec žil originálne svoj život. Neopakoval správanie masy. Nasledoval Boží hlas.

Každý miloval Boha osobitným svojským spôsobom. Takmer každý sa stretával s posudzovaním: "to je úplný blázon" a odpisovaním "to sa nedá". Don Bosco, Matka Tereza, Ján z Boha, Filip Neri, ... Kreatívnym spôsobom vymysleli, ako milovať Boha, ako lásku rozdávať druhým, ako dať lásku pocítiť druhým. Oslobodení od ľudských ohľadov, dosť odvážni a pokorní nechať sa viesť kreativitou Ducha Tešiteľa.

  x

Hlavná odlišnosť kreativity ako schopnosti spočíva v odlišnosti myslenia. To znamená, že jedinec rieši také úlohy, ktoré nemajú jedinú správnu odpoveď na rozdiel od konvergentných úloh (napr. v matematike, fyzike), kde je možné uplatniť len jedno východisko, jeden výsledok, existuje jediná vhodná a správna odpoveď.

  x

Charakteristiky tvorivých ľudí

-  intelektuálne riskovanie

-  sklon k skúmaniu

-  zvedavosť

-  vnútorná motivácia

-  otvorenosť k novej skúsenosti

-  uplatňovanie vlastných pravidiel

-  potreba kompetentnosti

-  tolerancia na neurčitosť

-  tendencia hrať sa s nápadmi

-  vyhľadávanie zaujímavých situácií...

  x

Bariéry kreativity

- neschopnosť posudzovať problém z viacerých strán

- problém vidíme tak ako iní chcú aby sme ho videli

- presýtenosť a nadbytočnosť informácií

- strach urobiť omyl, zlyhať a riskovať

- nechuť preniknúť do zdanlivého chaosu

- je ľahšie nápady posudzovať ako ich tvoriť

- neschopnosť relaxovať a spať nad problémom

- nereagovanie na výzvu

- veľká zainteresovanosť na rýchlom riešení

- neschopnosť odlíšiť realitu od fantázie

- predpojato kritizuje a opravuje prácu svojich priateľov, namiesto toho, aby bol naklonený neobvyklým nápadom

  x

  x

Ako je to s tebou? Si tvorivý v bežnom živote?

 x

"Je iluzórne, že človek môže svoj život rozdeliť tak, aby bol tvorivý v oblasti lásky a netvorivý vo všetkých ostatných oblastiach. Tvorivá sila nepripúšťa takú deľbu práce. Schopnosť milovať vyžaduje stav napätia, bdelosti, zvýšenej vitality, ktorý môže byť len dôsledkom tvorivej a aktívnej orientácie v mnoho iných oblastiach života. Ak nie je človek tvorivý v iných oblastiach, nie je tvorivý v láske." (Erich Fromm)

  x

Tri činnosti, ktoré bežne v týždni robíš a nudia ťa, prídu ti zaťažko, alebo ich nemáš rád:

 

 

 

 x

Čo by sa muselo stať, aby ťa to začalo baviť? (reálne):

 

 

 

  x

 x

Ako je to s tebou? Si tvorivý v láske?

Čo nemáš rád (nudí ťa, je ti zaťažko) na tom, ako žiješ svoje vzťahy doma, v škole, v Sote, v orchestri, s cudzími ľuďmi? Napíš troch konkrétnych ľudí a ku každému jednu konkrétnu záležitosť, ktorú nemáš rád.

 

 

 

 x

Čo by sa muselo zmeniť, aby si vedel dávať v týchto vzťahoch lásku?

 

 

 

  x

 x

Aby si mohol robiť veci inak, musíš ich aj inak vidieť.

Príď Duchu Svätý tvorivý!

  x

Chcel by som ti slúžiť Ježiš môj, ale neviem nájsť cestu.

Zapáľ vo mne oheň svojej lásky.

(sv. Filip Neri)

 x

 x

 x

 

(Spracoval Rado Bros)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor