7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

 

LÁSKAVOSŤ

 7

- Nestačí robiť dobro. Treba ho robiť správnym spôsobom. (J.Morley)

 

- Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi. (V.Borge)

 

- Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnečným svetlom. (A.Dermek)

 

- Láskavosť v reči, v práci a upozorňovaní získava všetko a všetkých. (don Bosco)

 

- Stačí málo na vyvolanie úsmevu a stačí jeden úsmev, aby sa všetko stalo možným. (G.Cesbron)

 

- Kto sa usmieva, stáva sa slnkom, pretože tým dáva svetlo i teplo. Láskaví ľudia môžu zmeniť svet. (A.Kner)

 

- Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska. (A.Dermek)

 

- Láska chce byť vyjadrená.  (Charles de Foucauld)

 

- Musíš byť prísny voči sebe samému, aby si mal právo byť mierny voči druhým. (Hammarskjöld)

 

- Slabí sú suroví, dobrotu možno čakať len od silných. (L.Ruskin)

 

- Nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší. Buďte živým výrazom Božej dobroty: svojou tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou vo vašom pozdrave. (Matka Tereza)

 

-  Usmejte sa na mňa aspoň očami. (M.Válek)

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor