7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Naplnená ľudskosť

 x

Naplno kresťanský život = naplno ľudský život (čiže naplno šťastný život - nie „dokonale“ šťastný, ale s ľudskými limitmi, ťažkosťami a problémami naplno ľudsky šťastný...)

 x

Ako kresťania by sme mali byť schopní prebudiť svet našou radosťou a odvahou žiť naplno to krásne, o čo v živote ide – žiť lásku. Máme kráčať s evanjeliom v srdci – s radostnou zvesťou o Božej láske, naplnení touto láskou, ktorá z nás preteká smerom k druhým. A tí druhí by to mali cítiť... Nebojme sa prejaviť úprimnú lásku láskavým slovom, dotykom, úsmevom, povzbudením, obdarovaním, svojou blízkosťou, skutkami lásky. Potrebujeme sa naučiť „preložiť“ evanjelium do svojho osobného originálneho štýlu života. Evanjelium je sila, ktorú v sebe nesieme. Naplno ľudský život je život podľa evanjelia = prežívať a prinášať k druhým radosť, byť naplnený pokojom, milovať druhých reálnymi skutkami podľa ich potrieb.

 x

Potrebuješ otvoriť oči, aby si videl/a... Boh pôsobí vo svete, v chaose a ťažkostiach života, aj v úžase a kráse sveta a ľudských vzťahov, aj v tvojom vlastnom vnútri, v tvojom hľadaní, padaní, vstávaní, v pochybnostiach, v rozhodnutiach, všade. Len otvor oči... „Pane, daj, aby som videl...“

 x

Je skutočne dôležité, aby sme sa postupne dokázali oslobodiť od svojho zakoreneného egocentrizmu a egoizmu (ktorý podporuje našu ľahostajnosť k druhým a odsudzovanie). Potrebujeme „vyjsť zo seba“, aby sme dokázali byť darom pre druhých.

 x

...blízkosť a stretnutie s človekom...

...radosť + pokoj + pokora + milosrdenstvo + láska...

 x

„Láska má byť viditeľná.“

 x

 „Kde nie je ľudskosť, tam nebude ani svätosť.“

 x

„Buďte milosrdní a pokorní!“

(1Pt 3,8)

 x

„Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela...

Ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom...

Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj,

zhovievavosť, láskavosť, dobrota,

vernosť, miernosť, zdržanlivosť.

Proti tomuto zákona niet.

(Gal 5,16n)

x

Nechaj sa zasiahnuť Božou láskou, nadýchni sa... a rozbehni sa s láskou v srdci slúžiť druhým s radosťou, darovať sa. Len ak budeš schopný/á darovať svoj život v láske druhým, nájdeš naplnenie svojho života a tiež budeš obdarovaný/á láskou... A tým, že dokážeš darovať svoju osobnosť službe lásky, už svedčíš o tom, že si bol/a vlastne aj ty obdarovaný/á Láskou...

 x

 x

„Akým spôsobom môžem darovať svoj život?“

„Ako sa môžem darovať iným?“

 x

To je správna otázka, keď sa pýtaš na svoje životné povolanie.

To je správna otázka, ak chceš prežiť šťastný život a naplniť svoje sny.

 x

 x

x

Napísal pre teba

(-: Martin "Ruksak" Krška :-)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor