7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Nočná meditácia

o daroch a silných stránkach

 x

Pohodlne sa posaď. A teraz pozorne čítaj. Vynasnažím sa pomôcť ti nechať sa viesť Božím Duchom touto meditáciou.

Vzbuď si úmysel porozumieť lepšie Božiemu tajomstvu, ktoré Boh do teba ukryl.

 x

A teraz, keď vieš prečo, započúvaj sa do zvuku noci, ktorá je okolo teba.

Započúvaj sa do tmy, do ticha tmy. Nechaj sa ním chvíľu unášať. Kľudne aj niekoľko minút.

x

Nebudem ti dnes rozprávať veľa múdrych myšlienok. Započúvaj sa do svojho srdca. Tam, na dne tvojho srdca je Boh. Milujúci Otec, zachraňujúci zúfalých, s láskou objímajúci hriešnikov, povzbudzujúci sklesnutých a neistých a uzdravujúci svojim dotykom chorých.

 x

Jeho počúvaj, jeho sa pýtaj, v jeho prítomnosti uvažuj. Hovorí:

"Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín* a povedal im: „Obchodujte, kým sa nevrátim!“

......Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: "Pane, tvoja mína získala desať mín." On mu povedal: "Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami." Prišiel druhý a vravel: "Pane, tvoja mína vyniesla päť mín." Aj tomuto povedal: "Ty maj moc nad piatimi mestami." Iný prišiel a hovoril: "Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial." On mu povedal: "Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?" A tým, čo tam stáli, povedal: "Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín." Oni mu vraveli: "Pane, veď má desať mín!" Hovorím vám: "Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má."

 (Lk 19,12-26)

* mína je starodávny peniaz

 x

Tento príbeh hovorí o tom, ako máme zaobchádzať so svojimi schopnosťami. Dostali sme vynikajúce prostriedky na budovanie a šírenie Božieho královstva. Ježiš od nás očakáva, že tieto schopnosti použijeme tak, aby sa rozhojnili a aby sa Božie kráľovstvo rozmáhalo. Každého z nás sa pýta: "čo robíš s tým, čo som ti dal?"

 x

Napíš na malý papier dve svoje silné stránky (dary), ktoré si dostal pre rast Božieho kráľovstva. To čo vnímaš ako najvýraznejšie - môžu to byť schopnosti, vlastnosti, povahové črty, talent, ... . Papier vlož do obálky s tvojim menom pri vchode do chaty.

 x

Prečo sa kráľ správal tak tvrdo k mužovi, ktorý nezúročil jeho peniaze? Potrestal ho, pretože: 1.) na rozdiel od svojho pána nemal záujem o budovanie kráľovstva; 2.) nedôveroval úmyslom svojho pána a bol verný len sám sebe.

Boh, tak ako kráľ v tomto príbehu, ti dal dary, aby si ich používal na úžitok jeho kráľovstva.

 x

x

x

x

(Spracoval Rado Bros)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor