7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

x

Milovať znamená dávať

 x

Tvoju najhlbšou túžbou je byť milovaný... ale ak chceš byť milovaný, musíš sa stať hodným lásky. Keď zameriavaš svoj život na uspokojenie svojich túžob, keď hľadáš lásku, ktorú potrebuješ, si veľmi egocentrický a nie si hodný lásky... Zameriavaš sa len na seba. A pokiaľ sa budeš zameriavať  na seba, dovtedy tvoja schopnosť milovať bude ochromená a zostaneš celkom nezrelý.

 x

Hľadáš niekoho, kto by ťa miloval. Robíš čosi pre druhých so zrejmou snahou získať si ich lásku. Pristupuješ k nim s vystretými rukami, pričom v jednej ruke je tvoj dar pre nich a druhú vystieraš v očakávaní daru... Vieš, že sa musíš cítiť milovaný, pretože nie si nikým, pokiaľ ťa niekto nemiluje. Iba človek, ktorý zakúsil lásku, je schopný rásť. No paradoxom lásky je: ak sa nesnažíš lásku nájsť, ale dávať, staneš sa hodným lásky, budeš priťahovať lásku ľudí a celkom určite ťa nakoniec bude mať každý rád. Toto je nemenný zákon. Strach o seba a zaoberanie sa sebou, vlastným uspokojením a šťastím, ťa môže len izolovať a spôsobovať hlbokú a trýznivú samotu.  Je to bludný kruh. Porozmýšľaj o tom. Jediný spôsob, ako prelomíš tento kruh, je, že sa prestaneš zaoberať sebou a začneš sa zaoberať druhými. Nie je to ľahké. Vyžaduje to každodenné úsilie a prácu, pretože musíš uprednostniť druhých pred sebou.  Musíš sa naučiť reagovať na potreby druhých a nehľadať pritom uspokojenie svojich potrieb.

 x

Ak hľadáš svoje šťastie a uspokojenie, nikdy ich nenájdeš. No ak nájdeš svoje šťastie a uspokojenie, bude to preto, lebo si zabudol na seba a pomáhal si ku šťastiu a uspokojeniu ľuďom okolo teba. Zameriavanie sa na seba je absolútnou prekážkou ľudského šťastia a uspokojenia, pretože šťastie a uspokojenie možno získať iba úprimnou láskou (hľadaním šťastia a uspokojenia druhých).

 x

Musíš urobiť základné rozhodnutie o tom, ako chceš prežiť svoj život. Chceš byť šťastný? Začni sa pozerať okolo seba a uvidíš druhých ľudí, ktorých môžeš mať rád... 

 

 

 

 

 

(Podľa J. Powella)

 

nahor

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor