7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

  x

Mlčanie

  x

„Mlčanie a samota patria k základným postojom 

duchovnej disciplíny

a k podstatným vlastnostiam zrelej osobnosti.

Bez nich ostávame... prázdnymi.“

(M. Bubák)

  x

  x

Mnohí sme závislí od hluku. Potrebujeme hluk. Máme hluk. Ticho nás vyrušuje, ba až ohrozuje. Ticho nás totiž oberá o rozptýlenia, ktoré nám umožňujú necítiť, že náš život je prázdny. Hluk nám pomáha žiť v klamstve. Hluk nám pomáha odvádzať pozornosť od podstatného... Rozmýšľaniu sa vyhýbame... Prečo? Lebo keby sme sa úprimne pozreli na to, z čoho je zložený náš život, boli by sme zdesení. Zistili by sme, že náš život je prázdny... Mlčaniu, tichu a premýšľaniu sa preto vyhýbame. Sú ľudia, ktorí nie sú schopní byť doma bez toho, že by mali pustený televízor alebo rádio. Mnohí pociťujú hrôzu pri predstave, že by mali byť v tichu. A tak každý centimeter priestoru, keď by sme mali byť v tichu sami so sebou, starostlivo zaplníme. Naše úsilia o vypĺňanie nekonečnej prázdnoty v našom vnútri konečnými vecami sa podobajú dlhej reťazi rozptýlení, ktorých úlohou je zamestnávať našu myseľ dovtedy, kým celkom unavení nepadneme do postele a neupadneme do požehnaného nevedomia spánku...“ (M. Bubák)

  x

„So závislosťou od hluku súvisí i závislosť od ľudí. Bojíme sa byť sami... strach byť bez ľudí, strach byť sám/sama nám zjavuje zúfalú neistotu v našom vnút­ri. No nech by sme boli s ľuďmi hoci aj 24 hodín denne, ľudia nedokážu naplniť základnú túžbu nášho vnútra... Je to túžba po vzťahu srdca k Bohu... Vzťahy s ľuďmi sú potrebné. No potrebujeme mať priateľský a hlboký vzťah aj k Bohu, a to predovšetkým. Nevybudujeme si ho však inak, ako zotrvaním v tichu a samote.“  (M. Bubák)

  x

„Pre seba si nás stvoril, Bože,

a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe!“

(sv. Augustín)

  x

„Vo svete je veľa vecí, ktoré milujeme, lebo sú príjemné, vyvolávajú v nás pocit radosti, hlbokej spokojnosti, pôžitku, naplnenia. Preto ich vyhľadávame... Niektoré z týchto vecí nás budujú, iné rozkladajú. Budujú nás tie, ktoré sú prostriedkom. Rozkladajú tie, ktoré sú pre nás cieľom.“ (M. Bubák)

x

„Hluk je cesta k prázdnote, rozkladu a smrti.

Ticho je cesta k rastu a k integrite.“

(M. Bubák)

  x

  x

Nájdi si každý deň zopár minút na ticho a samotu,

skús túto samotu v tichu doslova objať

a pokús sa v nej precítiť Božiu prítomnosť.

  x

  x

Mlčanie je úsilie dosiahnuť sústredenosť mysle, srdca aj tela, ktorá ma robí vyrovnaným a umožňuje mi ostávať v pravde voči iným i pred tajomstvom.  (Carlo Maria Martini)

  x

Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.  (Max Kašparů)

  x

Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.  (Ján Pavol II.)

  x

Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle.

Len ten, kto sa naučil mlčať,

bude schopný dotknúť sa srdca blížneho.

(Matka Tereza)

  x

Ovocím stromu mlčania je pokoj.

(Arthur Schopenhauer)

  x

Mlčanie je strážcom vnútorného života.

(Josemaría Escrivá de Balaguer)

  x

Kto nechápe tvoje mlčanie, nepochopí ani tvoje slová.

(Elbert Hubbard)

  x

Mlčanie je predpoklad, ktorému ďakujem, že viem ľudí naozaj vypočuť. (Carlo Maria Martini)

 

Ľudia sa strácajú v množstve zbytočných slov.

(Maxim Gorkij)

  x

Mlčanie je v láske presvedčivejšie než presvedčivé slová.

(Barnabe Barnes)

  x

Kto nevie mlčať, je ako človek, ktorý by chcel v živote iba vydychovať a nie aj vdychovať.  (Romano Guardini)

x

Nebude vedieť hovoriť ten, kto sa nenaučí mlčať. (Ausonius)

  x

Pre múdreho má mlčanie hodnotu odpovede. (Euripides)

  x

Pravdivo mlčať vie len ten, kto má čo povedať. (české príslovie)

  x

Mlčanie je reč lásky.

(Romy Schneider)

  x

Nádej sa rodí v mlčaní. (Thomas Feverel Merton)

  x

Ak chceš počuť spev svojej duše, obklop sa mlčaním. (Arturo Graf)

  x

Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. (sv. Augustín)

  x

Áno, som hudobník, preto mám rád ticho. (Herbert von Karajan)

  x

Boh je priateľom mlčania.

Všimnite si, že príroda, stromy, 

rastliny a kvety rastú v tichu.

Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú.

Aj my potrebujeme byť ticho, 

aby sme sa mohli dotknúť duše. 

(Matka Tereza)

  x

Čím si tichší, tým viac počuješ. (Ram Dass)

  x

Láska je predovšetkým počúvanie v mlčaní

(Antoine de Saint-Exupéry)

  x

Medzi priateľmi sa všetky myšlienky, túžby a očakávania rodia bez slov a často sa prežívajú v tichej radosti. (Chalíl Džibrán)

  x

Ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez slov, bez kázania, bez rozruchu, mlčky a dobrým príkladom. 

(Charles de Foucauld)

  x

Milovať znamená predovšetkým mlčať a počúvať. 

(Antoine de Saint-Exupéry)

  x

Mlčaním vytvárame základ pre slová. (Svätý Bazil Veľký)

  x

O čo viac prijmeme v mlčaní,

o to viac budeme môcť rozdávať v každodennom živote.

(Matka Tereza)

  x

Pre nás je lepšie, keď hovorí náš život, než naše slová.

(Gándhí)

x

Rob toľko dobra koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš.

(Charles Dickens)

  x

Rozvážne a opatrné mlčanie je svätyňou múdrosti. 

(Baltasar Gracián)

  x

Rozvíjajúci sa kvet nerobí nijaký hluk,

lebo krása, pravé šťastie a pravé hrdinstvo

sa v dennom svetle prejavujú mlčky.

(Wilhelm Raabe)

  x

Slová a činnosť nejdú dobre dokopy. Pozri len na prírodu: tá je v ustavičnej činnosť, no mlčí! (Gándhí)

  x

Skutoční proroci majú skôr odvahu mlčať, než odvahu hovoriť. (Alessandro Pronzato)

  x

Tichý a drobný dážď zúrodňuje zem, lejak alebo prietrž mračien ničí lúky a polia. (František Saleský)

  x

Tých, čo nosia Boha v srdci, poznať po mlčaní.

(Gerhard Tersteegen)

  x

V tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom. (Paul del Rosso)

  x

Vnútorný život dnešného sveta je chorý. Keby som bol lekár a niekto by ma požiadal o radu, odpovedal by som: Vytváraj ticho a veď ľudí k tomu, aby mlčali! (Soren Kierkegaard)

  x

Všetka sila pochádza z mlčania.

(Bernard z Clairvaux)

 

 

 

 

 

 

nahor

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor