7

Gitarové materiály

 

•••  Animátorské materiály  •••

    TALIANČINA                                                 

more

  myšlienky
 
modlitby

  
meditácia

more

  láska a sexualita
 
výchova
   
kresťanstvo
   
rôzne

more

ponuka skautingu

výchovný systém

činnosť

more

  hry v prírode
 
hry v klubovni 
 
nápady
 
správy z akcií  

more

niekoľko drobností pre zlepšenie nálady :-)Pre konanie dobra treba trošku odvahy.  don Bosco

Modlitba priateľa

 

Pane, pomôž mi,

aby som bol pre všetkých priateľom,

ktorý čaká bez prestania,

ktorý prijíma z dobrotou,

ktorý dáva s láskou,

ktorý neúnavne počúva

a ktorý z radosťou ďakuje.

Aby som bol priateľom,

ktorého možno nájsť vždy,

keď ho niekto potrebuje.

Pomôž mi byť istou prítomnosťou,

na ktorú sa možno obrátiť,

keď po tom niekto túži.

Pomôž mi ponúknuť nezištné priateľstvo,

vyžarovať radostný pokoj,

tvoj pokoj, Pane.

Urob, aby som bol ochotný a prijímajúci

predovšetkým tých najslabších a bezbranných.

Takto, bez konania mimoriadnych skutkov,

môžem pomôcť iným,

aby ťa pocítili blízko ako Pána nežnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

more

Pár krátkych príbehov pre dlhé letné a ešte dlhšie zimné večery.

more

Texty pesničiek, 

ktoré najviac hrávame na chatách, 

táboroch, 

výletoch.

more

fotky

more

 

 

nahor